Bilde
AKSJON: KINA

Fengslet for å etterlyse demokrati

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har signert! Amnesty fortsetter å legge press på kinesiske myndigheter for å løslate Yang Hengjun.

Del    
Forfatteren Yang Hengjun sitter fengslet for å ha ytret seg om Kina. Nå frykter familien at han utsettes for tortur. Signer aksjonen og krev at han løslates nå!
Publisert: 17. sep 2020, kl. 09:52 | Sist oppdatert: 10. nov 2021, kl. 14:29

Familieturen fikk en brutal slutt for Yang Hengjun. På besøk i Kina sammen med kona og sønnen, ble han plutselig arrestert og fraktet til et hemmelig sted.

Nå har ikke familien truffet ham på lenge, og frykter at han blir mishandlet i fengselet.

Vi trenger din hjelp for å få ham løslatt. Signer aksjonen nå!

Signaturene sendes til lederen for statsadvokatembetet i Beijing. Han har mulighet til å henlegge saken, samt å gi Yang tilgang til advokatene sine.

Arrestert for "spionasje"

Yang Hengjun, som er australsk-kinesisk, er kjent for både romanene sine og sin frittalende kritikk av Kina. Han er bosatt i USA.

Han var på besøk i Kina i januar 2019 da han ble arrestert og fraktet bort. I over syv måneder var han forsvunnet.

Først i august 2019 ble han overført til formell varetekt i Beijing og siktet for «spionasje». Yang fikk lov til å motta besøk fra den australske ambassaden en gang i måneden og fikk også kontakt med en advokat. Dette ble imidlertid stoppet av kinesiske myndigheter i slutten av desember 2019, offisielt på grunn av bekymring for korona-smitte.

Avhørt over 300 ganger

I slutten av august, etter både diplomatiske protester fra Australia og en appellaksjon av Amnesty, fikk Yang Hengjun på nytt lov til å ha kontakt med ambassaden sin og møte en advokat. Ifølge rapporter i media skal han ha blitt avhørt over 300 ganger og av 30 forskjellige tjenestemenn, ofte midt på natten og i flere timer om gangen. Det rapporteres også at lyset i cellen hans alltid står på, en metode som ofte blir brukt for å bryte ned fanger gjennom mangel på søvn.

Uten regelmessig kontakt med advokaten er det grunn til å frykte at han vil utsettes for tortur og annen mishandling i fengsel.

Avviser spionasjeanklagen

Yang Hengjun har avvist alle anklagene mot ham og uttalt at han aldri har vært en spion for noen regjering. Han skal ha uttrykt for advokaten sin at han anser anklagene mot seg selv som påskudd for politisk forfølgelse, og at han aldri kommer til å tilstå noe han ikke har gjort.

Frykter for Yang Hengjuns helse

Yang Hengjun lider av høyt blodtrykk, hukommelsestap, svimmelhet og andre alvorlige helseproblemer, og familien hans er svært bekymret for at han ikke får den medisinske omsorgen han trenger. Hvis rapportene om mishandlingen han er utsatt for gjennom søvnmangel og andre overgrep stemmer, er det stor fare for at dette vil forverre tilstanden hans og påføre ham uopprettelige skader både fysisk og psykisk.

Familien nektes å forlate landet

Yuan Xioaliang, Yang Hengjuns kinesiske kone som har fast opphold i Australia, og sønnen deres har også blitt nektet å forlate Kina. I juli 2019 forsøkte de å fly hjem til Australia, men ble stoppet av kinesisk grensekontroll. Noen dager senere ble Yuan Xioaliang anholdt av kinesiske myndigheter og avhørt i to timer. Ifølge en nær venn av familien frykter Yuan Xioaliang at hun vil bli straffet dersom hun snakker med internasjonale medier.

Det er dessverre ikke uvanlig at kinesiske myndigheter trakasserer familien og støttespillere av personer som uttaler seg kritisk, både for å tvinge dem til taushet, og for å skremme andre fra å uttale seg om kritikkverdige forhold i landet.

Signer aksjonen og hjelp oss å få Yang Hengjun løslatt!

Amnesty krever at:

  • Kinesiske myndigheter løslater Yang Hengjun umiddelbart og uten betingelser, med mindre det legges frem troverdige beviser for at han har begått en internasjonal anerkjent straffbar handling. Dersom dette er tilfelle, må han gis en rettferdig rettsak i tråd med internasjonale standarder.
  • Myndighetene, i påvente av løslatelse, sørger for at Yang Hengjun har tilgang på regelmessig og uhindret konsulær bistand, og at han kan møte og kommunisere med familien og advokatene sine.
  • Myndighetene sørger for at Yang Hengjun ikke utsettes for tortur eller annen mishandling i fengsel, og at han får tilgang til medisinsk behandling ved behov.

Hva skjer med signaturen din?

Signaturene sendes til Zhang Yukun som er leder for statsadvokatembetet i Beijing. Han har mulighet til å henlegge saken, samt å gi Yang Hengjun tilgang til advokatene sine.

Oppdateringer

Rettssaken er utsatt

Yang Hengjun har nå sittet fengslet uten rettssak i 24 måneder.

Rettssaken var planlagt å gjennomføres i en domstol i Beijing i januar 2021, men har blitt utsatt i tre måneder av ukjente grunner.

Yang Hengjun benekter fortsatt alle anklager om spionasje, og har gjennomgått utallige timer med avhør under krevende forhold. Usikkerheten knyttet til hvorvidt han får regelmessig tilgang til ambassaden og advokaten sin, skaper bekymring for at han kan utsettes for tortur og annen mishandling.

Signer aksjonen og krev at han løslates!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Ethvert menneske har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

Land
Kina

Ytringsfriheten er under press på flere områder i Kina. Overvåkingen og sensuren bidrar til at få tør å uttale seg om ting som kan oppfattes som kritikk av staten.

Kinas myndigheter har de siste årene trappet opp jakten på advokater, menneskerettighetsforkjempere og aktivister. Mange hundre har blitt arrestert og delvis torturert. Ofte blir også familiene deres straffet.

Myndighetene bruker systematisk trakassering, trusler, tvungen forsvinning og hemmelig isolasjon til å kneble personer som kritiserer myndighetene.

Les mer om Kina her.

Spionasje er ansett som en forbrytelse som «truer nasjonal sikkerhet» under kinesisk straffelov. Personer dømt for spionasje risikerer minst tre års fengsel, og personer som sies å ha truet nasjonal sikkerhet med «særlig farlig skade mot landet og folket» kan bli dømt til døden. Mistenkte i rettssaker som omhandler nasjonal sikkerhet blir regelmessig fratatt prosessuelle rettigheter, som for eksempel å kunne velge sin egen advokat og retten til en offentlig rettsak. Som en rekke andre uklart definerte bestemmelser i Kinas strafferett,brukes begrepet «nasjonal sikkerhet» regelmessig mot personer som bruker sin ytringsfrihet for å uttale seg kritisk om staten og myndighetene.

Chief Procurator Zhang Yukun
Beijing No. 2 People’s Procuratorate
18, Zhifang Lu,
Fengtai Qu,
Beijing Shi, 100078
People’s Republic of China

Dear Chief Procurator Zhang:

I am writing to express my concern for Australian-Chinese writer Yang Hengjun (杨恒均), whose criminal case on charges of “espionage” is currently being reviewed by your procuratorate.

He was taken into police custody at Guangzhou airport on 19 January 2019. Detained at Beijing State Security Bureau Detention Centre, without confirmation that he will have regular access to consular and lawyer’s visit, and with reports that he has already endured in long hours interrogation, he might subject to torture and other ill-treatment.

Although I am relieved to learn that, after being held incommunicado for more than eight months, Yang Hengjun was finally allowed to meet online with an Australian consular representative on 31 August and have an in-person meeting with his lawyer on 3 September, it is distressing to read reports that Yang Hengjun has endured more than 300 interrogations by 30 different people for sometimes hours at a time in the middle of the night. Furthermore, the lights in his cell are apparently switched on 24 hours a day. Under these incredibly stressful conditions, I fear that Yang’s mental and physical health will rapidly deteriorate, and he would be unable to recover.

It is essential that you ensure that, as long as he remains in detention, Yang Hengjun is granted regular access to his defence lawyer and consular access in line with the Vienna Convention on Consular Relations. I fear that without regular access to these, he may be at risk of torture and other ill-treatment while in detention.

Furthermore, I find it worrying that Yang will face a closed-door trial for espionage, an allegation he continues to strongly deny. As stated in Article 10 of Universal Declaration of Human Rights (UDHR), everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

I therefore call on you to:

  • Release Yang Hengjun immediately and unconditionally, unless there is sufficient credible and admissible evidence that he has committed an internationally recognized offence and is granted a fair trial in line with international standards;

  • Pending his release, ensure that Yang Hengjun has regular, unrestricted access to consular visits, is able to meet and communicate with family and lawyers of his choice and is not subjected to torture and other ill-treatment;

  • Allow him prompt, regular and unrestricted access to medical care on request, or as necessary.

Yours sincerely,