Bli med på Human Rights Dialogue - en dialog om rasisme og diskriminering i Norge
dU KAN TA KONTAKT MED aMNESTY

Vi deler gjerne erfaringer fra bruk av undervisningsmetoden og bistår med råd og tips til gjennomføring. Ved behov kan Amnesty også komme til din klasse og gjennomføre Human Rights Dialogue. Ta kontakt med opplæringskoordinator for din region, eller send mail til [email protected]

Ønsker du å gi elevene dine en engasjerende innføring i menneskerettigheter knyttet opp mot rasisme og diskriminering? Human Rights Dialogue er et tilbud til elever på ungdomsskole og videregående.

Amnesty tilbyr et undervisningsopplegg som enkelt kan tilpasses ulike elevgrupper. Elevene deltar aktivt ved å ta stilling til ulike påstander og utsagn om rasisme og diskriminering. Målet er å få til en engasjerende samtale der elevene samtidig får kunnskap om hvordan de kan motarbeide menneskerettighetsbrudd.

Human Rights Dialogue tilbys nå på norsk, engelsk og nord-samisk. Følg lenkene under for å komme til ressursene.

NORD-SAMISKENGELSK

Lyd av
Pause
00:00
Nyttig å vite

Målgruppe:
Ungdomsskole og VGS


Tverrfaglig tema:
Demokrati og medborgerskap, og
Folkehelse og livsmestring


Fag:
Samfunnsfag
Norsk
KRLE
EngelskTidsbruk:

2 skoletimer - men kan tilpasses etter behov.


Forberedelser:

  • Last ned undervisningsmateriellet.
  • Les håndboken med instuksjoner.
  • Velg (evt skriv ut) påstandskortene og dialogkortene som passer best for din klasse.
  • All bakgrunnsinformasjon du trenger finner du i håndboken og PowerPoint-presentasjonen.

Dette er Human Rights Dialogue:

Human Rights Dialogue er en dialogaktivitet som belyser menneskerettighetstemaer fra flere synsvinkler. Fokuset vil være på aktiv lytting, refleksjonsøvelser, læring og delinger av historier.

Det aktuelle temaet for Human Rights Dialogue er rasisme og diskriminering. Rasisme skjer i Norge, og diskriminering er en del av manges hverdag.

Rasisme i Norge er et aktuelt tema som engasjerer mange, og det er viktig å snakke om sine egne holdninger til temaet. Har vi underliggende fordommer? Når er det greit å si ifra hvis vi ser eller opplever diskriminering? Hvordan kan vi forebygge rasisme i vår hverdag?

Undervisningsopplegget består av:
  • Håndbok med beskrivelser om hvordan man gjennomfører dialogaktiviteten skritt for skritt.
  • Menneskerettighetserklæringen rett i loma - en forenklet utgave av menneskerettighetene.
  • PowerPoint-presentasjon med introduksjon til tema, påstandskort og dialogkort med veiledende tilleggsnotater til lærer.
  • Moderatorkort - kort med hjelpenotater til lærer.
  • Påstandskort.
  • Dialogkort.

NB: Pakken inneholder flere dialogkort enn du sannsynligvis får tid til å bruke. Gjør et utvalg basert på hva du tror passer best til elevenes alder, kunnskapsnivå og tiden du har til rådighet. Det forutsettes at du som lærer har satt deg inn i denne på forhånd.

Dialogkortene som er markert med stjerne fokuserer på rasisme generelt.
Dialogkortene som er markert med hjerte fokuserer på diskriminering av samer og nasjonale minoriteter.

Kunnskapsløftet + Menneskerettigheter = Human Rights Dialogue

I den nye læreplanen, Kunnskapsløftet 2020, står menneskerettighetene sentralt. Menneskeverd, likeverd og likestilling, kritisk tenkning og etisk bevissthet er blant prinsippene som fremheves i læreplanens overordnede del. Det slås blant annet fast at: «Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.» (Overordnet del, kap. 1.1, side 4).

Amnesty arbeider for at alle skal kunne nyte godt av menneskerettighetene som er nedfelt i menneskerettserklæringen og vi ønsker å skape engasjement rundt saker som er viktige i hverdagen. Amnesty Norge tilbyr derfor undervisningsopplegget Human Rights Dialogue til bruk i skolen.

I 2022 har Amnesty mottatt støtte fra Bufdir til en satsing på Human Rights Dialogue.

Lyd av
Pause
00:00

Last ned materialet for å holde aktiviteten med din klasse.

Ønsker du besøk av Amnesty hos din skole?

Har du fagspørsmål eller tilbakemeldinger om Human Rights Dialogue? Ønsker du at en representant fra Amnesty skal holde aktiviteten for din klasse? Ta gjerne kontakt med opplæringskoordinator i din region, eller leder for opplæringsteamet.