Bilde

Slik trapper vi opp under koronakrisen

Amnesty trapper opp arbeidet for å avsløre maktmisbruk. Samtidig fortsetter vi arbeidet for å beskytte rettighetene til de som rammes av krisen.

Maktmisbruk er enklere å gjennomføre i krisetider. I tillegg mister mange sårbare grupper retten til å bli beskyttet.

Akkurat nå følger vi nøye med på:

Myndigheters maktmisbruk

Alle regjeringer burde sette menneskerettighetene i sentrum når de håndterer krisen. Dessverre velger mange ledere å gjøre det motsatte.

Ungarn har vedtatt en lov som gir president Victor Orban nær sagt uinnskrenket makt i landet. Loven setter alle andre lover til side, inkludert grunnloven. Amnestys seksjon i Ungarn jobber mot nye lover som setter menneskerettighetene til side i landet.

Filippinene har president Duterte gitt en blankofullmakt til politiet om å skyte for å drepe såkalte «bråkmakere» som ikke overholder karantenen. Amnesty krever at presidenten opphører den farlige oppfordringen. Regjeringen må sette i gang en dialog med innbyggerne og bistå med hjelp, særlig til de fattige i samfunnet.

Sensur og overvåking av befolkningen

I et forsøk på å bekjempe spredningen av covid-19, har myndigheter rundt om i verden økt sin digitale overvåkning. Det er viktig at dette ikke går utover sentrale menneskerettigheter.

Sammen med andre ledende organisasjoner, inkludert PEN og Human Rights Watch, har Amnesty lagt frem en felleserklæring som krever at myndigheter verden over må ta hensyn til menneskerettighetene.

I Kina jobber Amnesty for å verne om ytringsfriheten. Blant annet krever vi større åpenhet fra myndighetene rundt hvilke metoder de har brukt i kampen mot viruset. Enkelte som prøvde å varsle om viruset ble kneblet, og er nå døde.

Flere land har liknende hendelser. Blant annet ble en journalist arrestert i Venezuela i et forsøk på å dempe rapporteringen om koronaviruset. I Russland ble en doktor arrestert for å kritisere myndighetenes håndtering av smittespredningen. Amnesty krever at anklagene blir henlagt.

Mennesker på flukt

Våre etterforskere arbeidet i flere år med å rapportere fra grensen og følge med på myndighetenes grensepolitikk. På den måten kan vi sikre human behandling av menneskene som er på flukt.

Flyktninger på Lesvos.

I USA sitter mange flyktninger innesperret. De har liten eller ingen beskyttelse mot viruset. Leirene er overfylte, har dårlige hygieniske forhold og mange av de internerte har dårlig helse i utgangspunktet. Gjennom vår kampanje legger vi press på amerikanske myndigheter for å sikre deres rett til helse.

Situasjonen for flyktningene er også uholdbar i Europa. Amnesty jobber for at europeiske land henter ut flyktninger i Hellas. Vi har også startet en kampanje hvor vi ber greske myndigheter hente flyktninger til fastland og tilby helsehjelp. Her må også europeiske land bidra.

Samvittighetsfanger som risikerer smitte i fengsel


Svært mange av de innsatte i Chile sitter inne for lovlige demonstrasjoner. De overfylte fengslene har kritisk dårlige hygieneforhold. Spredning av korona er en overhengende fare.


Også i Syria fører overfylte fengsler til overhengende fare for spredning av COVID-19. Myndighetene viser liten interesse for de hygieniske forholdene. Amnestys kontor i Midtøsten følger situasjonen.

Tweet URL

Iran er hardt rammet av koronaviruset. I flere av fengslene har innsatte fått påvist COVID-19. Det er stor fare for at det kan spre seg raskt til andre innsatte. Vi har også rapportert om at over 30 innsatte skal ha blitt drept for å ha protestert mot den dårlige håndteringen av smitten.

Amnesty arbeider for at alle innsatte får tilstrekkelig helsehjelp og beskyttelse mot COVID-19. Myndigheter må umiddelbart løslate alle som sitter uskyldig fengslet – kun for å ha brukt stemmen sin på fredelig vis.

Kvinner som mister retten til abort

I kjølvannet av COVID19-pandemien innfører myndigheter tiltak som kan påvirke folks rett til nødvendige helsetjenester. I noen land har dette påvirket kvinners rett til trygg og lovlig abort.

I Argentina hadde den nyvalgte presidenten lovet å legge frem et lovforslag om fri abort. Arbeidet med dette lovforslaget er midlertidig skrinlagt.

Polen har en av Europas strengeste abortlover, og kvinner har bare rett til trygg og lovlig abort når liv og helse er i fare, når graviditeten er resultat av voldtekt eller incest, eller når fosteret har en alvorlig sykdom eller skade. Det fører til at de fleste kvinner i Polen som trenger å ta en abort må reise utenlands eller få tilsendt medisiner fra utlandet for å få gjennomført inngrepet. En konsekvens av reiseforbud og stengte grenser under COVID 19-pandemien er at dette ikke lenger har vært mulig.

I tillegg kan kvinners rett til trygg og lovlig abort bli enda mer begrenset. Mens unntakstilstanden som er innført for å håndtere smittespredningen av COVID-19 gjør det umulig å gjennomføre markeringer og demonstrasjoner har regjeringen lagt fram flere omdiskuterte lovforslag som begrenser jenters og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter.

Ett av lovforslagene foreslår at alvorlig sykdom eller skade på fosteret ikke lenger skal gi mulighet til å ta abort. Dette vil være en dramatisk begrensing av kvinners mulighet til å kunne ta trygg og lovlig abort. Lovlig abort som gjennomføres i Polen i dag henviser i de aller fleste tilfellene til denne lovbestemmelsen.

Tweet URL

Myndighetene i flere amerikanske delstater, inkludert Mississippi, Ohio og Texas, har forsøkt å begrense kvinners reproduktive rettigheter ved å definere abort som en ikke-nødvendig helsetjeneste som kan stanses under pandemien. Dette er i strid med anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon, som entydig definerer reproduktive helsetjenester som en nødvendige helsetjenester.

I mars publiserte Amnesty en pressemelding som kritiserte de amerikanske delstatene Ohio og Texas. Nå har Ohio til slutt bestemt at klinikkene skulle åpne igjen. I Texas har appelldomstolen avgjort at myndighetene ikke kan nekte kvinner har ret til medisinsk abort

Samtidig har motstandere av trygg og lovlig abort startet kampanjer for å få flere stater til å følge disse delstatenes eksempel. Bevæpnet med et nytt argument - koronaviruset - oppfordrer Students for Life of America via sin hjemmeside folk til å henvende seg til guvernøren sin og kreve at abortklinikker skal stenges.

Amerikanske sykepleierforeninger er tydelige i sin beskjed; Tilgang til trygg abort kan ikke utsettes – det er nødvendig helsehjelp. Hvis slike inngrep blir forsinket, kan noen aborter ikke lenger gjennomføres. Det vil få store konsekvenser for kvinners liv og helse.

Amnesty krever at myndigheter beskytter kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, inkludert retten til å avgjøre å avslutte eller fullføre graviditet.

Familier utsatt for vold i hjemmet

Det er ikke alle som opplever at hjemmet er et trygt sted å være for alle. Det vil særlig gjelde kvinner og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mange kvinner og barn opplever at å isolere seg hjemme med familien forverrer en allerede vanskelig situasjon. Foto: Getty Images

Når COVID19-pandemien gjør det nødvendig å isolere seg hjemme med familien kan det forverre en allerede vanskelig situasjon. Stresset bidrar til at vold i nære relasjoner øker i krisesituasjoner. Det er vanskeligere å komme seg ut for å be om hjelp og støtte når en har begrenset sosial omgang og skal holde to meters avstand. Samtidig er helse- og sosialtjenestene og politiet er vanskeligere tilgjengelig.

I flere land både i Asia og Europa registrerer politiet og hjepeorganisasjoner at vold i hjemmet øker. I Norge har både lærere, politi og andre fagfolk uttrykt sterk bekymring for barn som har det vanskelig hjemme.

Drap som følge av vold i hjemmet ser ut til å ha blitt mer enn doblet under koronakrisen.

I Norge holder alle krisesentrene åpne. VOlinjen har åpent døgnet rundt. Du kan ringe dem uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke med dem om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og det er gratis. Ikke nøl med å ta kontakt med dem om du trenger hjelp.

Sårbare grupper som trenger helsehjelp

Amnesty krever at myndigheter sikrer alle retten til helse, og verner om menneskene som er mest utsatt. For eksempel vil eldre mennesker og personer med ulike sykdommer ha større risiko for smitte.

Sårbare grupper som asylsøkere, flyktninger og migranter, særlig de i overfylte leirer, har større risiko for smitte. På samme måte må marginaliserte grupper som romfolk, hjemløse og mennesker i fengsler, innvandringssentere og andre typer institusjoner beskyttes.

I Qatar får fotball-VM-arbeiderne liten eller ingen hjelp og beskyttelse i møte med koronaviruset. Amnesty jobber gjennom flere kanaler for å sikre arbeiderne deres rettigheter.