Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Kvinne uskyldig fengslet og isolert

Aksjonen er avsluttet

Gode nyheter! 27. juni ble Nassima løslatt fra fengsel.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen. Det nytter å engasjere seg!

Del    
Nassima har viet livet sitt til å arbeide for større frihet for kvinner i Saudi-Arabia. Nå er hun fengslet og har ikke sett familien sin på månedsvis. Krev at hun løslates!
Publisert: 9. okt 2020, kl. 10:50 | Sist oppdatert: 2. jul 2021, kl. 14:44

Nassima al-Sadas største ønske er at kvinner skal kunne leve livet sitt - uten at en mannlig verge bestemmer over dem.

Nå sitter Nassima fengslet for arbeidet sitt. Hun får kun lov til å ringe familien én gang i uken, og blir nektet besøk.

Ikke la deg lure av at Saudi-Arabia har "lettet" på vergesystemet. Nassima og de andre kvinnene som har kjempet for denne friheten sitter fortsatt fengslet!

Signer aksjonen og krev at Nassima løslates nå!

Savner familien

Nassima har tre barn. Nå har den familiekjære moren sittet flere måneder i fengsel uten å få treffe barna sine.

Nassima er også glad i dyr og å være i naturen. Hun brukte tidligere mye av tiden sin på å stelle i hagen hjemme. Selv i fengselscellen har hun holdt liv i en plante. Dette er hennes eneste forbindelse til verden utenfor – en verden hun så kjært savner.

Den modige aktivisten

Nassima har sittet fengslet siden sommeren 2018 uten å ha blitt dømt for noen kriminell handling. Arrestasjonen kom som en konsekvens av hennes arbeid for at menneskerettighetene skal bli respektert i Saudi-Arabia.

Hun har vært spesielt opptatt av kvinners rettigheter, og har kjempet mot vergesystemet som har gitt menn i nær familie stor kontroll over kvinners liv, blant annet kvinners rett til å reise og til å kjøre bil. Hun meldte seg til og med som kandidat i lokalvalget i 2015, men ble nektet å stille.

Hvorfor finnes det ikke en alder hvor en kvinne blir myndig og ansvarlig for sine egne handlinger og sitt eget liv? Hvorfor skal en mann være ansvarlig for livet hennes?

Nassima al-Sada

Nassima er en del av en større bevegelse av kvinner som på heltemodig vis kjemper for at Saudi-Arabia skal gjennomføre nødvendige reformer, men som har blitt utsatt for arrestasjoner, fengsling, mishandling og isolasjon som følge av sitt fredelige arbeid for å fremme menneskerettighetene.

Nassima trenger din signatur!

Venter på å få sin sak for retten

Den 31. juli 2018 ble Nassima arrestert. I ett år, fra 20. februar 2019 til februar 2020, ble hun holdt i isolasjon. Det første rettsmøtet i saken mot henne ble først avholdt i juni 2019. Etter det tok det nesten åtte måneder før domstolen samlet seg til et nytt rettsmøte i saken, hvilket ble avholdt 19. februar 2020. Etter det Amnesty har fått vite har det ikke vært noe fremgang i rettssaken, ifølge myndighetene på grunn av tiltak mot korona-smitte.

Grunnleggende rettigheter brytes

Nassima blir holdt i varetekt i Al-Mabahith fengsel i Dammam, mens hun venter på rettssaken og en eventuell dom. Hun har en advokat, men har aldri fått lov til å treffe ham.

Representanter fra andre lands ambassader har blitt nektet tilgang til rettssaken. Dette begrenser mulighetene for uavhengig overvåkning, hvilket fører til bekymring om hvorvidt hun behandles i tråd med internasjonale standarder.

Før arrestasjonen mottok Nassima trusler på Twitter. I fengsel har hun blitt truet og under avhør har hun vært bundet fast i en stol.  

Amnesty krever at saudi-arabiske myndigheter:

  • Umiddelbart og betingelsesløst løslater Nassima al-Sada og alle de kvinnelige menneskerettighetsforkjemperne og aktivistene som ble arrestert for fredelige menneskerettighetsarbeid.

  • Dropper anklagene mot Nassima al-Sada og de andre kvinnelige menneskerettighetsforkjemperne.

Signaturene sendes til Saudi-Arabias konge Salman bin Abdul Aziz Al Saud.

Oppdateringer

Nassima løslatt!

Gode nyheter! Nassima har blitt løslatt fra fengsel. Hun skulle imidlertid aldri vært fengslet i utgangspunktet. Nassima er uskyldig dømt for å ha kjempet for kvinners rettigheter på fredelig vis. Hun trenger fremdeles din støtte, da hun er ilagt et utreiseforbud på fem år.

Nassimas anke avvist

Ankedomstolen i Riyadh har avvist Nassimas anke og opprettholdt dommen hun fikk 25. desember 2020. Nassima forventes dermed å bli løslatt i slutten av juni.

Vi fortsetter å kreve at Nassima må løslates umiddelbart! Ingen skal straffes for fredelig menneskerettighetsarbeid!

Nassimas sønn takker for støtten

Tidligere denne måneden mottok Nassimas sønn, Mousa, flere av solidaritetsbrevene som har blitt sendt til Nassima gjennom Amnestys kampanje Skriv for Liv.

Mousa fortalte Amnesty at han ønsker å takke alle som har bidratt for deres solidaritet.

"Jeg er overveldet. Moren min vil elske alle disse brevene, og det vil bety så mye for henne og hun vil bli forbløffet over innsatsen folk har lagt i dette."

En mann sitter ved et bord og leser brev i forskjellige farger

Tusen takk til alle fra Norge som har sendt solidaritetshilsner til Nassima.

Dommen offentliggjort

Tidligere denne måneden ble det kjent at Nassima er dømt til fem års fengsel og at deler av dommen er gjort betinget. Dette betyr at hun trolig vil løslates i juni 2021.

Det er positivt at hun snart vil løslates, men hun skulle aldri vært fengslet i utgangspunktet. Nassima er uskyldig dømt for å ha kjempet for kvinners rettigheter på fredelig vis.

Nassima trenger fremdeles din støtte – signer og aksjonen og støtt kravet om at hun løslates umiddelbart og betingelsesløst.

Vil du gjøre mer?
Bilde
En kvinne i sorte klær viser frem en blå sommerfugl som sitter på armen hennes
Nassima er glad i naturen. Foto: Privat.

Send en solidaritetsmelding

Du kan være med å gi Nassima håp og støtte mens hun sitter fengslet.

Siden Nassima er så glad i hagearbeid og dyr, vil hun bli veldig glad om du tar et bilde av deg selv med dyr eller i naturen og sender dette til henne. Det kan du enten gjøre gjennom et solidaritetsbrev som sønnen vil motta på hennes vegne eller ved å legge det ut i sosiale medier med emneknaggen #FreeNassima. Twitter-brukeren hennes er @nasema33

Send brevene til: Amnesty International, Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo. Merk konvolutten med: Nassima.

Protester på sosiale medier

Saudi-Arabias konge er aktiv både på Instagram og Twitter, og du kan bruke sosiale medier for å protestere mot fengslingen av Nassima ved å tagge @kingsalman og bruk emneknaggen #FreeNassima. Utfordre vennene dine til å gjøre det samme.

Forslag til melding:

We stand in solidarity with the true champion of reform in #Saudi @nasema33, arrested, ill-treated, held in solidarity confinement and detained for over two years for educating and promoting human rights. We call on @kingsalman to immediately and unconditionally #FreeNassima

Lær mer om hva du kan gjøre og hvorfor ditt bidrag er viktig her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Enhver har krav på alle menneskerettigheter, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn (...), språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold (artikkel 2).

Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Retten til å være like for loven, og retten til samme beskyttelse av loven uten diskriminering (...) (artikkel 7).

Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10). 

Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).

Land
Saudi-Arabia

I et forsøk på å modernisere økonomien og tiltrekke seg internasjonale investorer har Saudi-Arabia lansert en storslått PR-strategi for å bedre imaget sitt. I tråd med denne planen har kongeriket regelmessig kommet med kunngjøringer om store økonomiske og sosiale reformer, blant annet å oppheve kjøreforbudet for kvinner, fjerne noen bestemmelser i det mannlige vergesystemet, delvis oppheve dødsstraff for mindreårige, avslutte bruken av pisking som avstraffelse og fjerne kjønnsbaserte segregeringsregler i deler av det offentlige rom.    

Parallelt med disse endringene har grunnleggende menneskerettigheter, som ytrings- forsamlings- og organisasjonsfrihet blitt ytterligere strammet inn og alle som tar til orde for menneskerettigheter blir straffeforfulgt. Mange er fengslet for å ha etterlyst de samme reformene som staten nå har gjennomført.    

Les mer om Saudi-Arabia her.

His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Dear King Salman bin Abdul Aziz Al Saud,

Nassima al-Sada is a woman human rights defender who has been detained since July 2018. She was held in solitary confinement from 20 February 2019 until February 2020.

Nassima al-Sada has been campaigning for civil and political rights, including women’s rights and in particular for the right of women to drive and for the end of the repressive male guardianship system. Prior to her arrest, Nassima al-Sada had been repeatedly targeted, harassed, and placed under travel bans for her human rights activism.

I appeal to you to release Nassima al-Sada immediately and unconditionally, as she is a prisoner of conscience, solely detained for peacefully exercising her right to freedom of expression, assembly and association.

Yours sincerely,