Bilde
AKSJON: Qatar

FIFA: betal det dere skylder arbeiderne!

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Vi har samlet inn over 22 000 signaturer i Norge. Disse vil nå bli oversendt til FIFA og myndighetene i Qatar.

Del    
Uten migrantarbeiderne - ingen fotball-VM i Qatar. Det er på tide at de kompenseres for utnyttelsen og overgrepene de har opplevd.
Publisert: 18. okt 2022, kl. 20:39 | Sist oppdatert: 2. Mar 2023, kl. 13:18

Uten migrantarbeidere kunne ikke Qatar ha arrangert fotball-VM i november.

Nå er det på tide at både Qatar og FIFA betaler det de skylder disse arbeiderne.

Migrantarbeidere har bygget en rekke nye stadioner, utvidet flyplassen og bygget ny jernbane.

Samtidig har de blitt grovt utnyttet.

I mai 2022 kom kravet om at Qatar og FIFA skulle kompensere migrantarbeiderne som har opplevd menneskerettighetsbrudd i forbindelse med opprustningen til VM.

Bak kravet står menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International, supportergrupper og fagforeninger.

Kampanjen har blitt støttet av en rekke fotballforbund og VM-sponsorer. En global meningsmåling viser at kravet har støtte i nesten to tredjedeler av den norske befolkningen og et stort flertall av befolkningen i til sammen 15 land - men FIFA og Qatar har fortsatt ikke opprettet et kompensasjonsfond.

Fotballforbund fra hele verden møtes på FIFA-kongressen i mars 2023 - la oss holde presset oppe. Krev at Qatar og FIFA kompenserer migrantarbeiderne du også - signer aksjonen!

Tildelte uten å tenke på menneskerettigheter

Når FIFA tildelte Qatar VM i 2010, hadde ikke Qatar infrastrukturen eller arbeidskraften som var nødvendig for å arrangere det som er verdens største idrettsturnering – nemlig fotball-VM.

Behovet for arbeidskraft, i form av migrantarbeidere, var enormt.

Til tross for dette kartla ikke FIFA om det var noen risiko for at FIFA ville bidra til - eller forårsake - menneskerettighetsbrudd.

Amnesty International har dokumentert at nettopp dette har skjedd.

Grov utnyttelse av migrantarbeidere

FIFA burde visst at det er vanskelig, om ikke umulig, for migrantarbeidere å skifte jobb eller forlate landet uten arbeidsgivers tillatelse.

Dette skyldes det beryktede Kafala-systemet, som binder arbeidere gjennom kontrakt til en sponsor (ofte et selskap), som kontrollerer deres immigrasjonsstatus.

I Qatar, hvor nå over 90% av arbeidsstyrken består av migrantarbeidere, har Amnesty International dokumentert at migrantarbeidere har blitt utsatt for lønnstyveri, tvangsarbeid, og farlige arbeidsforhold i tillegg til begrenset mulighet til hvile og restitusjon.

Mange har fått yrkesrelaterte skader eller til og med mistet livet. Migrantarbeidere har ikke rett til å fagorganisere seg.

I tillegg vet vi at veldig mange har måttet betale ulovlige rekrutteringsavgifter i hjemlandet for å få jobb i Qatar, som har ført til at de har lån som løper med høye renter.

Mange sitter nå igjen med veldig vanskelige fremtidsutsikter etter å ha blitt utnyttet i Qatar.

Støtte fra Coca-Cola og McDonald's

En rekke fotballforbund, inkludert Norsk Fotballforbund, har støttet kravet Amnesty International og andre har fremmet.

En holdningsundersøkelse Amnesty International gjennomførte i 15 land viste at det var stor støtte for dette internasjonalt og i Norge.

Til og med offisielle sponsorer som Adidas, Budweiser, Coca-Cola og McDonald’s har stilt seg bak kompensasjonskravet.

Amnesty krever at:

 • Qatar og FIFA etablerer et helhetlig, og deltakende, program for å sikre kompensasjon til migrantarbeidere som har opplevd menneskerettighetsbrudd fra Qatar ble tildelt VM i 2010 og fremover.

Vi sender signaturene til Qatars arbeidsminister Ali bin Samikh Al Marri og FIFA-president Gianni Infantino.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Ifølge FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har enhver rett til rettferdige og gode arbeidsvilkår (artikkel 7).

 • Enhver har rett til, med det formål å fremme og beskytte sine interesser på det økonomiske og sosiale område, å danne fagforeninger og slutte seg til en fagforening etter eget valg bare avhengig av vedkommende forenings vedtekter (artikkel 8)

 • Enhver har rett til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til fortløpende å få sin levemåte forbedret (artikkel 11).

 • FNs organisasjon for arbeidslivet (ILO) har flere konvensjoner som skal beskytte arbeidstakeres rettigheter og arbeidsforhold, deriblant beskytte mot tvangsarbeid (nr. 29 og 105), regulere arbeidstid (nr. 1), ukentlig hvile (nr. 14) og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (nr.155).
Land
Qatar:
 • I løpet av de ti årene siden Qatar ble tildelt fotball-VM i 2022, har informasjon om utnyttelse og brudd på arbeiderrettigheter preget forberedelsene til turneringen.
 • Siden den gang har Qatar tatt viktige grep for å beskytte arbeideres rettigheter. I 2020 annonserte de blant annet store reformer for å sikre bevegelsesfrihet og en ny minstelønn for migrantarbeidere.
 • Likevel preges situasjonen av dårlig implementering og håndheving av andre reformer som gjør at tusenvis av migrantarbeidere er prisgitt hensynsløse arbeidsgivere som kan utnytte dem uten straff.
 • Den 16. mars 2022 overleverte Amnesty International 280.000 underskrifter til FIFA for å kreve at de økte presset på Qatar for å gjennomføre arbeidslivsreformer.

Les mer om kompensasjonskravet i vår rapport fra mai 2022.

Av

Samle inn signaturer for migrantarbeiderne i Qatar:

His Excellency Dr. Ali bin Samikh Al Marri
Minister of Labour
Ministry of Labour
Diplomatic Area, Alfaisal Tower
Doha
State of Qatar

Mr. Gianni Infantino
President Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20
P.O. Box 8044
Zurich
Switzerland

Your Excellency Dr. Ali bin Samikh Al Marri,

Dear Gianni Infantino,

I am writing to urge Qatar and FIFA to provide remedy for all migrant workers who suffered labour abuses to make the 2022 World Cup possible.

Despite Qatar’s important reforms, in the lead up to the tournament, hundreds of thousands of migrant workers have faced abuses such as illegal recruitment fees, unpaid wages, injury and in the worst cases even death. While some workers have received compensation for some abuses, the vast majority are still waiting for Qatar and FIFA to ensure effective remedy for harms suffered.

According to international law, Qatar is obliged to ensure remedy for every abuse on its territory, whether linked to the World Cup or not.

FIFA also has responsibilities to remedy abuses related to the World Cup, in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, as well as FIFA’s own human rights policies and commitments. This means ensuring remedy not only to workers employed on stadiums, but also all those building and servicing other projects needed for tournament such as transport, accommodation, security and cleaning.

Since 2017, Qatar has introduced several promising remediation processes. However, these are not designed to address historic abuses on this scale and remain inaccessible to workers who have left the country. As a result, today thousands of workers and their families are still waiting for reparations so they can rebuild their lives.

The first World Cup to be held in the Middle East should be a moment of joy and pride for football lovers across the globe. But to be truly celebrated, the workers who made it possible must be compensated, and harms fully remediated.

I am therefore calling on FIFA and Qatar to urgently:

 1. Publicly commit to remedy all past unaddressed abuses connected to the 2022 World Cup.
 2. Work together to establish and implement a remediation programme to compensate hundreds of thousands of workers and their families.
 3. Set aside sufficient financial resources to fund this compensation.

Yours sicerely,