Bli med på verdens største brevskrivningsdugnad med elevene dine, sammen med hundretusenvis av mennesker fra hele verden.
Nyttig å vite

Fag: samfunnsfag, engelsk, valg- og programmfag

 

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap

 

Målgruppe: ungdomsskole og VGS

 

Tidsbruk: ca. 2 skoletimer

 

Forberedelser: sjekk videoene og lyd på forhånd. Distribuer gjerne lenken til opplegg 1 (Saudi-Arabia) og/eller opplegg 2 (Myanmar) til elevene.

 

Utstyr til brevskriving: PC for digitale brev (Word eller et annet skriveprogram) eller penn og papir, dersom dere skriver fysiske brev.

NB. Dette undervisningsopplegget ble gjennomført i 2020, og er ikke lengre i bruk. Nytt undervisningsopplegg for 2021 kommer ila. høsten 2021.

For mer info, kontakt oss på [email protected]

OM SKRIV FOR LIV

Dette er Skriv for liv:

Hvert år skriver hundretusenvis av mennesker fra hele verden brev til noen de aldri har møtt. De skriver solidaritetsbrev til personer som har vært utsatt for menneskerettsbrudd, og de skriver i protest til myndighetene. Et enkelt brev kan kanskje ignoreres, men ikke tusenvis av brev.

Skriv for liv er verdens største brevskrivingsdugnad, som blir arrangert årlig av Amnesty International. Mennesker fra hele 180 land deltar ved å skrive millioner av brev og ved å signere aksjoner. Alt dette blir gjort for å vise makthavere at verden følger med på de menneskerettsbrudd som blir utført, og for å vise solidaritet med menneskerettsforkjempere og familien deres. Sammen med hundretusenvis av mennesker fra hele verden kan en bli med på å endre livet deres til det bedre.

Undervisningsopplegget består av:
  • Introduksjon til Skriv for liv og refleksjonsspørsmål om menneskerettighetene
  • Forklaring av vergesystemet i Saudi Arabia og levekår for ytringsfriheten i Myanmar
  • Presentasjon av årets Skriv for liv-saker
  • Skriving av solidaritetsbrev til årets saker

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse!

Derfor er dette relevant i undervisningen

  • Oppgavene gir en fin inngang til tema som menneskerettigheter, ytringsfrihet og likestilling
  • Gjennom dette opplegget kan elevene delta som aktive medborgere, og være med på å skape en faktisk endring i verden
  • Undervisningsopplegget vil gi en dypere forståelse og et personlig tilhøre til tematikken

Klarer elevene dine å skrive de beste brevene?

Dette kan dere vinne:
En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra
Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen!

Selve målet med Skriv for liv er at elevene skal skrive solidaritetsbrev til årets saker, og slik være med på å kreve endring.

Elevene skriver sine solidaritetsbrev til Nassima al-Sada og/eller Paing Phyo Min på PC eller med penn og papir.

I solidaritetsbrevet kan elevene selv velge hva som skal stå, men det viktige er at de viser støtte til personen de sender brevet til. De må gjerne ta med egne historier og ta seg mye kunstnerisk frihet.

Brevene må skrives på engelsk for at Nassima og Paing Phyo Min skal kunne lese hva som står.

Slik sender dere brevene:
Etter at brevene er skrevet samler læraren dem inn og sender dem på mail til [email protected], før Amnesty sender dem videre til Nassima eller Paing.

Det er også mulig å sende brevene samlet i posten:

Amnesty International, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

Det er viktig å merke konvolutten/mailen med skole og klassenavn. Husk også å merke mailen/konvolutten med kampanje og navnet til den som skal få brevene (Paing eller Nassima).

 

Dette er kriteriene for å bli kåret som vinner i konkurransen:

  • Støttende tekst – at elevene får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Nassima og Paing Phyo Min har deres støtte.
  • Kreativitet – det er et stort pluss om elevene dekorerer brevene sine med for eksempel tegninger eller bilder.
  • Personliggjøring – at elevene forteller om seg selv og hvordan saken rørte dem.

Nassima og Paing Phyo Min trenger din signatur!

I tillegg til solidaritetsbrev, vil Amnesty også sende inn signaturer til myndighetene der en krever endringer. Bli med og gi beskjed til myndighetene i Saudi-Arabia og Myanmar om at du krever en endring.

 

SIGNER FOR NASSIMASIGNER FOR PAING PHYO MINSIGNER ALLE AKSJONER

Kontaktinformasjon

Opplæringsteam

Har du spørsmål om undervisningsopplegget? Ta gjerne kontakt med opplæringskoordinatoren i din region.

default image

Lisa Maria Kirchgatterer

Opplæringskoordinator region øst
Tlf
Bilde

Andrea Giæver Loko

Opplæringskoordinator region nord
Tlf
default image

Hildegunn Guddal Svensson

Opplæringskoordinator region sør
Tlf

Prosjektgruppa

Har du fagspørsmål om Skriv for liv? Ta gjerne kontakt med prosjektgruppa.

Bilde

Frank Conde Tangberg

Prosjektleder
Bilde

Anne Marie Mollen

Prosjektleder
Bilde

Gerald Kador Folkvord

Politisk rådgiver