Narges satt mer enn 5 år i fengsel etter å ha kjempet for frihet og rettferdighet i Iran. Nå er hun endelig løslatt!
Publisert: 16. des 2020, kl. 12:21 | Sist oppdatert: 22. Jan 2021, kl. 10:27
Narges er endelig løslatt! 

Narges Mohammadi er en fremtredende menneskerettighetsforkjemper i Iran.

I årevis har hun protestert aktivt mot syreangrep på kvinner, kjempet for kvinners rettigheter, rettighetene til minoriteter og vært aktiv i arbeidet mot dødsstraff. For dette ble hun dømt til fengsel.

I oktober ble hun endelig løslatt. På det tidspunktet hadde hun hadde sittet mer enn 5 år i fengsel – kun som straff for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

Tusen takk til alle som har engasjert seg for henne! Sammen gjør vi en forskjell!

Urettmessig fengslet

Narges ble fengslet for første gang i 2012, etter å ha blitt dømt til 6 års fengsel. Fengselsoppholdet førte til at hun fikk store helseproblemer. Etter flere anfall og midlertidig tap av synet ble hun, etter to måneder, løslatt og innlagt på sykehus.

Gode nyheter: Narges Mohammadi er løslatt.

I 2015 ble småbarnsmoren på nytt hentet av politiet og brakt til fengsel for videre soning. Dette på tross av at en rekke leger og nevrologer påpekte at Narges var for syk til å sone. Dette har ikke iranske myndigheter tatt hensyn til.

I mai 2016 ble Narges Mohammedi dømt til ytterligere 16 års fengsel for nye "forbrytelser", hvor hun i henhold til Irans straffelov måtte sone minst 10 nye år til. Som "bevis" i saken brukte retten et intervju som Narges Mohammedi ga til internasjonale medier og et møte hun hadde med EUs daværende høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, i mars 2014.

Narges Mohammadi var en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

Fortsatte kampen i fengsel

Narges mottok veldig dårlig behandling i fengselet og ble nektet den medisinske behandlingen hun hadde rett på og behov for.

Men selv i fengsel stod Narges opp mot den uretten hun og andre ble utsatt for. Hun har gjentatte ganger protestert mot behandlingen av henne selv og andre medfanger, hvilket har ført til en rekke sultestreiker. Narges har med andre ord nektet å gi opp kampen for rettferdighet. I 2019 skrev Narges et brev fra fengsel, hvor hun fortalte:

Frem til mitt siste åndedrag, vil jeg fortsette å snakke om rettferdighet, protestere mot undertrykkelse, forsvare de som ønsker rettferdighet og frihet, og kreve varig fred.

Narges Mohammadi

Gjenforent med familien sin

Narges er mor til tvillingene Ali og Kiana. Det å være borte fra barna har vært den aller største sorgen, har hun tidligere fortalt. Tvillingene måtte flytte til utlandet og bo hos faren da moren ble arrestert på nytt i mai 2015. I løpet av tiden i fengsel ble hun nektet telefonkontakten med barna gjentatte ganger, hvilket var en stor påkjenning for henne.

Nå er de endelig gjenforent.

Det nytter å engasjere seg!

Amnesty mener at internasjonalt press har vært viktig i denne saken og har bidratt til løslatelsen av Narges. Det betyr at hver og én som har engasjert seg i denne saken har bidratt til å hjelpe Narges’ sak!

Siden vi opprettet aksjonen i februar 2018 har vi sendt 23 575 signaturer fra Norge. Tusen takk til alle som bidro!