Bilde
AKSJON: Kina

Sitter på full isolasjon på 3. året

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg! Vi vil fortsette å presse på overfor kinesiske myndigheter for å få dem til å respektere menneskerettighetene.

Del    
Han er dømt til 15 års fengsel, men familien aner ikke hvorfor. Nå frykter de at han blir ødelagt på isolasjonscellen.
Publisert: 29. Apr 2021, kl. 08:52 | Sist oppdatert: 5. nov 2021, kl. 17:21

Den uigurske forretningsmannen Ekpar Asat har sittet i full isolasjon i fengsel i Kina siden januar 2019.

Allerede i april 2016 forsvant han sporløst. Det skulle gå nesten fire år før familien hans fikk vite hva som hadde skjedd med ham, og nesten fem år før de fikk prate med ham igjen.

I en tre minutter lang videosamtale med familien i januar i år, ble de dypt bekymret. Asat hadde gått betraktelig ned i vekt, han var blek og hadde mørke flekker i ansiktet. Helsetilstanden var tydelig forverret som følge av mangel på sollys og feilernæring. Asat la ikke skjul på at over 27 måneder i isolasjon hadde tæret på både den fysiske og mentale helsa hans.

Jeg er virkelig opprørt over hva som har skjedd med ham. Dette er usigelig urettferdighet. Ingen familie skal oppleve noe lignende. Men det gjør vi.

Søsteren til Ekpar Asat, Rayhan.

Langvarig isolasjon i måneder og år er å anse som grusom og umenneskelig behandling, eller til og med tortur.

Signer aksjonen og krev at kinesiske myndigheter opphører isolasjonen av Ekpar Asat umiddelbart!

Forsvant sporløst

Før Ekpar Asat ble fengslet, dedikerte han livet sitt til å hjelpe unge og eldre med funksjonsnedsettelser. Han startet en app på sosiale medier, med informasjon om aktuelle hendelser.

I april 2016 forsvant han sporløst. Senere ble han dømt til 15 års fengsel i en hemmelig rettssak for å ha “egget til etnisk hat og etnisk diskriminering”.

Familien fant først ut om rettssaken etter at amerikanske parlamentsmedlemmer i desember 2019 tok opp saken til Aspat med kinesiske myndigheter. Som svar fikk de oversendt informasjon om Asats pågripelse og dom, men ingen ytterligere detaljer om saken.


Angrep på uigurere

Asat er uigur, en etnisk minoritet som for det meste holder til i nord-vest-Kina. Flesteparten er muslimer. Kinesiske myndigheter har i lang tid bedrevet en politikk for å tvinge uigurer og enkelte andre etniske minoriteter til å fornekte sin religion og sin kultur. Mange har blitt vilkårlig fengslet og utsatt for tortur eller annen mishandling. Den uiguriske kulturen er under sterk og systematisk press, blant annet gjennom omfattende begrensninger på uigurenes mulighet til å bruke sitt eget språk eller utøve religionen sin. Det er for eksempel forbudt for både statsansatte og barn under 18 år å be i moskeer.

Etter alt å dømme er Ekpar Asats etniske bakgrunn og tro den egentlige grunnen til at han sitter fengslet. Han er en av mange.

Amnesty krever at:

  • Ekpar Asat løslates, med mindre han blir dømt i en rettferdig rettssak for en internasjonal anerkjent straffbar handling.

  • Ekpar Asat ikke utsettes for tortur eller annen form for mishandling i fengsel, herunder feilernæring, mangelfull helsehjelp og langvarig isolasjon.

  • Ekpar Asat får regelmessig tilgang på advokat etter eget ønske, i tillegg til regelmessig kontakt med familien.

Hva skjer med signaturen din?

Vi sender din signatur til lederen for fengselsadministrasjonen i Xinjiang-Uigur-regionen, Wang Jiang. Hver signatur er med på å legge press på myndighetene for å stoppe den umenneskelige behandlingen av Ekpar Asat.

Land
Den kinesiske regionen Xinjiang-Uigur: 

Xinjiang er den eneste kinesiske provinsen med muslimsk flertall. 48 prosent av befolkningen er uigurer, en minoritetsgruppe som snakker et tyrkisk språk.
Under påskudd av å skulle skape mer «sosial stabilitet» og øke sikkerheten, har kinesiske myndigheter bygget interneringsanlegg som omtales som «politiske omskoleringsleire» eller «sentre for yrkesopplæring». Opp mot én million mennesker fra hovedsakelig muslimske etniske minoriteter er innesperret i disse leirene uten tiltale eller dom. Mange av dem har vært ofre for tvungen forsvinning, og familien deres har ofte ingen informasjon om hvor deres kjære er blitt av.

Les mer her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Enhver har rett til å beskyttes mot diskriminering (artikkel 2) og mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (artikkel 10).

Ethvert menneske har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. (artikkel 18).

Director Wang Jiang
Prison Administration Bureau of Xinjiang Uyghur Autonomous Region
No 380, Huanghe lu, Urumqi
830000, Xinjiang Uyghur Autonomous Region
People’s Republic of China

Dear Director Wang:

I am writing to express my grave concern for Uyghur tech entrepreneur Ekpar Asat (艾克拜·), who I understand has been held in solitary confinement since he was moved to a prison in Aksu Prefecture in January 2019.

During the first video conversation with his family since his detention, in January 2021, Ekpar Asat was seen to have lost a lot of weight and looked pale with black spots on his face. As he continues to suffer from a lack of sunlight exposure and malnutrition, it is feared that Ekpar Asat’s health will deteriorate further without access to proper medical care.

According to international human rights laws and standards, solitary confinement shall be used only in exceptional cases as a last resort, for as short a time as possible and subject to independent review, and only pursuant to the authorization by a competent authority.

Prolonged solitary confinement, particularly when combined with isolation from the outside world, may violate the prohibition against torture and other ill-treatment and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

I therefore call on you to:

  • Ensure that, while detained, Ekpar Asat is treated in full accordance with the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), and specifically does not subject him to torture or other ill-treatment, including poor conditions of detention, inadequate food and health care and prolonged solitary confinement;
  • Ensure Ekpar Asat has regular, unrestricted access to a lawyer of his choice and his family;
  • Release Ekpar Asat unless there is sufficient, credible and admissible evidence that he committed an internationally recognized offence and is granted a fair trial in line with international standards.

Yours sincerely,