Dødsstraff, overvåking og sensur. Det går stadig verre for menneskerettighetene i Kina.

Om Kina

Kina er en republikk i Øst-Asia. Det er verdens mest folkerike land, og verdens tredje største etter Russland og Canada. Amnestys siste rapport om menneskerettighetene i Kina kan du lese her.

Her er seks måter kinesiske myndigheter systematisk bryter menneskerettighetene og kontrollerer sin egen befolkning.


1. Henretter flest i verden

Hvert år henretter Kina flere mennesker enn resten av verden til sammen. Informasjon om bruk av dødsstraff behandles som statshemmelighet, og myndighetene fortsetter å skjule omfanget av bruken av dødsstraff.

2. Overvåker befolkningen

Kina er en ledende utvikler av teknologi til overvåking og sensur. Hundrevis av nettsider har blitt blokkert eller forbudt i Kina, inkludert Facebook, Instagram og Twitter.

3. Ytringsfriheten angripes

Ytringsfriheten er under press på flere områder i Kina.

Overvåkingen og sensuren bidrar til at få tør å uttale seg. Søkeresultater blir filtrert. Nettsider som inneholder ord som ”frihet”, ”menneskerettigheter”, ”Tibet” og ”Amnesty International” blir sensurert. Sosiale medier, blogger og annen informasjonsutveksling på internett blir strengt kontrollert.

Kinas nye lov om digital sikkerhet forplikter alle internettleverandører til å samarbeide fullt ut med myndighetene og utlevere sine brukere når de blir bedt om det.

Samtidig slås det hardt ned på de som oppfordrer til diskusjon om demokrati eller avslører maktmisbruk.

4. Fengsler enkeltpersoner

Kinas myndigheter har de siste årene trappet opp jakten på advokater, menneskerettighetsforkjempere og folk som krever bedre rettigheter på arbeidsplassen. Mange hundre har blitt arrestert og delvis torturert. Ofte blir også familiene deres straffet.

5. Diskriminerer minoriteter

Over en million etniske minoriteter er sperret inne i det myndighetene kaller «omskoleringsleirer» i provinsen Xinjiang i Kina. I realiteten er det interneringsleire der folk sitter fengslet under grusomme forhold.

Moren til Kadeliya Wufuer, Ajiranmu, var en av dem. I 2017 ble hun tatt av politiet og satt i en leir, uten tiltale eller dom.

Siden har Kadeliya ikke hatt kontakt med moren sin. I fjor fikk hun vite at Ajiranmu var blitt dømt til 10 år i fengsel.

Signer våre aksjoner her:

6. Svekker FN

Kina bruker sin store innflytelse i FN til å undergrave vernet om menneskerettigheter. Det er Kinas mål å erstatte FNs arbeid for å kritisere og stoppe menneskerettighetsbrudd med et system av samarbeid mellom stater «til gjensidig nytte», uten at stemmer til uavhengige organisasjoner skal bli hørt.

Vil du gjøre noe?

For at endring skal skje i Kina er det viktig at sannheten kommer frem. Derfor jobber Amnesty med å etterforske og dokumentere overgrepene på innsiden av Kina. Funnene legger vi frem gjennom rapporter for resten av verden.

Amnestys etterforskningsarbeid mottar ikke statsstøtte. Det gjør at vi er uavhengige av myndigheter og kan si sannheten om enhver makthaver. Derfor er vi økonomisk avhengige av mennesker som deg.

Støtt vårt arbeid i dag og bidra til arbeidet for et mer åpent og rettferdig Kina.

Fersk rapport: Tortur og hjernevasking i leirene

Amnestys etterforskere har snakket med personer som har sluppet ut av leirene. De forteller om hjernevasking, tortur og annen mishandling.

Du kan lese de sterke historiene i vår nye rapport her.

Kinesiske myndigheter plasserer uigurene i leirene for å oppnå «etnisk helhet». I praksis betyr det at de utsetter uigurene for mishandling for å frata dem identiteten deres.