Gjør dine elever til aktive medborgere!

Ta i bruk det digitale undervisningsmateriellet og gjør brevskrivingsdugnad i ditt klasserom!

Dette opplegget er utgått. Nye undervisningsopplegg til Skriv for Liv 2024 lanseres 1. november.

UNDERVISNINGSOPPLEGGENE BESTÅR AV
  • Introduksjon til menneskerettighetene og Skriv for Liv

  • Årets saker: bakgrunnsinformasjon og elevoppgaver

  • Brevskriving

Praktisk informasjon

NYTTIG Å VITE

Fag: samfunnsfag, sosialkunnskap, engelsk, valg- og programfag


Tverrfaglig tema:

- demokrati og medborgerskap

- bærekraftig utvikling

- folkehelse og livsmestring


Målgruppe: ungdomsskole og VGS


Tidsbruk: ca. 2 skoletimer

Er du nysgjerrig på hvordan opplegget skal gjennomføres rent praktisk? Last ned lærerveiledningen for informasjon om hvordan du kan gjennomføre Skriv for Liv i klasserommet.

Lærerveiledningen inneholder detaljert oversikt over tidsbruk.

Her finner du også en oversikt over hvilke kompetansemål som er relevante for undervisningsoppleggene.

Lurer du på hvordan det er å gjennomføre det digitale undervisningsopplegget i klasserommet?

Skriv for Liv i klasserommet - Elvebakken videregåendeskole: (540) Skap medborgerskap. Prøv Skriv for Liv i ditt klasserom! - YouTube

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse!

DERFOR ER DETTE RELEVANT I UNDERVISNINGEN
  • Oppgavene gir en fin inngang til menneskerettighetstema som demokratisk deltagelse, ytringsfrihet og retten til protest

  • Gjennom dette opplegget kan elevene delta som aktive medborgere, og være med på å skape en faktisk endring i verden

  • Undervisningsopplegget vil gi en dypere forståelse og et personlig tilhøre til tematikken
Dette kan dere vinne: En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen!

Selve målet med Skriv for Liv er at elevene skal skrive solidaritetsbrev til årets Skriv for Liv-individer.

Elevene skriver sine solidaritetsbrev til Ahmed, Justyna, Rocky og/eller Narges på PC eller med penn og papir.

HVORDAN SENDE BREVENE TIL AMNESTY?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge,
Skriv for liv digitalt
Att: (SFL individets navn), PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]


Dette må konvolutten/e-posten inneholde

-Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:
5. JANUAR 2024

I solidaritetsbrevet kan elevene selv velge hva som skal stå, men det viktige er at de viser støtte til personen de sender brevet til. De må gjerne ta med egne historier og ta seg mye kunstnerisk frihet. De fire Skriv for Liv kandidatene har vært gjennom mye - sørg for at brevene deres inneholder positive motiver og beskjeder - unngå mørke temaer.

Brevene må skrives på engelsk for at Ahmed, Justyna, Rocky og Narges skal forstå dem.

Dette er kriteriene for å bli kåret som vinner i konkurransen:

  • Støttende tekst – at elevene får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Ahmed, Justyna, Rocky og Narges har deres støtte.
  • Kreativitet – det er et stort pluss om elevene dekorerer brevene sine med for eksempel tegninger eller bilder.
  • Personliggjøring – at elevene forteller om seg selv og hvordan saken rørte dem.

Husk å merke mailen/konvolutten med kampanjen "Skriv for Liv Digitalt". Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg den ved i mailen/print den ut og legg i konvolutten.

Se hvem som vant Skriv for Liv skolekonkurransen i 2022!

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående årets Skriv for Liv undervisningsopplegg!