Gi dine elever verktøy til å reagere når andre utsettes for hets, rasisme og diskriminering!
NYTTIG Å VITE

Tidsbruk: 60-90 minutter

Målgruppe: Ungdomsskole og VGS

Fag: Samfunnsfag, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter,

Tverrfaglige temaer: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Læringsmål: Bli bedre kjent med hva hets, rasisme og diskriminering er og hvordan man kan reagere når man er vitne til slike hendelser.

Erfaringer delt av mennesker som har blitt utsatt for hets, rasisme og diskriminering, viser oss at fraværet av at noen griper inn i situasjonen, kan være like sårende som den hetsen man blir utsatt for – Stillhet sårer. Derfor har Amnesty utformet tre undervisningsopplegg som gir opplæring i SOS-metoden, med elever i ungdomsskole- og videregående som målgruppe.

SOS-metoden gir elevene konkrete verktøy til å trygt reagere når de er vitne til at andre utsettes for hets, rasisme eller diskriminering – enten det er på nett, på skolen eller i det offentlige rom. Velg undervisningsopplegget som passer din klasse best!

Oppleggene inkluderer en grunnleggende innføring i begreper knyttet til hets, rasisme og diskriminering, filmer som forteller ekte historier, en interaktiv dialogøvelse med utgangspunkt i ekte hendelser, og en oppsummerende del med refleksjonsspørsmål. Tematikken er relevant for en rekke fag i ungdomsskolen og VGS, samt de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring.

Undervisningsoppleggene er gratis, og kan enkelt lastes ned fra denne nettsiden.

Før du setter i gang med undervisningen:

Hets, rasisme og diskriminering kan være et vondt og sensitivt tema for noen som har egne erfaringer med dette. Andre kan ha kontroversielle meninger, eller oppleve temaet som vanskelig å dele sine tanker om. Vi anbefaler en tilnærming hvor man i fellesskap drøfter ulike perspektiver, samtidig som man viser hensyn og respekt. Snakk gjerne med utsatte elever i forkant av opplegget, og ha en plan for hva du gjør dersom det kommer reaksjoner.

Ta også en titt på våre anbefalinger til gjennomføring av opplegget, innhold og språkbruk i læringssamtalen nederst på denne siden.

Lyd av
Pause
00:00

Se og last ned undervisningsopplegg om SOS-metodens her!

Ønsker du eller din skole å henge opp SOS-metoden som plakat på skolen? Er du nysgjerrig på undervisningsmateriellet tilhørende opplegget?

Til forberedelse av undervisningen

Her finner du tips til undervisningen og mer bakgrunnsinformasjon til temaet hets, rasisme og diskriminering.

Når du behandler en tematikk som denne med en klasse, er det viktig å gjøre seg noen tanker i forkant. Her har vi samlet noen nyttige tips:

Praktiske anbefalinger:

 • Husk at det kan sitte elever i klassen som selv har erfaringer med hets, rasisme og diskriminering. Gjerne tilgjengeliggjør kontaktinfo til kontaktpersoner (helsesykepleier eller andre) som elevene kan kontakte dersom de har behov for å prate med noen etter timen.
 • Vi anbefaler å forberede elevene på undervisningens tema i forkant av timen, og snakk med utsatte elever.
 • Opplegget inneholder gruppearbeid, og kan det være lurt å lage gruppeinndelingen i forkant av undervisningen. Det kan være at noen elever ikke burde være i samme gruppe av ulike grunner.

Anbefalinger til språk og innhold i læringssamtalen:

 • I samtaler med elever om hets, rasisme og diskriminering er det viktig å unngå språk som fremmer “oss og dem”-mentalitet.
 • Hvem som helst kan utsettes for hets, selv om enkelte grupper er særlig utsatte. Unngå å utpeke mennesker med synlige minoritetsmarkører som ofre eller utsatte, eller nevne enkelte minoritetsgrupper gjentakende.
 • Det er viktig å ikke "gradere" hendelser som mer eller mindre alvorlig ut fra hvem som har blitt utsatt, hvor det har skjedd eller hvem som har gjort det. Ta utgangspunkt i at hets, rasisme og diskriminering er brudd på våre grunnleggende rett til å leve et liv fritt fra diskriminering.
 • Ved å gjøre eksemplene og refleksjonene mest mulig relevant for elevene vil de oppleve en større nærhet til temaet, selv om de ikke har egne erfaringer med dette.
 • Vi anbefaler å omtale de som utsettes for hets, rasisme og diskriminering som utsatte heller enn ofre, for å unngå å tillegge andre en offerrolle og frata andre agens.
 • Erfaringsvis kan det lønne seg å møte intoleranse med toleranse, særlig når sinne og vold kommer som forslag til hvordan reagere når andre utsettes for skadelige hendelser. Lønner det seg å møte hat med hat?

Ta gjerne stilling til følgende i forkant av timen:

 • Hvordan svarer du dersom elever bruker n-ordet eller andre lignende ord?
 • Hvordan adressere humor og forsøk på å spøke bort alvor?

Ønsker du mer informasjon om undervisningsoppleggene?

Stillhet sårer er et samarbeidsprosjekt mellom Amnesty, Norges institusjon for menneskerettigheter og Catalysts, med mål om å skape verktøy som senker terskelen for å reagere når man er vitne til at andre utsettes for hets, rasisme og diskriminering. Prosjektet er støttet av Bufdir og Sparebankstiftelsen DNB. Du kan lese mer om prosjektet på www.stillhetsarer.no