Meld fra om dine behov!

Publisert: 18. nov 2021, kl. 15:29 | Sist oppdatert: 8. Feb 2022, kl. 13:32
Oppdatering

Fristen for å melde fra er nå utløpt. Grunnet få påmeldte til den digitale løsningen, vil vi dessverre ikke tilby mulighet for å delta digitalt.

Meld deg gjerne på for fysisk deltagelse gjennom vårt påmeldingsskjema på Min Side.

English:

The deadline for submissions has now passed. Due to few responses, we will unfortunately not offer the possibility of digital participation.

Sign up for physical participation through our registration form here.

Scroll down for English.

Vil du delta på landsmøte digitalt?

Landsmøte 2022 vil være et hybrid møte, som vil si at du kan delta enten fysisk eller digitalt.

Merk at ved færre enn 50 påmeldte til den digitale løsningen, faller dette tilbudet bort. Vi vil i så fall ta kontakt med de det gjelder for å høre om de likevel har mulighet til å delta fysisk. Vi understreker at det er tilsvarende deltakeravgift for digital deltagelse som for fysisk.

PS:

Under årets landsmøte vil vi også tilby tolking fra norsk til engelsk og engelsk til norsk. Dersom du skal delta fysisk markerer du dette i det formelle påmeldingsskjemaet. Dersom du ønsker å delta digitalt, må du også oppgi dette i skjemaet under.

Har du behov for tolking?

Amnesty ønsker at så mange som mulig skal kunne delta på landsmøtet. Derfor ser vi på muligheten for å kunne tilby tolking for hørselshemmede (tegnspråktolking/skrivetolking). Tilbudet vil kun være aktuelt dersom det er nok behov for det.

Vennligst fyll inn skjemaet under og send inn dersom du ønsker å delta digitalt og/eller benytte deg av tolketjenester.

Frist: fredag 4. februar 2022.

Husk at du også må melde deg på landsmøtet gjennom påmeldingsskjemaet på Min Side for å bli påmeldt til landsmøtet. Påmeldingsfrist er søndag 13. mars 2022 men vi anbefaler at du melder deg på allerede nå!


English:

Do you want to participate digitally?

The 2022 Annual General Meeting (AGM) will be a hybrid event, which means that you will able to attend either physically or digitally.

Note that if fewer than 50 people sign up for digital participation, we will not be able to offer this. In that event we will contact all relevant persons to enquire whether they are interested in attending physically instead. Please also note that the participation fee is the same for both digital and physical participation.

PS:

During the AGM we will also offer translation between Nowegian and English. If you are attending physically you can indicate whether you have this need in the official registration form. If you want to attend digitially you should also indicate this need in the form below.

Do you need interpretation?

Amnesty wants as many people as possible to be able to attend the AGM. We are therefore exploring the possibility of providing interpretation services for people who are deaf/hard of hearing.

Please fill out and send in the form below if you intend to attend the AGM digitally and/or if you are in need of interpretation services.

Deadline: Friday 4 February 2022.

Remember to also sign up for the AGM through the official registration form for your attendance to be registered. The deadline for registering is Sunday 13 March 2022, but we recommend that you sign up now!