Hun arbeidet for at voldsutsatte kvinner skulle få hjelp under koronakrisen. For dette ble hun fengslet. Nå er hun løslatt!
Publisert: 29. jun 2020, kl. 13:27 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19
Li Qiaochu ser rett i kamera. Hun har langt, svart hår og har på seg en hvit blondebluse og et enkelt halskjede med en perle på.
Li Qiaochu ble løslatt 19. juni 2020, etter å ha vært fengslet på ukjent sted i over fire måneder.

Den 16. Februar 2020 ble Li Qiaochu arrestert. Grunnen var at hun hadde drevet arbeid for å støtte voldsutsatte kvinner og andre sårbare grupper under covid-19-epidemien i hjemlandet Kina. Fredag 19. juni ble hun løslatt. Tusen takk til alle som har signert Amnestys aksjon for henne!

“Tusen takk til alle venner som bryr seg om Li Qiaochu”

Familien til Li Qiaochu

Ville hjelpe voldsutsatte kvinner

Li Qiaochu har lenge engasjert seg for rettighetene til utsatte grupper i samfunnet. Da myndighetene i Beijing utførte en massiv tvangsutkastelse av migrantarbeidere fra andre deler av Kina vinteren 2017, hjalp hun til med å finne nye boliger til de som hadde mistet hjemmene sine over natten.

Da Kina ble rammet av covid-19 i desember 2019, meldte Li Qiaochu seg som frivillig. Hun delte ut munnbind og formidlet informasjon om smittevern.

Li Qiaochu engasjerte seg spesielt for kvinner som var utsatt for partnervold. Kvinner som opplever vold i hjemmet, er ekstra utsatt under pandemien fordi de er mer bundet til hjemmet og fordi lukkingen av samfunnet gjør det vanskeligere å få hjelp. Li ble opprørt over å se hvor lite hjelp kvinnene fikk i møte med helsevesenet og skrev derfor anbefalinger til hvordan hjelpen kunne bedres. Dette ble oppfattet som kritikk av myndighetene og hun ble arrestert.

Ble fengslet på ukjent sted

Samtidig som Li Qiaochu engasjerte seg for sine medborgere i Beijing, plasserte myndighetene flere politibetjenter utenfor huset hennes som fulgte med på når hun kom og gikk. Dette er en form for trakassering som myndighetene bruker systematisk mot menneskerettighetsaktivister som Li Qiaochu.

Den 16. februar ble hun arrestert. Verken familien eller kjæresten visste hvor hun satt fengslet. Etter flere henvendelser fra familiens advokat innrømmet myndighetene at hun holdes på et hemmelig sted, men familien fikk ikke vite hvor.

Tusen takk til alle som har signert!

Det er uvanlig at en kinesisk menneskerettighetsforsvarer blir løslatt så raskt. Amnesty har grunn til å tro at løslatelsen kommer på grunn av internasjonal oppmerksomhet rundt saken hennes. Familien til Li Qiaochu takker alle som har signert aksjonen og med det bidratt til hennes løslatelse.

Over 13 000 signaturer ble sendt fra Norge til politidirektøren i Beijing, Wang Xiaohong. En kopi av signaturene ble også sendt til Kinas ambassadør i Norge.