Bilde
AKSJON: Kina

Fengslet uten dom i Xinjiang

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har engasjert seg! Vi fortsetter å presse på for at myndighetene skal stenge omskoleringsleirene. 

Støtt arbeidet for å stenge leirene i dag:

Støtt arbeidet

Del    
Opptil én million mennesker holdes innesperret i omskoleringsleirer i Kina. Krev at myndighetene stenger leirene umiddelbart!
Publisert: 25. sep 2018, kl. 11:02 | Sist oppdatert: 29. Apr 2022, kl. 08:46

Det anslås at det kan være opp mot én million mennesker fra etniske minoriteter som holdes i omskoleringsleire i Xinjiang-regionen nordvest i Kina - uten siktelse eller dom.

Det er i all hovedsak muslimer som rammes, spesielt uigurer, men også kasakhere og medlemmer av andre etniske minoritetsgrupper. Mange blir arrestert og fraktet til leirene uten at familiene deres blir informert. Uten forvarsel forsvinner de bare.

En av menneskene som ble sendt til en omskoleringsleir var moren til Kadeliya Wufuer. Les historien hennes her.

Kadeliyas mor satt i en omskoleringsleir i to år. Deretter ble hun dømt til å sone ti år i fengsel i 2019.

Systematisk undertrykking

Kinesiske myndigheter har lenge drevet en systematisk undertrykking av landets uigurske minoritet. Deres mulighet til å snakke språket sitt eller utøve religionen sin blir stadig mer begrenset. Myndighetene fører offisielt en politikk for å oppnå «etnisk helhet». Nå har myndighetene nærmest etablert et terrorregime i Xinjinang-regionen. Bortføringene har økt i omfang og støttes av systematisk masseovervåkning av befolkningen i området.

Mange mistenkeliggjøres

En person som utviser "mistenkelig adferd" risikerer å bli arrestert og internert. Det kan være nok at du har "uvanlig" skjegg eller tildekt hode, at du har studert eller arbeidet i et muslimsk land eller har hatt kontakt med familie i utlandet. Myndighetene ser dette som tegn på ekstremisme. Omskoleringen skal sørge for at du blir en "god kineser" med lojalitet til staten og Det kommunistiske parti.

Mishandles og utsettes for tortur

Amnesty har snakket med mer enn 100 personer som frykter at nære familiemedlemmer holdes fanget i de fryktede omskoleringsleirene. Amnesty har også snakket med personer som har sluppet ut av leirene. De forteller om tortur og annen mishandling.

Omskoleringsleirene hemmeligoldes og dokumenteres ikke av kinesiske myndigheter. Derfor er det nærmest umulig å spore hvor de forsvunnene familiemedlemmene befinner seg. Bli med og krev svar fra kinesiske myndigheter - hvor er de?

Amnesty krever at:

 • Kinesiske myndigheter opplyser om hvor de forsvunnede personene befinner seg og sørger for at de gjenforenes med sine familier.
 • Kinesiske myndigheter sørger for at uigurer, kasakhere og andre muslimske minoriteter i Xinjiang blir beskyttet mot vilkårlig fengsling i omskoleringsleire.
 • Kinesiske myndigheter umiddelbart løslater alle som holdes fanget i omskoleringsleire. Personer som siktes og fengsles for en internasjonalt anerkjent straffbar handling, må anholdes på et offisielt arreststed og stilles for retten i en rettferdig og offentlig rettssak.

Signaturene sendes til Chen Quangou som er øverste leder i Xinjiang-provinsen

Signaturer på vei til kinesiske myndigheter

I dag har vi sendt 17554 signaturer til den kinesiske ambassaden i Oslo, og til Chen Quangou som er øverste leder i Xinjiang-provinsen.

Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

 • Amnestys rapport China: Wher Are They? er basert på intervju med mer enn 100 slektninger av mennesker som er savnet. Også personer som selv har blitt utsatt for tortur i leirene er intervjuet.
 • Xinijang-regionen ligger nordvest i Kina og har 22 millioner innbyggere.
 • Det bor ca. ti millioner uigurer i Xinijang.
 • Uigurere er en etnisk minoritet hvorav flesteparten er muslimer. Siden 1980-tallet har de og andre muslimske minoriteter blitt ofre for systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd. Mange har blitt vilkårlig fengslet og utsatt for tortur eller annen mishandling.
 • Les mer om situasjonen i denne oppdateringen fra Human Rights Watch.
Denne filmen fra Human Rights Watch viser hvordan kinesiske myndigheter driver en systematsik undertrykking av muslimske minoriteter i Xinjiang-provinsen.
Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Enhver har rett til å beskyttes mot diskriminering (artikkel 2) og mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Og ethvert menneske har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet (...) (artikkel 18).

Land
Kina og covid-19:
 • De første tilfellene av koronaviruset ble rapportert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember 2019.
 • Kinesiske myndigheter praktiserer streng sensur av nyheter og informasjon om koronaviruset og konsekvensene det har for folkehelsa. Siden utbruddet av covid-19 i Kina, har mange artikler om viruset blitt sensurert, både de skrevet av grasrotjournalister, men også de publisert i tradisjonelle medier. I tillegg har innlegg i sosiale medier, inkludert emneknagger knyttet til covid-19 og krav om ytringsfrihet blitt fortløpende slettet eller sensurert.
 • Les mer om Kinas sensur av informasjon om koronaviruset her.
Chen Quanguo
Party Secretary of the Xinjiang Uighur Autonomous Region
479 Zhongshan Lu
Wulumuqi Shi, Xinjiang
People’s Republic of China

Your Excellency,

I am writing to voice my concerns about reports of human rights violations in the Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR) and call on your government to take urgent and effective measures to protect Uighurs, Kazakhs and other predominantly Muslim people in the XUAR from being arbitrarily detained in “transformation-through-education" facilities in the name of “de-extremification”.

Amnesty International has spoken with more than 100 people across the world who report losing touch with relatives and friends inside the XUAR and fear that they have been detained in such facilities. There are credible reports that these facilities are being used to force people to repudiate their religious beliefs and aspects of their cultural identity and prove their political loyalty to the State and the Communist Party of China. The secretive and undocumented nature of the way people are going missing there makes it nearly impossible to trace or confirm the whereabouts of any particular individual.

The authorities justify the extreme measures as necessary for counter-terrorism purposes and to ensure national security. However, restrictive measures in fulfillment of a country’s responsibility to protect its citizens from attacks must be necessary and proportionate and as narrow and targeted as possible to address a specific threat.

I am writing to urge you to provide credible answers about what is happening in the XUAR. In accordance with China’s obligations under international law, Chinese authorities should end all arbitrary detention and immediately release all persons who are being held in “de-extremification”, “transformation-through-education” or other facilities in the XUAR unless they have been charged with an internationally recognized offence.

Yours sincerely,