Bli med på Human Rights Dialogue - en dialog om rasisme og diskriminering i Norge

Nyttig å vite

Fag: Samfunnsfag, KRLE - religion og etikk, valg- og programfag

 

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring

 

Målgruppe: Ungdomsskole og VGS

 

Tidsbruk: Ca. 2 skoletimer

 

Forberedelser: Les håndboken for lærere på forhånd og sett deg inn i undervisningsmaterialet. Alt kan lastes ned nedenfor.

 

Ønsker du å gi elevene dine en engasjerende innføring i menneskerettigheter knyttet opp mot rasisme og diskriminering? Human Rights Dialogue er et tilbud til elever på ungdomsskole og videregående.

Amnesty tilbyr et undervisningsopplegg som enkelt kan tilpasses ulike elevgrupper. Elevene deltar aktivt ved å ta stilling til ulike påstander og utsagn om rasisme og diskriminering. Målet er å få til en engasjerende samtale der elevene samtidig får kunnskap om hvordan de kan motarbeide menneskerettighetsbrudd.

Dette er Human Rights Dialogue:

Human Rights Dialogue er en dialogaktivitet som belyser menneskerettighetstemaer fra flere synsvinkler. Fokuset vil være på aktiv lytting, refleksjonsøvelser, læring og delinger av historier.

Det aktuelle temaet for Human Rights Dialogue er rasisme og diskriminering. Rasisme skjer i Norge, og diskriminering er en del av manges hverdag.

Rasisme i Norge er et aktuelt tema som engasjerer mange, og det er viktig å snakke om sine egne holdninger til temaet. Har vi underliggende fordommer? Når er det greit å si ifra hvis vi ser eller opplever diskriminering? Hvordan kan vi forebygge rasisme i vår hverdag?

Undervisningsopplegget består av:

En håndbok, en powerpointpresentasjon og fysiske kort/ hjelpemidler.

Powerpointpresentasjonen tar lærer og elever gjennom hele opplegget.

  • Introduksjon til menneskerettigheter og Amnesty
  • Introduksjon til teamet ''Rasisme i Norge''
  • Dialog og refleksjon om teamet
  • Oppsummering og forebygging av rasisme i hverdagen

Detaljert beskrivelse av hvordan aktiviteten gjennomføres skritt for skritt, finnes i håndboken.

NB: Pakken inneholder flere dialogkort enn du sannsynligvis får tid til å bruke. Gjør et utvalg basert på hva du tror passer best til elevenes alder, kunnskapsnivå og tiden du har til rådighet. Det forutsettes at du som lærer har satt deg inn i denne på forhånd.

Kunnskapsløftet + Menneskerettigheter = Human Rights Dialogue

I den nye læreplanen, Kunnskapsløftet 2020, står menneskerettighetene sentralt. Menneskeverd, likeverd og likestilling, kritisk tenkning og etisk bevissthet er blant prinsippene som fremheves i læreplanens overordnede del. Det slås blant annet fast at: «Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.» (Overordnet del, kap. 1.1, side 4).

Amnesty arbeider for at alle skal kunne nyte godt av menneskerettighetene som er nedfelt i menneskerettserklæringen og vi ønsker å skape engasjement rundt saker som er viktige i hverdagen. Amnesty Norge tilbyr derfor undervisningsopplegget Human Rights Dialogue til bruk i skolen.

Last ned materialet for å holde aktiviteten med din klasse.

Kontaktinformasjon for fysisk besøk til din klasse.

Ønsker du at en Amnesty representant skal holde aktiviteten for din klasse? Ta gjerne kontakt med regionleder i din region.

default image

Camilla Olsen

Regionleder øst
Bilde

Ole-Gunnar Solheim

Regionleder nord
Bilde

Tanja Clifford

Regionleder vest
Bilde

Tove Marie Paasche

Regionleder midt

Prosjektgruppen

Har du fagspørsmål eller tilbakemeldinger om Human Rights Dialogue? Ta gjerne kontakt med prosjektgruppen.

Bilde

Andrea Giæver Loko

Opplæringskoordinator region nord
Tlf
default image

Henriette Maanum Hansen

Leder for opplæring
default image

Hildegunn Guddal Svensson

Opplæringskoordinator region sør
Tlf