Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Henrettes for å være "terrorister"

Signer aksjonen under:

Krev at myndighetene i Saudi-Arabia løslater alle som sitter uskyldig fengslet og stanser henrettelsene nå!Se brevet vi sender

12 979 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
I Saudi-Arabia risikerer vanlige mennesker å bli dømt til døden for "terror" - kun for å ha brukt stemmen sin. Stopp fengslingen og henrettelsene nå!
Publisert: 4. Feb 2020, kl. 12:31 | Sist oppdatert: 17. jun 2020, kl. 16:17

Hvordan kvitter saudiske myndigheter seg med kritiske stemmer? Dømmer dem som terrorister gjennom terrordomstolene.

Vanlige mennesker som ytrer seg, men også journalister, minoriteter, religiøse ledere og personer som arbeider for menneskerettighetene dømmes til mange års fengsel. Flere har blitt henrettet. Dette kommer frem i Amnestys siste rapport.

Nå trenger vi din hjelp. Krev at myndighetene i Saudi-Arabia løslater alle som sitter uskyldig fengslet og at de stanser henrettelsene - signer aksjonen nå!

Blir torturert til å tilstå

I alle de 95 sakene Amnestys har dokumenter i sin rapport, hadde ingen av de tiltalte advokat til stede under avhørene, og de fleste ble torturert til å tilstå. Tilståelsene ble i mange tilfeller brukt som eneste bevis i retten, og har i flere tilfeller resultert i dødsstraff.

Urettferdige rettssaker

Alle rettssakene Amnesty har dokumentert har vært grovt urettferdige. De har vært holdt i hemmelighet og mange av de tiltalte har ikke fått ha advokat til stede under rettssaken.

I terrordomstolene blir mennesker straffeforfulgt på vagt grunnlag. De vanligste anklagene er «ulydighet mot herskeren», «opprettelsen av en ulovlig organisasjon» og «å skape utrygghet og uorden ved å oppfordre til demonstrasjoner». Flere av anklagene er i seg selv i strid med menneskerettighetene fordi de kriminaliserer fredelig utøvelse av menneskerettigheter.

Dømt til døden

Sjiamuslimene er en minoritet i Saudi-Arabia som utsettes for systematisk diskriminering. Hundrevis har blitt arrestert de siste årene og mange har blitt stilt for terrordomstolene. 28 personer fra sjia-minoriteten har blitt henrettet siden 2016 og flere sitter på dødscelle - inkludert flere unge menn som var under 18 da de ble fengslet.

Advokat dømt til 15 års fengsel

Advokaten Waleed Abu al-Khair var den første fredelige menneskerettighetsforkjemperen som ble dømt som terrorist i terrordomstolen. Han ble dømt til 15 års fengsel for "ulydighet mot herskeren" kun på bakgrunn av sitt fredelige arbeid for menneskerettighetene i Saudi-Arabia. Waleed sitter fortsatt fengslet, og Amnesty er svært bekymret for helsen hans etter at han har sultestreiket i flere måneder for å protestere mot uverdige fengslingsforhold.

Amnesty krever at:

  • Kongen og Kronprinsen av Saudi-Arabia løslater alle samvittighetsfanger umiddelbart og uten betingelser, og sørger for at dommene mot dem oppheves.
  • Myndighetene stanser alle henrettelser med øyeblikkelig virkning og tar sikte på et total forbud mot dødsstraff i Saudi-Arabia.
  • Myndighetene slutter å stille menneskerettighetsforkjempere for terrordomstolen (SCC)

Hva skjer med signaturen din?

Vi sender signaturene til Kong Salman Bin Abdul Aziz Al Saud. Signaturene bidrar til å legge press på saudiske myndigheter og viser at det internasjonale samfunnet følger med på menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia.

Oppdateringer

Signaturer levert under demonstrasjon

I dag leverte vi 12.862 signaturer til den saudiarabiske ambassaden i Oslo i forbindelse med vår månedlige demonstrasjonen for ytringsfrihet i Saudi-Arabia.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5), og til å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (artikkel 10).

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19) og til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner (artikkel 20).

Land
Saudi-Arabia

Saudiarabiske myndigheter har de siste årene brukt milliardbeløp på en omfattende PR-kampanje for å bedre imaget sitt overfor vesten og for å tiltrekke utenlandske investorer til landet. Samtidig står myndighetene bak en mer omfattende bølge av arrestasjoner og forfølgelse enn noen gang før.

Terrordomstolen – Specialized Criminal Court (SCC) – ble opprinnelig opprettet for å straffeforfølge antatte medlemmer av Al-Qaeda, men brukes nå i økende grad som et redskap for å bringe kritiske stemmer til taushet.
Rettssystemet i Saudi-Arabia holder ikke internasjonal standard for rettferdig rettergang. Tortur er utbredt, og tiltalte får sjelden tilgang til advokat. En rekke forbrytelser straffes i Saudi-Arabia med døden, inkludert frafall fra islam.

Les mer om situasjonen i Saudi-Arabia her.

Hjelp oss å samle underskrifter.

King and Prime Minister
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Your Majesty,


I am writing to you to express my concern for the ongoing prosecution and sentencing of human rights defenders, women’s rights activists, religious clerics, journalists and anyone who exercises their right to freedom of expression, association and assembly.


A new report from Amnesty International shows that the government of Saudi Arabia is using the Specialized Criminal Court, initially set up to prosecute suspected members of Al-Qaeda in 2008, increasingly to criminalize freedom of expression and to prosecute peaceful activists, religious clerics, and members of the Shi’a minority. These have been unfairly tried, given lengthy prison sentences, and even sentenced to death based on “confessions” extracted under torture.


Amnesty International has documented the cases of at least 95 individuals who were tried before the SCC, some in individual trials and some in mass trials, between 2011 and 2019 who have suffered grossly unfair trials before the SCC and received harsh sentences, including the death penalty, under vague counter-terror and anti-cybercrime laws.


Between May 2014 and October 2019, Amnesty International documented the cases of at least 39 Shi’a men who were sentenced to death for alleged involvement in terrorism-related acts, espionage or other security-related offences in relation to the protests in the Eastern Province. At least 28 of them were executed between January 2016 and April 2019.


In addition, Shi’a Muslims have been condemned to death and executed for crimes committed when they were below 18 years of age after they were found guilty by the SCC on the basis of torture-tainted “confessions”. Three young men – Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher and Dawood al-Marhoon - continue to be at imminent risk of execution.


I call on Saudi Arabian authorities to:

  • Immediately and unconditionally releases all those who have been imprisoned for exercises their right to freedom of expression, association and assembly and to ensure that their convictions and sentence are quashed.
  • To declare an official moratorium on all executions with a view to abolishing the death penalty.
  • Stop arresting, charging, prosecuting and sentencing activists for simply exercising their rights to freedom of expression, association and assembly, and to stop putting human rights defenders on trial before the Specialized Criminal Court which was set up to deal with terrorism-related cases.

Sincerely,