Bilde
AKSJON: Iran

Løslat Narges Mohammadi!

Aksjonen er avsluttet

8 oktober 2020 fikk vi den gledelige nyheten om at Narges Mohammadi er løslatt fra fengsel!

Tusen takk til alle som har engasjert seg for henne. Det nytter.

Ønsker du å signere flere aksjoner? Klikk her.

NB: Et drøyt halvår etter at Narges ble løslatt fra fengsel, ble hun dessverre dømt på ny. Dommen lyder på 30 måneder i fengsel, 80 piskeslag og bøter – bare for å ha demonstrert fredelig mens hun satt fengslet.

Amnesty fortsetter kampen for Narges!

Del    
Menneskerettighetsforkjemper Narges Mohammadi er dømt til 22 års fengsel basert på anklager knyttet til sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. Krev at hun settes fri!
Publisert: 8. Feb 2018, kl. 10:52 | Sist oppdatert: 19. nov 2021, kl. 11:10
Narges Mohammadi er en fremtredende menneskerettighetsforkjemper i Iran. I årevis har hun protestert aktivt mot syreangrep på kvinner, kjempet for kvinners rettigheter, rettighetene til minoriteter og vært aktiv i arbeidet mot dødsstraff.

Amnesty betrakter Narges Mohammadi som en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

Ble syk i fengsel

Narges ble fengslet første gang i 2012, etter å ha blitt dømt til 6 års fengsel. Fengselsoppholdet førte til at hun fikk store helseproblemer. Etter flere anfall og midlertidig tap av synet ble hun, etter to måneder, løslatt og innlagt på sykehus.

I 2015 ble småbarnsmoren på nytt hentet av politiet og brakt til fengsel for videre soning. Dette på tross av at en rekke leger og nevrologer har påpekt at Narges er for syk til å sone. Dette tar ikke iranske myndigheter hensyn til.

Ny rettssak og nye anklager

I mai 2016 ble Narges Mohammedi dømt til ytterligere 16 års fengsel for nye "forbrytelser". Den nye dommen er tredelt: Ti år er for å «grunnlegge en ulovlig gruppe», fem år for å «konspirere for å begå forbrytelser mot rikets sikkerhet», og ett ekstra år for «å spre propaganda mot systemet». I henhold til Irans straffelov skal man sone den lengste dommen dersom man har blitt dømt i flere saker. Dette betyr at Mohammadi må sone minst 10 nye år i fengsel.

Som "bevis" brukte retten et intervju som Narges Mohammedi ga til internasjonale medier og et møte hun hadde med EUs daværende høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, i mars 2014.

Sultestreiket for å snakke med barna

Narges Mohammadi er mor til tvillingene Ali og Kiana. Det å være borte fra barna er den aller største sorgen, forteller hun. Tvillingene måtte flytte til utlandet og bo hos faren da Mohammadi ble arrestert på nytt i mai 2015. Etter fengslingen fikk hun snakke med barna bare noen få ganger på telefon. Dette var så nedbrytende for henne at hun påbegynte en sultestreik i juni 2016 i protest. Hun avbrøt sultestreiken etter å ha fått en skriftlig bekreftelse på at hun skulle få snakke med barna på telefon fast én gang i uken.

Kjemper videre i fengselet

I september 2017 skrev Mohammadi et brev til fengselsledelsen i Evin fengsel, der hun soner dommen sin. I brevet krever hun at den verbale mishandlingen hun og andre medfanger utsettes for må stanse. Spesielt psykisk syke insatte tar skade av slik behandling, skriver hun. For å styrke kravet overfor fengselsmyndighetene vil hun nekte å ta imot medisinsk behandling inntil disse forholdene endrer seg.

Amnesty krever at:
  • ​Narges Mohammadi løslates umiddelbart og uten betingelser.
  • Iranske myndigheter sikrer Narges Mohammadi regelmessig kontakt med familien sin, og en advokat etter eget ønske.
  • Narges Mohammadi får den nødvendige medisinske behandlingen og oppfølgingen hun trenger, så lenge hun fortsatt holdes fengslet.
  • Det blir slutt på trakassering og trusler rettet mot menneskerettighetsforkjempere i Iran, inkludert medlemmer av Senter for menneskerettighetsforkjempere.
Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ebrahim Raisi.

Oppdateringer

Dømt på ny

Et drøyt halvår etter at hun ble løslatt fra fengsel, ble Narges dømt på ny. Dommen lyder på 30 måneder i fengsel, 80 piskeslag og bøter – bare for å ha demonstrert fredelig mens hun satt fengslet.

Krev rettferdighet for Narges Mohammadi – Send et postkort for Narges | Amnesty International Norge

Narges Mohammadi er løslatt!

I dag fikk vi den fantastiske nyheten om at Narges er løslatt fra fengsel!

Hun har sittet urettmessig fengslet i over 5 år for sitt fredelige menneskerettsarbeid.

Tusen takk til alle som har signert og bidratt til å legge press på iranske myndigheter. Det nytter å engasjere seg!

Fare for livet grunnet covid-19

Narges sin allerede dårlige helsesituasjon er nå forverret og det fryktes at hun har covid-19. Hun hoster, er tungpustet, har smerter i muskler og ledd, samt at hun har mistet luktesansen. Den 8. juli ble hun og 11 andre kvinner testet for covid-19, men myndighetene nekter å gi dem resultatene.

Siden den voldelige overføringen fra Evin til Zanjan fengselet den 24. desember 2019 har Narges blitt nektet behandling for sine helseproblemer, som stadig forverres. Myndighetene nekter å overføre henne til en behandlingsinstitusjon utenfor fengsel hvor hun kan få nødvendig hjelp. Hun får heller ikke tilgang til medisiner hun trenger for å unngå blodpropp.

I nesten ett år har hun blitt nektet telefonkontakt med sine barn, i tillegg til at hun er blitt nektet lesestoff, klær og vitaminer familien har ønsket å gi henne.

Inntil hun løslates krever Amnesty International at hun blir gitt helsebehandling utenfor fengsel og at hennes sikkerhet blir garantert i fengsel. Myndighetene bør også sikre at hun får kommunisert med familien via telefon, og at anklager om tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling må etterforskes.

Generalsekretær John Peder Egenæs sendte et brev til lederen for det iranske rettsvesenet Ebrahim Raisi med Amnesty sine krav.

Egenæs henvendte seg også til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide med oppfordring om å ta opp saken til Narges med iranske myndigheter.

Mishandlet og flyttet til annet fengsel

Narges har skrevet et åpent brev fra fengselet der hun forteller at hun har blitt mishandlet og forflyttet til Zanjan-fengselet utenfor Teheran. Dette skal ha skjedd 24. desember 2019.

Hendelsen skjedde da hun deltok i en fredelig markering i Evin-fengselet i solidaritet med familiene til de mer enn 300 personene som ble drept av sikkerhetsstyrkene under demonstrasjonene i november 2019.

Narges ble hentet inn til fengselsledelsen og fikk beskjed om å avslutte solidaritetsmarkeringen. Da hun forsøkte å gå tilbake til avdelingen tok fengselsvakten tak i henne og dro henne hardt tilbake slik at skulderen hennes gikk ut av ledd. Hun fikk også et kutt i hånden.

Deretter ble hun dratt ut i en bil for transport til Zanjan-fengselet. Under transporten ble hun bokset i ryggen og fikk ingen hjelp til å stoppe blødningen fra kuttet hun hadde fått.

Nektes telefonsamtale med barna

De siste seks ukene har Narges fått inndratt de ukentlige samtalene med barna sine, Ali og Kiana. Hun har pleid å snakke med barna på telefon i 30 minutter hver lørdag, noe hun fikk innvilget etter at hun sultestreiket sommeren 2016. Iranske myndigheter har inndratt denne "goden" for å straffe henne ytterligere.

Nektes oppfølging etter operasjon

Den 14. mai gjennomgikk Narges en operasjon på et sykehus utenfor fengselet. Familien og advokaten har lenge kjempet for at hun skulle bli overført til sykehus for å få utført operasjonen, som ble anbefalt av legespesialister allerede i fjor.

Nå er hun allerede tilbakeført til fengselet på tross av råd fra leger og advokaten. Narges trenger medisinsk oppfølging som hun ikke får i fengselet. Det skal ha gått betennelse i operasjonssåret og hun nektes antibiotika for å få stanset betennelsen.

Ny leder for det iranske rettssvesenet

Fra og med 7. mars 2018 har Ebrahim Raisi tatt over som leder for det iranske rettsvesenet. Dette er nå oppdatert i aksjonen.

Har varslet sultestreik

Narges Mohammadi og den britisk-iranske kvinnen Nanzanin Zaghari-Ratcliffe har varslet i et brev fra Evin-fengselet at de skal sultestreike i to dager fra 14. januar. Årsaken er at de ikke får den medisinske behandlingen de trenger. Begge kvinnene trenger tilsyn fra medisinsk spesialist for alvorlige helseplager, men blir nektet dette.

Dette skriver de to kvinnene i brevet fra fengsel:

I protest mot den ulovlige og inhumane behandlingen, og for å uttrykke vår dype bekymring for liv og helse når vi nektes spesialistbehandling...vil vi sultestreike fra 14.01.2019 til 16.01.2019. …Dersom myndighetene fremdeles ikke adressere problemet og fortsetter å sette livene våre i fare, vil vi gjennomføre ytterligere tiltak.

Tilbake i fengsel etter permisjon

I slutten av september fikk Narges Mohammadi tre dagers permisjon. Hun er nå tilbake i fengselet for videre soning.

Sendte signaturer

I dag har vi send 23 433 signaturer til iranske myndigheter med kopi til den iranske ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert!

Bekymret for helsen

Den 30. juni ble Narges Mohammadi fraktet til et sykehus i Teheran etter å ha hatt fryktelige smerter over natten. Den 3. juli ble hun operert for gallestein. Hun ble fraktet tilbake til fengselet allerede tre dager etter operasjonen. Familien er bekymret for helsen hennes.

Operasjonen fant sted 22 måneder etter at Narges fikk påvist gallestein og nyrestein. Statsadvokaten har hele tiden nektet å overføre henne til sykehuset for behandling, på tross av legenes anbefalinger. For tre måneder siden fikk hun endelig godkjent overflytting etter at familien og advokaten hennes hadde jobbet intenst for å få en tillatelse fra myndighetene. Selv etter at tillatelsen forelå tok det tre måneder før overflyttingen ble iverksatt.

Bakgrunn

Senter for menneskerettigheter i Iran
Narges Mohammadi var talsperson for og nestleder i Senter for menneskerettighetsforkjempere i Teheran (CHRD). I 2008 stengte iranske myndigheter senteret, og flere av senterets medlemmer har i ettertid blitt trakassert, arrestert og dømt til lange fengselsstraffer. En av de som etablerte senteret, og som nå er i eksil, er fredsprisvinner Shirin Ebadi.

Les Amnestys rapport om forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere i Iran: Caught in a web of repression - Iran's human rights defenders under attack.

Bli med å samle underskrifter!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).
  • Retten til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artiekkl 20.1).
Land
Iran:
Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest mennesker. I 2020 registrerte Amnesty over 246 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.
Iran er antakelig det landet i verden som henretter flest mindreårige. Landet henretter regelmessig personer for handlinger de har begått som barn.
Les mer om Iran her.
Head of the Judiciary Ebrahim Raisi
C/o Permanent Mission of Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
Switzerland


Your Excellency,

I am writing to call for the immediate and unconditional release of Narges Mohammadi, who has been sentenced to a total of 22 years imprisonment based on charges relating to her peaceful human rights work. This makes Narges Mohammadi a prisoner of conscience.

Narges Mohammadi was the Deputy Executive Chairperson for the Centre for Human Rights Defenders in Tehran. Iranian authorities forcibly closed the center in 2008, and several of its members have been harassed, arrested and sentenced to lengthy prison terms.

Narges Mohammadi was sentenced to six years imprisonment in 2011, solely for her peaceful human rights work. Shortly after she began her prison sentence on April 22, 2012, her pre-existing health condition worsened due to the prison conditions. After several seizures and temporary loss of sight, she was released on June 31, 2012, and hospitalized for medical treatment.

A mother of young twins, Ali and Kiana, Narges Mohammadi was again picked up in May 2015 by the police and brought back to prison. In prison, Ms Mohammadi has had several seizures, and a number of doctors and neurologists have pointed out that she is too sick to be in prison. This has not been taken into consideration by the authorities.

In 2015, new charges were brought against Narges Mohammadi, and she was sentenced to additional 16 years’ imprisonment in May 2016, of which she has to serve at least 10 years.

I appeal to you to immediately and unconditionally release Narges Mohammadi and reunite her with her children. Pending her release, I urge you to ensure that she receives full access to her family, a lawyer of her choice and all necessary medical care.

I also call for an end to the harassment and intimidation of human rights defenders in Iran.

Yours sincerely