Bilde
AKSJON: Kina

Moren min ble innesperret i interneringsleir

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg! Mer enn 265 000 mennesker over hele verden har signert aksjonen. Amnesty fortsetter arbeidet for uigurer som sitter vilkårlig innesperret i Xinjiang.

 

Del    
Dette er siste gang mor og datter så hverandre, før moren ble sperret inne. Mennesker som har kommet ut av leirene forteller om tortur og hjernevasking. Det må ta slutt!
Publisert: 10. jun 2021, kl. 08:01 | Sist oppdatert: 22. sep 2021, kl. 14:25

Over en million etniske minoriteter er sperret inne i det myndighetene kaller «omskoleringsleirer» i provinsen Xinjiang i Kina. I realiteten er det interneringsleire der folk sitter fengslet under grusomme forhold.

Moren til Kadeliya Wufuer, Ajiranmu, var en av dem. I 2017 ble hun tatt av politiet og satt i en leir, uten tiltale eller dom.

Siden har Kadeliya ikke hatt kontakt med moren sin. I fjor fikk hun vite at Ajiranmu var blitt dømt til 10 år i fengsel.

Bli med og krev at Ajiranmu og alle de andre som sitter vilkårlig innesperret i Xinjiang blir løslatt – signer aksjonen nå!

Intervju med Kadeliya Wufuer.

Fersk rapport: Tortur og hjernevasking i leirene

Amnestys etterforskere har snakket med personer som har sluppet ut av leirene. De forteller om hjernevasking, tortur og annen mishandling.

Du kan lese de sterke historiene i vår nye rapport her.

Kinesiske myndigheter plasserer uigurene i leirene for å oppnå «etnisk helhet». I praksis betyr det at de utsetter uigurene for mishandling for å frata dem identiteten deres.

Datteren flyttet til Norge

Kadeliya bor i dag i Norge. Hun er en av ca. 2500 uigurer bosatt her til lands. Mange av dem har tilsvarende opplevelser med familiemedlemmer som har forsvunnet i Kina.

Jeg har ikke hørt fra moren min på veldig lenge. Jeg vet hvor hun er fengslet. Og jeg vet at hun lever.

Kadeliya

Før hun kom til Norge, studerte Kadeliya i Tyrkia. I 2015 kom moren for å besøke henne i Istanbul. I en måned dro mor og datter på sightseeing, spiste god mat og fikk kvalitetstid sammen. Så var tiden inne for at moren skulle dra tilbake til Kina. Dette var siste gang de møtte hverandre.

Ubekreftet

Etter pågripelsen av moren, ble Kadeliya oppringt av kinesisk politi og spurt om detaljer rundt studiene.

Bare fordi hun sendte meg til utlandet, har kinesiske myndigheter dømt henne til 10 års fengsel.

Kadeliya

Fengselsstraffen til moren er informasjon Kadeliya har fått fra en ubekreftet kilde. Kinesiske myndigheter har – fire år etter at moren forsvant - ikke offentliggjort informasjon om verken tiltale eller dom.

Brutalt forfulgt

Uigurene har eget språk, egne skikker og egen kultur, og de fleste er muslimer. Dette passer ikke med kinesiske styresmakters ønske om et kulturelt homogent Kina. Myndighetene fører en politikk for å oppnå «etnisk helhet». I praksis betyr det at de forsøker å frata uigurene deres identitet.

Kadeliya og moren kommer fra Xinjiang, en provins hvor 48% av befolkningen er uigurer. Sammen med andre hovedsakelig muslimske etniske grupper er de utsatt for ekstrem undertrykkelse, i et omfang som Amnesty anser for å være forbrytelser mot menneskeheten.

Minst en million er forsvunnet i interneringsleire, mange tusen flere har havnet i fengsel uten rettferdig rettssak, og ofte uten kontakt til familien. Forfølgelsen støttes av systematisk masseovervåkning. Det er kameraer over alt. Myndighetene presser uigurer til å spionere og angi hverandre. Ingen steder føles trygt – heller ikke i utlandet.

Interneringen av uigurer er kanskje det største pågående bruddet på menneskerettigheter i verden.

Hvis du er født som uigur, da betraktes du ikke en gang som menneske.

Kadeliya

Amnesty krever at kinesiske myndigheter:

  • Umiddelbart løslater Ajiranmu og alle andre som befinner seg i «omskoleringsleire» eller fengsler i Xinjiang, med mindre det dokumenteres at de er dømt for en internasjonal anerkjent straffbar handling.

  • I påvente av løslatelse sørger for at Ajiranmu og alle andre som sitter internert eller fengslet, får tilgang til familie og advokat, og at de ikke utsettes for tortur eller annen mishandling.

Signaturene sendes Kinas president, Xi Jinping.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Enhver har rett til å beskyttes mot diskriminering (artikkel 2) og mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (artikkel 10).

Ethvert menneske har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. (artikkel 18).

Viktig informasjon
Fakta om interneringsleirene:

  • Antakeligvis er minst en million sperret inne i det kinesiske myndigheter kaller "omskoleringsleirer". Det er i all hovedsak muslimer som rammes, spesielt uigurer, men også kasakhere og medlemmer av andre etniske minoritetsgrupper. Mange blir arrestert og fraktet til leirene uten at familiene deres blir informert. Uten forvarsel forsvinner de bare.

  • I 2017 kom de første rapportene om de hemmelige leirene i Xinjiang. All dokumentasjon viser at de aller fleste blir anholdt i disse leirene med tvang og uten mulighet til å klage. Det er bare lokale myndighetspersoner som bestemmer hvem som skal sperres inne og når de skal slippes ut igjen.

  • Omskoleringen skal sørge for at du blir en "god kineser" med lojalitet til staten og Det kommunistiske parti.

  • Alle tidligere innsatte som Amnesty har snakket med forteller om en hverdag i leirene som er preget av umenneskelige fengselsforhold, ydmykelser, hjernevasking og tortur. Mange av de Amnesty har snakket med fikk bare uklare svar på hvorfor de ble internert, for eksempel at de virket å være «upålitelige» eller at de hadde islamske religiøse symboler med seg .

  • Begrunnelser for å bli anholdt i leirer eller dømt til fengsel kan også være at man har hatt kontakt med utlandet, eller at man har en forbudt app på mobilen sin, spesielt WhatsApp.

President Xi Jinping
v/ Amnesty International i Norge
Pb 702 Sentrum
0106 Oslo
cc. Xinjiang’s government chairman and deputy party secretary of Xinjiang, Shohrat Zakir, and party secretary of Xinjiang, Chen Quanguo

Dear President Xi,

I am deeply concerned about the reported imprisonment of Ajiranmu Rouzi (阿吉热木.肉孜) who is supposed to be currently imprisoned in Ghulja (Yining). Ajiranmu Rouzi was detained in 2017 and interrogated about her daughter, who was studying in Turkey. After that, her daughter lost all contact with her. Last year, however, she received information from an unofficial source that her mother had been sentenced to 10 years’ imprisonment in 2019.

No official information about a trial, crimes or evidence against Ajiranmu Rouzi has ever been made public.

Amnesty International has recently documented the cases of more than 60 other people from predominantly Muslim ethnic groups who have been allegedly interned in camps or sentenced without a fair trial and sent to prison in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. These cases are representative of the perhaps 1 million or more men and women estimated to have been detained by the Chinese government in Xinjiang since 2017.

Based on the evidence collected by Amnesty International in the report “Like We Were Enemies in a War”, Uyghurs, Kazakhs and members of other predominantly Muslim ethnic minority groups in Xinjiang have been subjected to extensive human rights violations and crimes against humanity, including arbitrary imprisonment, torture and persecution. Lawful activities many of us take for granted such as living, travelling, studying abroad; communicating with people abroad; reciting the Qur’an or wearing religious clothing can be considered a reason to be sent to an internment camp or a prison, where detainees are subjected to a relentless forced indoctrination campaign, physical and psychological torture and other forms of ill-treatment.

Family members living overseas are desperate to get in touch with their loved ones, many of whom they have not heard from in years. Further to their desperation is the fact that, without any access to a lawyer of their choice, the detained individuals are at even further heightened risk of torture or other ill-treatment.

I therefore urge you to:

• Immediately release
Ajiranmu Rouzi and all other people detained in internment camps and in prisons in Xinjiang, unless there is sufficient, credible and admissible evidence that they have committed an internationally recognized offence.

• Pending their release, disclose their whereabouts, allow them access to their family and a lawyer of their choice, and ensure they are not subjected to torture and other ill-treatment.

Yours sincerely,