Nesten to av tre i Norge mener at migrantarbeiderne som har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd i forberedelsene til VM i Qatar må kompenseres. Det kommer frem i Amnestys nye holdningsundersøkelse.
Publisert: 29. sep 2022, kl. 16:40 | Sist oppdatert: 30. sep 2022, kl. 10:54

Amnesty International har offentliggjort en holdningsundersøkelse fra 15 forskjellige land som har kartlagt folks holdninger til sport og menneskerettigheter.

Undersøkelsen ble gjennomført i lys av de omfattende menneskerettighetsbruddene Amnesty har dokumentert i forberedelsene til fotball-VM for herrer i Qatar.

Holdningsundersøkelsen spurte et representativt utvalg i de forskjellige landene om hvorvidt de mener FIFA bør kompensere migrantarbeiderne som har opplevd menneskerettighetsbrudd i Qatar.

Resultatene er tydelige:

  • Nesten to av tre i Norge mener at migrantarbeiderne som har blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd i forberedelsene til VM i Qatar må kompenseres.

  • Det samme sier flertallet (73%) av befolkningen i de til sammen 15 landene hvor holdningsundersøkelsen til Amnesty er utført.

- Nå er det på tide at fotballforbundene er proaktive og gir FIFA en tydelig beskjed om å etterleve sine forpliktelser, sier politisk rådgiver i Amnesty International Frank Conde Tangberg.

Positivt resultat i Norge

I Norge svarte 64% av de spurte at migrantarbeidere som har opplevd menneskerettighetsbrudd burde kompenseres.

Bare 10% var negative til kravet. 70% mente Norges fotballforbund (NFF) måtte snakke ut om menneskerettighetsbruddene som er begått i opprustningen til VM.

Flertallet i Norge mener også at menneskerettigheter, inkludert arbeidstakerrettigheter, pressefrihet og retten til ikke å bli diskriminert, bør være sentrale vurderinger ved tildelingen av store idrettsmesterskap som VM og OL.

Internasjonal støtte

YouGov utførte holdningsundersøkelsen blant 17,477 myndige personer i Argentina, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Kenya, Mexico, Marokko, Nederland, Norge, Spania, Sveits, Storbritannia og USA.

Nesten tre av fire av de spurte (73%) – sa de ville støtte et forslag som krevde at FIFA skulle bruke noen av midlene generert av fotball-VM i 2022 til å kompensere migrantarbeidere som har opplevd menneskerettighetsbrudd i forberedelse til turneringen.

Den sterkeste støtten fant man i Kenya, hvor 93% av de spurte støttet dette kravet. Tusener av kenyanere arbeider i Qatar, og Amnesty International har dokumentert omfattende menneskerettighetsbrudd begått mot kenyanere i Qatar, inkludert tvangsarbeid mot sikkerhetsvakter, bygningsarbeidere og mennesker som arbeider private hjem.

- Det er lett å forstå, tatt i betraktning at den kenyanske migrantarbeiderbefolkningen er blant de største i Qatar. Mange kenyanere er derfor ofre for utnyttelse og overgrep i Qatar, understreker Tangberg.

Støtten til kompensasjonskravet overgår tre fjerdedeler i Mexico (86%), Spania (83%), Argentina (82%), Sveits (81%), Finland (79%) og Belgia (77%). Bare 10% av de spurte sa de var imot kompensasjonskravet, mens 17% svarte at de ikke visste.

Over to av tre (67%) av de spurte mente deres fotballforbund burde snakke ut offentlige mot menneskerettighetsbruddene som kan knyttes til VM i Qatar 2022, inkludert å kreve kompensasjon til migrantarbeiderne.

Adidas, Coca-Cola, McDonalds og Budweiser støtter kompensasjon

I juli skrev Amnesty International, Human Rights Watch og FairSquare til FIFAs 14 bedriftspartnere og verdensmesterskapssponsorer og oppfordret dem til å oppfordre fotballorganet til å rette opp overgrep mot migrantarbeidere knyttet til forberedelsene til verdensmesterskapet.

Siden den gang har fire av dem - AB InBev/Budweiser, Adidas, Coca-Cola og McDonald's - uttalt at de støtter en økonomisk kompensasjon. Ti andre sponsorer har ikke tilbudt offentlig støtte og har ikke svart på skriftlige forespørsler om å diskutere turneringsrelaterte overgrep. Disse selskapene er Visa, Hyundai-Kia, Wanda Group, Qatar Energy, Qatar Airways, Vivo, Hisense, Mengniu, Crypto og Byju's.

I tillegg til VM-sponsorer, bør nasjonale fotballforbund også bruke sin innflytelse og oppfordre FIFA og Qatars myndigheter til å offentlig forplikte seg til et kompensasjonsfond for å avhjelpe alvorlige overgrep mot migrantarbeidere som gjorde VM mulig.

VM-sponsorer og FIFA-partnere har retningslinjer for å respektere menneskerettigheter i deres forretningsforbindelser.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter presiserer alle virksomheters ansvar for å respektere menneskerettighetene, inkludert ved å bruke deres innflytelse med forretningspartnere for å forhindre eller redusere brudd på menneskerettighetene.

Blir utnyttet

Migrantarbeidere har vært utsatt for omfattende overgrep og utnyttelse siden Qatar ble tildelt VM i 2010. Hundretusener har betalt skyhøye og ulovlige rekrutteringsavgifter, tusener har blitt utsatt for lønnstyveri, blitt tvunget til å arbeide ekstremt lange dager og/eller blitt utsatt for forhold som utgjør tvangsarbeid. Noen har betalt den ultimate prisen, ved at de at de har mistet livet mens de har arbeidet uten tilstrekkelig beskyttelse fra varmen eller andre arbeidsrelaterte farer. Dødsfallene deres blir sjeldent etterforsket og nesten ingen av familiene er kompensert.

FIFA anerkjente i 2015 at de var bundet av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som forplikter FIFA til å kompensere menneskerettighetsbrudd dersom man enten indirekte har bidratt til- eller direkte forårsaket dette.

Spørsmålet om kompensasjon har større oppslutning i land som Argentina, Sveits, Finland, Kenya og Spania, enn i Norge. NFF er likevel per dags dato det forbundet som har tatt tydeligst posisjon knyttet til hvorvidt migrantarbeiderne i Qatar må kompenseres.

- Fotballforbundene har, som medlemmer av FIFA, et delansvar for at FIFA etterlever sine menneskerettslige forpliktelser. Dette ansvaret har forbundene forsømmet i Qatar, så å kreve at FIFA er det minste vi kan forvente. Vi er glade for at NFF har vært tydelige på at de støtter kompensasjonskravet, men nå må forbundene komme sammen med formelle uttalelser med krav til FIFA, sier Tangberg.

Det er under 50 dager til fotball-VM for herrer sparkes i gang i Qatar, og klokken tikker. Det er likevel fortsatt nok tid til at FIFA kan gjøre det som er rett. Fotballsupportere vil ikke ha et VM som først og fremst vil huskes for alle menneskerettighetsbruddene som ble begått i forberedelsene til turneringen. Det som har skjedd kan ikke endres, men å etablere et kompensasjonsprogram er en måte FIFA og Qatar i det minste kan gi en oppreisning til de hundretusener av arbeidere som gjorde dette VM til en mulighet.

Global kampanje for migrantarbeiderne

Funnene gjort gjennom #PayUpFIFA-kampanjen, som ble lansert av en koalisjon av menneskerettighetsorganisasjoner, inkludert Amnesty International – supportergrupper og fagforeninger i mai 2022, krever at FIFA, sammen med Qatar, etablerer et fond for å kompensere migrantarbeidere og hindre fremtidige overgrep. Koalisjonen ber FIFA sette til side minst US$440m – en sum som tilsvarer prispengene som deles ut i forbindelse med fotball-VM. FIFA er estimert å tjene US$6m på denne turneringen.

Etter at kampanjen ble lansert har FIFA fortalt Amnesty International at de vurderer forslaget, men har fortsatt til gode å gi en offentlig respons.

Noen fotballforbund, slik som det norske, belgiske, nederlandske, tyske, engelske og danske har gitt noen positive tilbakemeldinger når de har blitt spurt om deres standpunkt i saken. Likevel er det ingen av forbundene som har kommet med en formell offentlig uttalelse som krever at FIFA etablerer et slikt kompensasjonsprogram.

Sportsvasking i Qatar
Bilde

Bakgrunn

Amnesty International krever at FIFA og Qatar etablerer et kompensasjonsprogram, med full deltakelse fra arbeidere, fagforeninger, den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og sivilsamfunn. Programmet burde etableres, og et innledende møte mellom hovedinteressenter bør avholdes, før turneringen sparkes i gang 20. november.

Så vel som å dekke en rekke kompensasjonskostnader, inkludert ubetalte lønninger, skyhøye rekrutteringsavgifter betalt av hundretusener av arbeidere, og kompensasjon for skader og dødsfall, så burde kompensasjonsprogrammet støtte initiativer til å beskytte arbeideres rettigheter i fremtiden.

FIFAs respons til Amnesty International rapport om kompensasjon, publisert i mai 2022, er inkludert i rapportens anneks. Rapporten ble fulgt av et åpent brev til FIFAs president Gianni Infantino, sendt av Amnesty International og en koalisjon av menneskerettighetsorganisasjoner, fagforeninger og supportergrupper.

Siden 2018 har Qatar innført en rekke viktige arbeidslivsreformer som har til hensikt å styrke arbeidstakeres rettigheter, men mangel på håndhevelse betyr at overgrepene fortsetter.

Forbedringer i arbeidsforholdene på offisielle FIFA lokasjoner, slik som stadioner, ble introdusert i 2014 gjennom «the Supreme Committee’s Worker Welfare Standards», men disse standardene er ikke universelt respekterte og dekker kun en liten gruppe av hundretusener av arbeidere på VM-relaterte prosjekter.

Et positivt initiativ som ble lansert i 2018, av den qatarske VM-komiteen, inkluderer en avtale med leverandører på offisielle VM-lokasjoner om å refundere rekrutteringsavgifter til 48,000 arbeidere. Avtalen dekker likevel ikke de hundretusener av arbeidere på øvrige infrastrukturprosjekter som transport, hoteller, mm. som er essensielle for fotball-VM.

All statistikk er, med mindre noe annet er angitt, fra YouGov Plc. Undersøkelsen ble utført blant 17477 myndige personer. Den ble utført mellom 16. august og 6. september 2022, og ble utført på nett. Tallene er vektet og representative for alle spurte voksne (18+).