Koronaviruset får konsekvenser over hele kloden. Disse landene følger Amnesty ekstra nøye med på nå.

Publisert: 3. april 2020

MER OM KORONAKRISEN

Hellas

Situasjonen for flyktningene er uholdbar. Amnesty jobber for at europeiske land henter ut flyktninger og at det gis helsehjelp.

Vi ber også greske myndigheter hente flyktninger til fastland og tilby helsehjelp. Her må også europeiske land bidra.

Ungarn

Ungarn har vedtatt en lov som gir president Victor Orban nær sagt uinnskrenket makt i landet. Loven setter alle andre lover til side, inkludert grunnloven.

Amnestys seksjon i Ungarn jobber mot nye lover som setter menneskerettighetene til side i landet.

Qatar

Migrantene som bygger landet før fotball-VM om to år, får liten eller ingen hjelp og beskyttelse i møte med koronaviruset.

Amnesty jobber gjennom flere kanaler for å sikre arbeiderne deres rettigheter.

Kina

Amnesty har et sterkt fokus på landet. Vi ber om langt større åpenhet rundt hvilke metoder de har brukt i kampen mot viruset. Enkelte som prøvde å varsle om viruset ble kneblet, og er nå døde.

Kina arbeidet aktivt i kulissene mot Verdens helseorganisasjon for å redusere fokuset på viruset i den første fasen. Propagandamaskineriet gjør at ingen kan vite hva som er reelle tall på smittede og hvordan myndighetene løser problemet.

Chile

Overfylte fengsler, fører til kritisk dårlige hygieneforhold. Svært mange av de innsatte sitter inne for lovlige demonstrasjoner. Spredning av korona er en overhengende fare.

Filippinene

President Duterte har gitt en blankofullmakt til politiet om å skyte for å drepe såkalte «bråkmakere» som ikke overholder karantenen.

Amnesty krever at presidenten opphører den farlige oppfordringen. Regjeringen må sette i gang en dialog med innbyggerne og bistå med hjelp, særlig til de fattigste i samfunnet.

Syria

Overfylte fengsler fører til overhengende fare for spredning av COVID-19. Myndighetene viser liten interesse for de hygieniske forholdene. Amnestys kontor i Midtøsten følger situasjonen.

USA:

Vi setter et spesielt søkelys på flyktninger som sitter innesperret i leirene sør i landet, med liten eller ingen beskyttelse mot viruset. Leirene er overfylte, har dårlige hygieniske forhold og mange av de internerte har dårlig helse i utgangspunktet.

I USA lanseres akkurat nå en egen kampanje mot myndighetene i landet i regi av Amnesty.

Russland
Pakistan

77.000 fanger står i fare for å bli smittet i landets fengsler.

Amnesty legger press på landets myndigheter for å sikre deres rett til helse.

Colombia

Landet er blant verdens farligste for menneskerettighetsforkjempere.

Amnesty jobber aktivt mot landets myndigheter for å verne om deres rett til beskyttelse.

Turkmenistan

Det svært autoritære landet forbyr bruken av ordet «Koronavirus».

Amnesty utfordrer landets myndigheter til mer åpenhet om hvordan de håndterer viruset.