Gjør dine elever til aktive medborgere!

Ta i bruk det digitale undervisningsmateriellet og gjør Skriv for liv i ditt klasserom.

NB! Undervisningsoppleggene på denne siden gjaldt for perioden november-desember 2021. Nye opplegg publiseres høsten 2022.

Finn ut hvem som vant Skriv for Liv skolekonkurransen i 2021!

Undervisningsoppleggene består av
  • Introduksjon til menneskerettighetene og Skriv for Liv

  • Årets saker: bakgrunnsinformasjon og elevoppgaver

  • Brevskriving

Praktisk informasjon

NYTTIG Å VITE

Fag: samfunnsfag, engelsk, spansk, valg- og programfag


Tverrfaglig tema:

- demokrati og medborgerskap
- bærekraftig utvikling
- folkehelse og livsmestring


Målgruppe: ungdomsskole og VGSTidsbruk: ca. 2 skoletimer

Er du nysgjerrig på hvordan opplegget skal gjennomføres rent praktisk? Last ned lærerveiledningen for informasjon om hvordan du kan gjennomføre Skriv for Liv i klasserommet.

Lærerveiledningen inneholder detaljert oversikt over tidsbruk.

Her finner du også en oversikt over hvilke kompetansemål som er relevante for undervisningsoppleggene.

Lurer du på hvordan det er å gjennomføre det digitale undervisningsopplegget i klasserommet?

 Skriv for Liv i klasserommet - Elvebakken videregåendeskole


Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse!

derfor er dette relevant i undervisningen
  • Oppgavene gir en fin inngang til tema som menneskerettigheter, ytringsfrihet og urfolks perspektiv

  • Gjennom dette opplegget kan elevene delta som aktive medborgere, og være med på å skape en faktisk endring i verden

  • Undervisningsopplegget vil gi en dypere forståelse og et personlig tilhøre til tematikken

Klarer elevene dine å skrive de beste brevene? Konkurransen gjelder solidaritetsbrev.

Dette kan dere vinne:
En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen!

Selve målet med Skriv for Liv er at elevene skal skrive solidaritetsbrev eller protestbrev til årets saker, og slik være med på å kreve endring.

Elevene skriver sine solidaritetsbrev til Bernardo, Mikita og/eller Zhang på PC eller med penn og papir.

I solidaritetsbrevet kan elevene selv velge hva som skal stå, men det viktige er at de viser støtte til personen de sender brevet til. De må gjerne ta med egne historier og ta seg mye kunstnerisk frihet.

Brevene må skrives på engelsk for at Bernardo, Mikita og Zhang skal forstå dem. Man kan også velge å skrive brev til Bernardo på spansk.

Dette er kriteriene for å bli kåret som vinner i konkurransen:

  • Støttende tekst – at elevene får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Bernardo, Mikita og Zhang har deres støtte.
  • Kreativitet – det er et stort pluss om elevene dekorerer brevene sine med for eksempel tegninger eller bilder.
  • Personliggjøring – at elevene forteller om seg selv og hvordan saken rørte dem.

Etter elevene har skrevet brevene sender du de til oss, så sender vi det videre.

Det er mulig å sende brevene samlet i posten:

Amnesty International, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

Merk konvolutten med Skriv for Liv Digitalt, og hvilken skole og klasse som er avsender.

...eller på mail til:

[email protected]

Du kan også ta bilde av brevet og sende det til samme e-post.

Husk å merke mailen/konvolutten med kampanjen "Skriv for Liv Digitalt". Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg den ved i mailen/print den ut og legg i konvolutten.

Dette skal konvolutten/eposten inneholde

- Brevene

- Følgeskjema


Konvolutt/epost merkes med navnet til SFL individet det gjelder