Gi dine elever verktøy til å reagere når andre utsettes for hets, rasisme og diskriminering!
NYTTIG Å VITE

Tidsbruk: 60-90 minutter

Målgruppe: Ungdomsskole og VGS

Fag: Samfunnsfag, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter,

Tverrfaglige temaer: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap

Les mer om den holdningsskapende kampanjen på stillhetsårer.no

Erfaringer delt av mennesker som har blitt utsatt for hets, rasisme og diskriminering, viser oss at fraværet av at noen griper inn i situasjonen, kan være like sårende som den hetsen man blir utsatt for – Stillhet sårer. Derfor har Amnesty utformet undervisningsopplegg som gir opplæring i SOS-metoden, med elever i ungdomsskole-og videregående som målgruppe. SOS-metoden gir elevene konkrete verktøy til å trygt reagere når de er vitne til at andre utsettes for hets, rasisme eller diskriminering – enten det er på nett, på skolen eller i det offentlige rom.

Oppleggene inkluderer en grunnleggende innføring i begreper knyttet til hets, rasisme og diskriminering, en interaktiv dialogøvelse med utgangspunkt i ekte historier, og en oppsummerende del med refleksjonsspørsmål. Tematikken er relevant for en rekke fag i ungdomsskolen og VGS, samt det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

Undervisningsoppleggene er gratis, og kan enkelt lastes ned fra denne nettsiden.

På denne siden finner du
  • SOS-metoden plakat
  • Lærerveiledning SOS-metoden
  • Lærerveiledning Fordomspyramiden med interaktive øvelser
  • PowerPoint-presentasjon: SOS-metoden i det offentlige rom
  • PowerPoint-presentasjon: SOS-metoden på nett
  • Støtteark til dialogaktiviteten Handlingsrommet
  • Bingo om netthets: Lærerveiledning og utskrift for SOS-metoden på nett
Lyd av
Pause
00:00

Se og last ned undervisningsopplegg om SOS-metodens her!

Ønsker du eller din skole å henge opp SOS-metoden som plakat på skolen? Er du nysgjerrig på undervisningsmateriellet tilhørende opplegget?

Ønsker du mer informasjon om undervisningsoppleggene?

Stillhet sårer er et samarbeidsprosjekt mellom Amnesty, Norges institusjon for menneskerettigheter og Catalysts, med mål om å skape verktøy som senker terskelen for å reagere når man er vitne til at andre utsettes for hets, rasisme og diskriminering. Prosjektet er støttet av Bufdir og Sparebankstiftelsen DNB. Du kan lese mer om prosjektet på www.stillhetsarer.no