Amnesty utvikler stadig nye opplegg som kan brukes i undervisningen på ungdomstrinn og VGS. På denne siden finner du en oversikt over oppleggene som er fritt tilgjengelige for deg og klassen din.

Styrk elevenes engasjement og deltakelse

Vårt mål er å bidra til å skape demokratiske medborgere - kritiske, bevisste og rettferdige individer som vil delta aktivt i samfunnet. Menneskerettighetene står sterkt i norsk samfunn, likevel vet vi at menneskerettighetsbrudd også skjer her hjemme. For å kunne styrke demokratiet både hjemme og internasjonalt er det viktig å kunne aktivt engasjere seg i menneskerettighetsspørsmål.

Amnesty tilbyr gratis tverrfaglige undervisningsopplegg innen en rekke menneskerettighetstemaer

Oppleggene er deltagende og interaktive, og egner seg best for elever på ungdoms- og videregåendeskole. De er utviklet i tråd med relevante faglige kompetansemål, samt målene til de tre tverrfaglige temaene.

Oppleggene kan gjennomføres av lærer ved hjelp av det digitale materialet som ligger tilgjengelig her på vår hjemmeside. På den måten kan undervisningen formidles både fysisk i klasserommet og digitalt.


Andre måter dere kan lære om menneskerettighetene:

Book et gratis skolebesøk fra Amnesty!

Dersom dere ønsker at Amnesty kommer på besøk og formidler innholdet selv kan dere ta kontakt med regionskontoret deres.

Vi stiller gjerne opp på skolen! I disse tider er vi også åpne for å fasilitere undervisningen digitalt, gjennom videomøte.

Bli en Amnesty aktivist!

Er dine elever interessert i å engasjere seg i menneskerettighetsarbeid?

Kanskje ønsker noen av elevene på skolen å opprette sin egen aktivistgruppe? Ta kontakt med ditt regionskontor for å vite mer om hva det innebærer å være en aktivistgruppe.

Ønsker du mer informasjon om undervisningsoppleggene?

Vi setter pris på din tilbakemelding

Vi ønsker å lage pedagogisk innhold som engasjerer norsk ungdom. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til oppleggene setter vi stor pris på at du tar kontakt [email protected].