Aktivistprisene

Her kan du nominere kandidater til aktivistprisene som deles ut på landsmøtet 2022!
Publisert: 23. nov 2021, kl. 20:35 | Sist oppdatert: 3. Mar 2022, kl. 13:17

Scroll down for English.

Vet du om en aktivist eller gruppe som har utmerket seg spesielt det siste året? Nominér dem og bidra til å hedre våre dyktige aktivister!

Aktivistene våre er ryggraden i Amnesty. Uten dem vil ikke Amnesty fungere. Nettopp derfor er det så viktig at vi som organisasjon viser at vi verdsetter aktivistene og fremhever alt det utrolig gode arbeidet som gjøres. En av måtene vi kan gjøre nettopp dette på er gjennom aktivistprisene. På landsmøte skal disse deles ut for å anerkjenne arbeidet som grupper og aktivister i Amnesty gjør.

Nedenfor kan du nominere kandidater. 1) Velg kategori du nominerer til og 2) skriv en begrunnelse. Begrunnelsen bør være så utfyllende og konkret som mulig, og den bør skrives på en måte som gjør at utenforstående har mulighet til å forstå. Legg gjerne også ved bilder som utfyller søknadsteksten.

Hvis du nominerer flere kandidater eller nominerer samme kandidat til flere priser, må du fylle ut et nytt skjema for hvert kandidatur.

Frist: fredag 25. mars 2022!


English:

Do you know an activist or a group that has done something special in Amnesty the last year? Nominate your candidates to the Amnesty Activist Prizes!

Amnesty's activists are the core of the organization. Without them Amnesty would not be able do our work. That's why we want to celebrate our activists and the great work they every day by handing out the Amnesty Activist Prizes. This will take place at the Annual General Meeting (AGM) 2022.

In the form below you can nominate your candidates. 1) Choose a category, 2) Write a justification, 3) You can also upload relevant pictures.

If you nominate more than one candidate, you must fill out one form per candidate.

Deadline: Friday 25 March 2022

Din rolle i Amnesty?
(Du er aktiv i en aktivistgruppe)
(Du jobber for Amnesty)
(Du er medlem, men ikke aktiv i en aktivisgruppe)
Priskategorien det nomineres til
For aktivisten eller gruppen som har gjort utmerket jobb med sosiale medier det siste året - enten gjennomgående over tid eller med én veldig god post.
For aktivisten eller gruppen som har gjort utmerket jobb mot nyhetsmedier det siste året - enten ved å sende ett/flere gode leserinnlegg eller skaffet medieoppmerksomhet på en god måte.
For aktivisten eller gruppen som det siste året har evnet å tenke kreativt og nyskapende på en utmerket og hensiktsmessig måte, f.eks. med et arrangement, et stunt, eller i rekruttering.
Denne prisen deles ut annet hvert år. Denne skal gå til en aktivist eller gruppe som har engasjert seg på ekstraordinært vis over lengre tid, og som har spilt en viktig rolle for organisasjonen.
Vennligst skriv din begrunnelse på en måte som gjør at utenforstående kan forstå.
Forsøk å skrive så konkret, saklig og utfyllende som mulig: Hva er gjort? Hvorfor fortjener kandidaten(e) prisen?

 
Har du et vedlegg du ønsker å legge ved begrunnelsen? Last opp nedenfor.
(Du kan legge ved bilder, dokumenter, filmer, el. l. som viser hva de(n) du nominerer har gjort for å fortjene nominasjonen. PS: Du kan også legge  inn lenker i "Begrunnelse"-feltet ovenfor.)
Maksimalt 10 filer.
32 MB grense.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Spørsmål/Questions?

Juryen for årets aktivistpriser består av/The Jury of the Activist prizes are:

  • Viktor Johannes Matre, Styremedlem i Amnesty
  • Martin August Sørlie, Aktivist og medlems av årets aktivistkomité for landsmøtet
  • Frank Conde Tangberg, Ansatt som prosjektleder i Amnesty
  • Katinka Asplin, Ansatt som medlems- og organisasjonssjef i Amnesty

Spørsmål kan rettes til kontaktperson, Stine Navarsete: 48 25 94 41/ [email protected]