FIFA burde gi kompensasjon for alle overgrep knyttet til å arrangere fotball-VM i Qatar.
Publisert: 19. Mai 2022, kl. 09:12 | Sist oppdatert: 14. nov 2022, kl. 14:56

I 2010 ble Qatar tildelt fotball-VM for 2022 av FIFA. Siden da har hundretusenvis av migrantarbeidere møtt menneskerettighetsbrudd mens de har jobbet for å bygge stadioner, hotell, transport og annen infrastruktur som er nødvendig for å arrangere verdensmesterskapet.

Da FIFA tildelte Qatar VM i 2010, var de omfattende bruddene på arbeidsrettighetene allerede godt dokumentert.

FIFA visste, eller burde ha visst, at det enorme byggearbeidet og andre tjenester som kreves for å være vertskap for VM, ville hvile på skuldrene til sårbare migrantarbeidere med alvorlig risiko for utnyttelse.

Amnestys nye rapport avslører at FIFA visste, eller burde visst, at tildelingen av VM 2022 ville ha store konsekvenser for migrantarbeidere i Qatar. Likevel ble turneringen tildelt landet, uten retningslinjer for å forbedre arbeidsvilkårene. 

Likevel, til tross for disse advarslene, ga FIFA begivenheten på flere milliarder dollar til Qatar, uten å pålegge landet noen betingelser for å styrke beskyttelsen av arbeidsrettigheter. Overgrepene som fulgte var forutsigbare.

Dette kommer frem i Amnestys nye rapport "Predictable and preventable: Why FIFA and Qatar should remedy abuses behind the 2022 World Cup".

Gitt historien om menneskerettighetsbruddene i landet, visste FIFA – eller så burde FIFA ha visst⁠ om de åpenbare risikoene for arbeidere da de tildelte turneringen til Qatar.

Til tross for dette var det ikke en eneste omtale av arbeidere eller menneskerettigheter i evalueringen av Qatar-budet, og ingen betingelser ble satt på plass for å beskytte arbeidslivsrettigheter. FIFA har siden gjort alt for lite for å forhindre eller redusere disse risikoene.

sier John Peder Egenæs generalsekretær i Amnesty Norge

Her kan du lese hele rapporten:

Åpent brev til FIFAs president

I et åpent brev som følger med den nyeste rapporten, oppfordrer Amnesty International og en koalisjon av menneskerettighetsorganisasjoner og supportergrupper FIFAs president Gianni Infantino til å samarbeide med Qatar for å etablere et omfattende kompensasjonsprogram.

I tillegg til å gi kompensasjon for alle menneskerettighetsbrudd og overgrep knyttet til å arrangere turneringen i Qatar, bør de sørge for at overgrep ikke gjentas, verken i Qatar eller i fremtidige turneringer.

For å kompensere for det enorme antallet av overgrep som har blitt begått siden 2010, da FIFA tildelte vertskapsrettigheter til Qatar uten å kreve reformer av arbeidslivsrettighetene i landet, ba organisasjonene FIFA om i det minste å matche de 440 millioner dollar som de deler ut i premiepenger ved verdensmesterskapet.

Summen på 440 millioner dollar vil sannsynligvis være det minimum som er nødvendig for å dekke en rekke kompensasjonskostnader og for å støtte initiativer for å beskytte arbeidernes rettigheter i fremtiden.

Imidlertid kan den totale summen for å tilbakebetale ubetalt lønn, de ulovlige rekrutteringshonorarene betalt av hundretusenvis av arbeidere og erstatning for skader og dødsfall ende opp med å bli høyere, og bør evalueres som en del av en deltakende prosess med arbeidere, fagforeninger, sivilsamfunsorganisasjoner, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og andre interessenter.

Amnesty International oppfordrer FIFA og Qatar til å sette opp et omfattende program med full deltakelse fra arbeidere, fagforeninger, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og sivilsamfunnet.

De må også lære av erfaringene fra andre lignende programmer, for eksempel ordningen som fulgte etter Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh i 2013, der mer enn 1300 arbeidere mistet livet.

Utover denne turneringen ber Amnesty International også FIFA om å garantere at menneskerettighetsbrudd av migrantarbeidere ikke gjentas, og sørge for at tildelingen av alle fremtidige turneringer og arrangementer følger en streng vurdering av risikoen for menneskerettighetene sammen med klare handlingsplaner for å forhindre og redusere mulige misbruk som er identifisert.

I årevis har lidelsen til de som gjorde dette verdensmesterskapet mulig blitt børstet under teppet.

Det er på tide at FIFA og Qatar går sammen for å jobbe med et omfattende program som setter arbeidere i sentrum og sikrer at ingen skade forblir uadressert.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge

Her kan du lese brevet: