Aktivistportalen
Du kan være med å skape endring for mennesker Amnesty jobber for. Jo flere som engasjerer seg, jo sterkere står vi ovenfor beslutningstagere vi prøver å påvirke.
Teodora ble løslatt etter stort engasjement fra Amnestyaktivister over hele verden

Bakgrunn

I alle våre saker har du mulighet til å engasjere deg videre etter du har signert. I denne aksjonsveiledningen finner du tips til hvordan du kan gjøre det. Våre aksjoner for enkeltindivider eller grupper i fare er et av Amnestys viktigste verktøy for å oppnå endring. De fleste aksjonene er åpne i 6- 12 uker. I perioden aksjonen er åpen er det flere ting du kan gjøre for å fremme sakene ytterligere og dermed skape enda mer oppmerksomhet. Dette er ting du kan gjøre alene fra kjøkkenbordet, med venner eller med Amnestygruppen din.

signaturer
Aktivister samler signaturer på stand under Arendalsuka!

Samle underskrifter

Du kan enkelt samle underskrifter ved å printe ut underskriftslister som ligger under hver enkelt aksjon. Utfylte signaturlister kan scannes og sendes på mail ([email protected]) eller som brev til Amnesty International Norge (Henrik Ibsens gate 48, 0255 PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo) Merk eposten eller brevet med «underskriftslister».

Før du begynner å samle signaturer, sjekk når aksjonen ble publisert (dato for publisering står under ingress på aksjonssiden). Hvis dette er over 4 uker siden, hør med sekretariatet hvor lenge aksjonen er åpen slik at du ikke samler signaturer forgjeves.

Leserinnlegg fra aktivist Grethe Ræder Østby. Germain er i dag en fri mann.

Leserinnlegg

Har du en sak du brenner ekstra for uavhengig av om aksjonen fortsatt er åpen eller ikke? Leserinnlegg er alltid aktuelt og en flott måte å spre informasjon om hva som skjer i verden. Her finner du tips til gode leserinnlegg!

Protestbrev

Protestbrev er brev som sendes til beslutningstagere vi ønsker å påvirke. Du kan ent

Slik finner du protestbrev. Teksten som kommer når du trykker på "se brevet vi sender" kan kopieres inn i word og adresseres fra deg, på vegne av Amnesty.

en printe ut og signere Amnestys ferdigskrevet brev eller så kan du formulere et brev selv. Dersom du ønsker å signere et ferdigskrevet brev så finner du disse på aksjonen slik som du ser på bildet. Hvis du ønsker å skrive et eget brev kan du også gjøre dette. Dersom du ønsker å adressere det på vegne av Amnesty er det viktig at alle opplysningene i dette brevet er funnet på Amnesty Norge eller Amnesty internasjonalt sine nettsider. Er du usikker på noe av informasjonen i brevet ditt?

Ta kontakt med kontaktpersonen som står som ansvarlig i din region på denne siden.

Fortell om saken på sosiale medier

Sosiale medier er en flott måte å nå ut til mange. Gjerne del bilder som Amnesty har lagt ut om aktuelle saker og skriv en personlig tekst.