Bilde
AKSJON: Kina

Fengslet for å hjelpe voldsutsatte kvinner

Aksjonen er avsluttet

Li Qiaochu ble løslatt fra fengsel fredag 19. juni 2020! Les mer her.

Takk til alle dere som har bidratt til løslatelsen. Det nytter å engasjere seg!

Signer flere aksjoner her

Del    
Hun arbeidet for at voldsutsatte kvinner skulle få hjelp under koronakrisen. Nå er hun fengslet på ukjent sted. Løslat Li Qiaochu nå!
Publisert: 5. Mai 2020, kl. 16:07 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:18

Ingen har hørt fra Li Qiaochu (29) siden hun ble arrestert av politiet 16. februar. Familien og kjæresten hennes frykter at hun blir torturert.

Myndighetene i Beijing har lenge vært ute etter Li Qiaochu fordi hun kjemper for rettighetene til voldsutsatte kvinner og andre utsatte grupper. Aktivismen hennes oppfattes som kritikk - derfor vil myndighetene stoppe henne.

Nå trenger hun din hjelp - signer aksjonen og krev at Li Qiaochu løslates umiddelbart og at hun beskyttes mot tortur!

Ville hjelpe voldsutsatte kvinner

Li Qiaochu har lenge engasjert seg for rettighetene til utsatte grupper i samfunnet. Da myndighetene i Beijing utførte en massiv tvangsutkastelse av migrantarbeidere fra andre deler av Kina vinteren 2017, hjalp hun til med å finne nye boliger til de som hadde mistet hjemmene sine over natten.

Da Kina ble rammet av covid-19 i desember 2019, meldte Li Qiaochu seg som frivillig. Hun delte ut munnbind og formidlet informasjon om smittevern.

Li Qiaochu engasjerte seg spesielt for kvinner som var utsatt for partnervold. Kvinner som opplever vold i hjemmet, er ekstra utsatt under pandemien fordi de er mer bundet til hjemmet og fordi lukkingen av samfunnet gjør det vanskeligere å få hjelp. Li ble opprørt over å se hvor lite hjelp kvinnene fikk i møte med helsevesenet og skrev derfor anbefalinger til hvordan hjelpen kunne bedres. Dette ble oppfattet som kritikk av myndighetene.

Overvåket og bortført

Samtidig som Li Qiaochu engasjerte seg for sine medborgere i Beijing, plasserte myndighetene flere politibetjenter utenfor huset hennes som fulgte med på når hun kom og gikk. Dette er en form for trakassering som myndighetene bruker systematisk mot menneskerettighetsaktivister som Li Qiaochu.

Den 16. februar i år ble hun arrestert. Ingen har sett eller hørt fra henne siden. Etter flere henvendelser fra familiens advokat innrømmet myndighetene at hun holdes på et hemmelig sted, men det er ikke gitt opplysninger om hvorfor.

Aktivister som holdes fengslet på denne måten, uten kontakt med omverdenen, er spesielt utsatt for mishandling og tortur. Situasjonen til Li Qiaochu er derfor svært alvorlig, og det er viktig å vise at historien hennes er kjent internasjonalt.

Amnesty krever at:

  • Li Qiaochu løslates umiddelbart og betingelsesløst, med mindre hun blir tiltalt for en internasjonalt anerkjent kriminell handling. I så tilfelle må hun få en rettferdig rettsak i tråd med internasjonale standarder.
  • Myndighetene sørger for at Li Qiaochu har jevnlig og uhindret tilgang til familie og til en advokat hun selv har valgt.
  • Myndighetene sørger for at hun ikke blir utsatt for tortur og annen mishandling, og at hun får tilgang til nødvendig medisinsk behandling.

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til politidirektøren i Beijing, Wang Xiaohong. Hver signatur bidrar til å vise at vi er mange som reagerer på behandlingen av Li Qiaochu. Ved å vise at historien hennes er internasjonalt kjent kan vi bidra til at hun beskytte mot mishandling og tortur.

Oppdateringer

Li Qiaochu er løslatt!

Vi har mottatt den gode nyheten om at Li Qiaochu ble løslatt fra fengsel fredag 19. juni! Les mer her.

Det er uvanlig at en kinesisk menneskerettighetsforsvarer blir løslatt så raskt. Amnesty har grunn til å tro at løslatelsen kommer på grunn av internasjonal oppmerksomhet rundt saken hennes. Familien til Li Qiaochu takker alle som har signert aksjonen og med det bidratt til hennes løslatelse. De skriver: "Tusen takk til alle venner som bryr seg om Li Qiaochu".

Takk til alle dere som har bidratt til løslatelsen. Det nytter å engasjere seg!

Tusen takk til alle som har signert

I dag har vi sendt 13,193 signaturer til myndighetene i Kina. En kopi av signaturene er sendt til Kinas ambassadør i Norge.

Amnesty fortsetter sitt arbeid for at Li skal bli løslatt.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal ethvert menneske beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver skal beskyttes mot tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Alle har rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Land
Kina

Ytringsfriheten er under press på flere områder i Kina. Overvåkingen og sensuren bidrar til at få tør å uttale seg om ting som kan oppfattes somkritikk av staten.

Kinas myndigheter har de siste årene trappet opp jakten på advokater, menneskerettighetsforkjempere og aktivister. Mange hundre har blitt arrestert og delvis torturert. Ofte blir også familiene deres straffet.

Myndighetene bruker systematisk trakassering, trusler, tvungen forsvinning og hemmelig isolasjon til å kneble personer som kritiserer myndighetene.

Les mer om Kina her.

Director Wang Xiaohong
Beijingshi Gong’anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu, Beijing Shi 100017
People Republic of China

Dear Director Wang:

I am writing to express my grave concern for Li Qiaochu (李翘楚), who has been held incommunicado since being taken away by Beijing police on 16 February 2020. Li has reportedly been put under “Residential Surveillance in a designated location” (指定居所监视居住). However, no official information about her current situation has been communicated to her family or lawyer.

It is distressing to learn that, throughout her detention, Li has had no access to a lawyer. Most recently, on 21 April, Li’s lawyer went to Dongxiaokou Police Station to seek a meeting with her and try find out any information about her case. The request was denied, meaning that her lawyer still does not know anything about her whereabouts, wellbeing or even the charges against her.

Without any access to Li Qiaochu, it is unclear whether she has prompt, regular, and unrestricted access to medical care. As she has suffered from depression since June 2019, I worry about her mental and physical wellbeing if she is not getting the appropriate care.

Li Qiaochu is a well-regarded researcher on labour rights and has been a peaceful advocate against gender-based violence for many years. As it seems that Li Qiaochu’s own peaceful activism and close association with other activists is the sole reason for her current detention.

I urge you to:

  • Immediately and unconditionally release Li Qiaochu, unless there is sufficient credible and admissible evidence that she has committed an internationally recognized offence and is granted a fair trial in line with international standards.
  • Ensure that Li Qiaochu has regular, unrestricted access to family and lawyers of her choice and is not subjected to torture and other ill-treatment.
  • Allow her prompt, regular and unrestricted access to medical care on request, or as necessary.

Yours sincerely,