Bilde
AKSJON: Iran

Tobarnsmor dømt til 154 piskeslag

Signer aksjonen under:

Jeg krever at Narges Mohammadi løslates umiddelbart fra fengsel! Så langt har vi samlet inn over 50.000 signaturer for henne. Se brevet vi sender

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Narges Mohammadi har i mange år kjempet for kvinners rettigheter i Iran. Nå har hun fått tildelt Nobels fredspris for arbeidet sitt, mens hun sitter i fengsel dømt til 154 piskeslag. Krev at hun løslates umiddelbart!
Publisert: 11. Jan 2022, kl. 13:48 | Sist oppdatert: 18. des 2023, kl. 17:51

Mohammadi har blitt kastet i fengsel mange ganger for sitt fredelige arbeid i Iran. Hun har blant annet arbeidet for kvinners rettigheter og mot dødsstraff.

Høsten 2021 ble Narges fengslet på ny, denne gangen med en dom på 80 piskeslag. Siden har hun fått flere dommer og antall piskeslag har økt. Hun er tilsammen dømt til nesten 13 år i fengsel og 154 piskeslag.

Dette er straffen for å snakke åpent om brudd på menneskerettigheter, og spesielt kvinners rettigheter, i Iran.

Nå trenger vi din hjelp til å legge press på iranske myndigheter. Signer aksjonen og stå opp for at Narges skal løslates umiddelbart!

Det har aldri vært en større lidelse enn da jeg ble adskilt fra barna mine. Det såret vil aldri heles.

Narges Mohammadi

Holdes borte fra familien

Narges er frarøvet kontakt med både familien og advokat. Barna sine, tvillingene Ali og Kiana, har hun ikke sett på flere år.

Familien er dypt bekymret for helsetilstanden hennes.

I oktober 2020 jublet vi over at Narges, som blir ansett av leger for å være for syk til å sone, ble løslatt fra fengsel etter flere år bak murene.

Gleden ble dessverre kortvarig.

Nå må vi stå opp for Narges igjen. Sammen kan vi legge press på iranske myndigheter, slik at hun blir løslatt og unngår å bli utsatt for pisking og annen tortur!

Utsatt for mishandling

Den hardeste av dommene hun soner nå er et resultat av at Narges, mens hun sonet sin forrige fengselsstraff, klaget på behandlingen hun og andre innsatte opplevde fra fengselsbetjenter.

I klagen beskrev hun hvordan fengselsbetjenter kom med verbale trusler, inkludert dødstrusler, og slo henne. Narges skal ha hatt merker på kroppen etter skader fra knust glass etter at hånden hennes traff en glassdør.

Ut og inn av fengsel

Narges har blitt arrestert 13 ganger og sonet flere fengselsdommer for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

Hun ble fengslet første gang i 2012. Fengselsoppholdet førte til at hun fikk store helseproblemer. Etter flere anfall og midlertidig tap av synet ble hun, etter to måneder, løslatt og innlagt på sykehus.

I 2015 ble Narges på nytt hentet av politiet og brakt til fengsel for videre soning. Dette på tross av at en rekke leger og nevrologer påpekte at Narges var for syk til å sone.

Les mer om Narges her.

Tvillingene måtte flytte til utlandet og bo hos faren da Mohammadi ble arrestert i mai 2015. Det å være borte fra barna er den største sorgen, har Narges tidligere uttalt.

Amnesty krever at:

 • Narges Mohammadi løslates umiddelbart og uten betingelser.

 • Hun får den nødvendige medisinske behandlingen og oppfølgingen hun trenger, så lenge hun fortsatt holdes fengslet.

 • Hun blir beskyttet mot alle former for mishandling og tortur, inkludert pisking, i fengselet.

 • Alle anklager mot Narges Mohammadi som er knyttet til hennes bruk av retten til ytrings- og organisasjonsfrihet, blir droppet.

 • Narges Mohammadis påstander om å ha blitt utsatt for tortur blir gransket, og de som er ansvarlige for overgrep mot henne stilt for retten.

Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Oppdateringer

Utilstrekkelig behandling av alvorlige hjertesykdom

11. november fikk Narges Mohammadi vite at det hadde dannet seg veske rundt hjertet hennes og to arterier var nesten fullstendig blokkert. Fem dager senere ble hun kjørt til sykehus for et akutt inngrep, men samme dag ble hun returnert tilbake til fengsel, mot legenes anbefaling. Amnesty er svært bekymret over at hun ikke får den nødvendige medisinske oppfølgingen i fengsel. Ifølge iransk lov kan fengselsmyndigheter og tiltalemakten ignorere legenes anbefalinger om helseomsorg for fengeslsinnsatte.

Undersøkelse på sykehus etter protester

Etter internasjonale protester ble Narges Mohammadi i går kjørt til et sykehus for undersøkelser selv om hun nektet å ta på seg hijab. Hun ble imidlertid fraktet tilbake umiddelbart etter undersøkelsene, før legene kunne gå gjennom resultatet sammen med henne.

Nektes medisinsk behandling

Narges Mohammadi nektes medisinsk behandling som straff for hennes politiske engasjement, og fordi hun nekter å ta på seg hijab. Nå har hun gått i sultestreik i protest mot denne behandlingen som både hun og flere av hennes kvinnelige medfanger er utsatt for.

Mohammadi har en alvorlig hjertesykdom og har allerede hatt flere hjerteanfall. Det å straffe noen ved å nekte dem medisinsk behandling er grusom og umenneskelig behandling som er forbudt blant annet av FNs torturkonvensjon.

Mishandlet for ikke å bruke hijab

For noen dager siden ble Narges Mohammadi slått og skjelt ut av en fangevokter fordi hun oppsøkte helsestasjonen på fengselet uten hijab.

Ny fengselsdom

4. august fikk Narges Mohammadi en ny fengselsdom på ett år for å "drive propaganda mot systemet", fordi hun hadde engasjert seg mot seksuelle overgrep mot kvinnelige fanger på Evin-fengselet. Til sammen er hun nå dømt til 11 år og 11 måneders fengsel og 154 piskeslag.

Ny fengselsstraff for å støtte protestene

En revolusjonsdomstol i Teheran har dømt Narges Mohammadi til 15. måneders fengsel fordi hun hadde uttrykt støtte til "Kvinne-liv -frihet" protestene. Dommen inkluderer også flere straffetiltak som vil tre i kraft så snart hun blir løslatt fra fengselet, som reiseforbud, forbud mot medlemskap i et politisk parti, og fire måneder med "søppelplukking på folketomme områder".

Nektes livsviktige medisiner

Narges ble nylig sendt til sykehus på grunn av pusteproblemer og ujevn hjerterytme.

Legen på sykehuset fortalte at hun er nødt til å ta bestemte lunge- og hjertemedisiner, men etter at hun ble overført tilbake til fengselet har Narges blitt nektet disse medisinene.

Å bli nektet livsviktige medisiner på denne måten er å anse som tortur.

Stå opp for Narges - signer aksjonen!

Narges tilbake i fengsel

12. april ble dessverre Narges igjen pågrepet og fengslet.

Krev at hun løslates - signer aksjonen!

På sykehus for akutt hjerteoperasjon

Narges har midlertidig permisjon fra fengselet, etter at hun i februar ble overført til sykehus for en akutt hjerteoperasjon.

Hun er imidlertid i fare for å bli arrestert på nytt, og da risikerer hun å bli utsatt for ny mishandling og tortur, inkludert piskeslag.

Stå opp for Narges! Signer aksjonen og krev at anklagene mot henne blir droppet.

Dømt til 8 år i fengsel og 74 nye piskeslag

Narges er dømt på ny - til ytterligere åtte år og to måneder i fengsel, i tillegg til nye 74 piskeslag.

Ifølge tiltalen skal Narges ha gjort seg skyldig i "forbrytelser mot nasjonal sikkerhet" og for "forstyrrelse av den offentlige orden".

Rettsaken var grovt urettferdig. Ifølge Narges varte det hele i kun fem minutter, og hun ble nektet tilgang til advokat.

Vi må stå opp for Narges. Krev at hun blir løslatt - signer aksjonen!

Hjelp oss å samle underskrifter!

Land
Iran:
 • Iranske myndigheter driver en aggressiv politikk for å hindre folk i å benytte seg av sin rett til ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet.
 • Hvert år havner hundrevis av personer i fengsel for å ha uttrykt kritikk av regjeringen, som oftest etter svært urettferdige rettssaker, og flere hundre er drept mens de deltok i fredelige demonstrasjoner.
 • Tortur er utbredt i iranske fengsler og benyttes i stor grad under avhør av mistenkte. Det er i praksis straffrihet for personene som utfører tortur.
 • Etter iransk straffelov kan man bli dømt til pisking for et stort antall forbrytelser. Fysiske straffemetoder som pisking eller amputasjoner er en form for tortur og fullstendig forbudt etter internasjonal rett.

Les mer om Iran her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

 • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).

 • Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg (artikkel 25).

Se mer om Verdenserklæringen for menneskerettigheter.

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,
1050 Bruxelles
Belgium

Dear Mr Gholamhossein Mohseni Ejei,

I am deeply concerned about the detention and alleged ill-treatment of human rights defender Narges Mohammadi. She is reported to be held in prolonged solitary confinement in section 209 of Tehran's Evin prison, where she is denied contact with her family and lawyer.

Narges Mohamamdi was arrested on 16 November 2021 by agents of Iran's ministry of intelligence who, according to her husband, brutally beat her before taking her to an unknown location. The next day, she was able to call her family and inform them that she was in Evin prison and had been told she was to serve a two-and-a-half-year prison sentence.

Apparently, on 23 May 2021 Branch 1188 of Criminal Court Two in Tehran sentenced Narges Mohammadi to two-and-a-half years in prison, 80 lashes and two separate fines for charges that included "spreading propaganda against the system" in relation to her peaceful human rights activities while she was serving another jail sentence. The “offences” Ms. Mohammadi reportedly was sentenced for included participating in a sit-in with other prisoners to protest the killings of protesters during the November 2019 nationwide protests, issuing statements condemning the death penalty and speaking out publicly about how prison, security and judicial officials subjected her to torture and other ill-treatment during and shortly after her peaceful sit-in.

While serving the current prison sentence, Narges Mohammadi has received at least three further sentences related to her peaceful work for human rights, and especially her work against violence against women.

I appeal to the Iranian authorities to:

- immediately and unconditionally release Narges Mohammadi as she is a prisoner of conscience detained solely for her peaceful human rights activities and quash her unjust conviction and sentence

- Pending her release, ensure she is protected from all forms of torture and other ill-treatment, including floggings

- Drop all criminal proceedings against Narges Mohammadi in relation to her exercising her rights to freedom of expression, association and peaceful assembly

- Conduct a prompt, independent and impartial investigation into her allegations of torture and other ill-treatment, including while she was released from detention and during her previous detention.

Yours sincerely,