Bilde
AKSJON: Kina

Torturert for covid-19-artikler

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i denne saken!

Del    
Hun ble fengslet og torturert - kun for å gjøre jobben sin som journalist. Krev at Zhang Zhan løslates fra fengselet - signer aksjonen nå!
Publisert: 20. Jan 2021, kl. 09:20 | Sist oppdatert: 25. Apr 2023, kl. 10:38

Etter utbruddet av covid-19 i begynnelsen av 2020, bestemte Zhang Zhan seg for å reise til Wuhan for å fortelle verden om situasjonen der.

Hun rapporterte om arrestasjoner av uavhengige journalister og trakassering av familiemedlemmer deres.

Nå er hun uskyldig dømt til 4 års fengsel - kun for å ha fortalt om korona-situasjonen i Kina. Hun har blitt torturert i fengselet, og helsetilstanden hennes er bekymringsfull.

Det haster å få henne løslatt. Signer aksjonen – krev at hun løslates!

Ga usensurert informasjon

Zhang Zhan er en kinesisk grasrotjournalist. Hun formidler nyheter om politikk og menneskerettigheter i Kina. I februar 2020 reiste hun til Wuhan, som på det tidspunktet var episenteret for utbruddet av covid-19. Hun brukte ulike sosiale medier for å fortelle om situasjonen der, inkludert WeChat, Twitter og Youtube.

Grasrotjournalister som Zhang Zhan spilte en særlig viktig rolle i begynnelsen av covid-19-epidemien i Kina ettersom de var hovedkilden til usensurert førstehåndsinformasjon om viruset og håndteringen av det.

Disse journalistene er spesielt utsatt for gjentatt trakassering og undertrykkelse ettersom de ofte rapporterer om nyheter og informasjon som er sensurert av myndighetene.

Dette var også tilfelle for Zhang Zhan. 15. mai 2020 forsvant hun fra Wuhan. I ettertid ble det kjent at hun var arrestert av politiet i Shanghai, en by mer enn 640 km unna. Siden har hun sittet fengslet.

Torturert etter sultestreik

Som et resultat av fengslingen begynte Zhang Zhan i juni 2020 en sultestreik for å protestere mot å ha blitt fengslet og for å uttrykke sin uskyld.

I stedet for å respektere Zhang Zhans rett til å uttrykke sine meninger og hennes valg om å sultestreike, straffet fengselsmyndighetene henne. De begynte å tvangsmate henne gjennom en sonde. Det har også blitt opplyst om at personene hun delte celle med måtte bidra i tvangsfôringen. I tillegg har advokaten hennes fortalt at Zhang Zhans hender og føtter har blitt holdt fastlenket i 24 timer i døgnet i mer enn tre måneder.

Behandlingen av Zhang Zhan bryter med forbudet mot tortur og annen mishandling, og er et brudd på Kinas internasjonale menneskerettslige forpliktelser.

Zhang Zhan har nå avsluttet sultestreiken for å unngå videre avstraffelse. Amnesty frykter likevel for behandlingen hun blir utsatt for i fengsel. Særlig knyttes det stor bekymring til helsen hennes, som har blitt alvorlig forverret siden september. Advokaten hennes har opplyst at hun er fysisk svak og lider av magesmerter, svimmelhet og har problemer med å bevege seg. Under høringen som fant sted i desember ankom hun rettssalen i rullestol.

Zhang Zhan trenger at vi står opp for henne! Din signatur kan bidra til at hun løslates!

Straffes for fredelige ytringer

Zhang Zhans sak ble ført for domstolen i Pudong New District 28. desember 2020. Under rettssaken, anklagde aktoratet Zhang Zhan for å ha brukt sosiale medier for å spre store mengder falsk informasjon. Ifølge forsvareren hennes ble det ikke lagt frem spesifikke eksempler eller bevis på falsk informasjon i noen av innleggene hennes. Rettssaken endte likevel med at Zhang Zhan ble dømt til 4 år i fengsel for å ha «søkt strid og laget trøbbel».

Bestemmelsen om å «søke strid og lage trøbbel», nedfelt i artikkel 293 i kinesiske straffelov, ble opprinnelig brukt i kontekst av ordensforstyrrelser på offentlig steder, men har siden 2013 blitt utvidet til å inkludere opptreden på internett. De som dømmes etter denne bestemmelsen risikerer 5 år i fengsel.

Amnesty har tidligere kritisert bestemmelsen for å være vagt definert og for å bli brukt til å straffe aktivister og menneskerettighetsforkjempere.

Amnesty anser Zhang Zhan for å være en samvittighetsfange som er fengslet utelukkende for å ha brukt sin ytringsfrihet til å rapportere om nyheter som er av offentlig interesse.

Amnesty krever at kinesiske myndigheter:

  • Løslater Zhang Zhan umiddelbart og uten betingelser, med mindre det legges frem troverdige beviser for at hun har begått en internasjonal anerkjent straffbar handling.

  • I påvente av løslatelse, sørger for at Zhang Zhan har regelmessig og uhindret tilgang til familien og advokater av eget valg, og at hun ikke utsettes for videre tortur eller annen mishandling.

  • Respekterer Zhang Zhans rett til helse og autonomi og hennes ytringsfrihet, og sikrer at hun har tilgang på rask og regelmessig medisinsk tilsyn og tilstrekkelig medisinsk hjelp.

Signaturene sendes til Kinas president Xi Jinping. Han har myndighet til å beordre Zhang Zhans løslatelse.

Vil du skrive et digitalt postkort?

Trykk på den sorte knappen under for å skrive et digitalt postkort til en eller flere av årets Skriv for liv-saker.

Du kan scrolle ned for å finne ut mer om hva personene i årets Skriv for liv liker, til inspirasjon til hva du kan skrive eller tegne i brevene til dem.

"Jeg tror ikke hun kommer til å leve mye lenger"

Zhang Zhans sultestreik har kraftig forverret helsesituasjonen hennes. Hun veier nå under 40 kilo, og er svært underernært.

Familien tror ikke hun overlever vinteren, dersom hun ikke snarlig blir løslatt av medisinske grunner.

"Jeg tror ikke hun kommer til å leve mye lenger. Hvis hun ikke klarer seg gjennom vinteren håper jeg folk husker henne for den hun en gang var», skriver broren hennes på Twitter.

Krev at Zhang Zhan løslates - signer aksjonen!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Ingen må utsettes for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg (artikkel 25).

Ifølge FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har alle mennesker rett til den høyst oppnåelige helsestandarden (artikkel 12). For stater innebærer det en plikt til å sørge for forebygging, behandling og kontroll av epidemier og sørge for at alle innbyggere sikres helsehjelp ved sykdom.

Land
Kina:

De første tilfellene av koronaviruset ble rapportert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember 2019.

Kinesiske myndigheter praktiserer streng sensur av nyheter og informasjon om koronaviruset og konsekvensene det har for folkehelsa. Siden utbruddet av covid-19 i Kina, har mange artikler om viruset blitt sensurert, både de skrevet av grasrotjournalister, men også de publisert i tradisjonelle medier. I tillegg har innlegg i sosiale medier, inkludert emneknagger knyttet til covid-19 og krav om ytringsfrihet blitt fortløpende slettet eller sensurert.

Les mer om Kinas sensur av informasjon om koronaviruset her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

President of the People’s Republic of China Xi Jinping
Zhongnanhai
Xichang’anjie
Xichengqu, Beijing Shi 100017
People’s Republic of China
Fax: +86 10 6238 1025

Dear President Xi,

I am writing to express grave concern about citizen journalist Zhang Zhan (张展), who was sentenced to four years imprisonment by the Pudong New District People’s Court on 28 December 2020 for “picking quarrels and provoking trouble” (寻衅滋事罪). Zhang Zhan has been arbitrarily detained since May 2020 and has now been found guilty simply for exercising her rights to freedom of opinion and expression, as enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. Given the fact that she was previously subject to torture and other ill-treatment, there is grave fear that she might face further torture and other ill-treatment.

Zhang Zhan travelled to Wuhan in February 2020 to report on the COVID-19 outbreak there. She reported detention of independent reporters, as well as the harassment of victims’ family members. After her detention, she chose to carry out a hunger strike to protest against her detention and assert her innocence. As a result, the detention centre authorities reportedly force-fed her against her will and made her wear leg shackles and hand restraints 24 hours a day for more than three months.

Instead of respecting Zhang Zhan’s right to express her opinion and her choice to be on hunger strike, the detention centre authorities punished her in a manner that violated the absolute prohibition of torture and other ill-treatment, going against China’s obligations under international human rights law.

Zhang Zhan is a prisoner of conscience, imprisoned solely for peacefully exercising her right to freedom of expression when she reported about COVID-19. Although Zhang Zhan resumed eating on 28 December to avoid further punishment, I remain extremely concerned about her health and well-being, as well as the risk that she might again be subjected to torture and other ill-treatment while in detention.

I therefore call on you to:

  • Release Zhang Zhan immediately and unconditionally, unless there is sufficient, credible and admissible evidence that she has committed an internationally recognized offence;

  • Pending her release, ensure that Zhang Zhan has regular, unrestricted access to her family and lawyers of her choice and is not subjected further to torture or other ill-treatment; and

  • Respect Zhang Zhan’s right to health, autonomy and expression, and ensure that she has prompt and regular access to medical attention and adequate health care.

Yours sincerely,