Bilde

Dødsstraffnettverket

Meld deg på dødsstraffnettverket:

Indicates required field
  • Motta våre hasteaksjoner for å stanse henrettelser. 
  • Få tilsendt faste nyhetsbrev fire ganger i året med informasjon om dødsstraff.

Slik behandler vi dine personopplysninger.

Vil du stå opp mot dødsstraff? Engasjer deg gjennom Amnestys dødsstraffnettverk.

Hva er dødsstraffnettverket?

Det å jobbe mot dødsstraff er noe Amnesty har gjort i en årrekke og som aktivister i Norge har hatt et stort fokus på lenge. Dette engasjementet førte etter hvert til at dødsstraffnettverket ble opprettet av aktivisten Jon Trana tidlig på 2000 tallet.

Dødsstraffnettverket er en mulighet til videre engasjement for både Amnesty-grupper og enkeltpersoner som ønsker å jobbe spesielt med temaet. Ved å bli med i nettverket vil du motta faste nyhetsbrev fire ganger i året, i tillegg til hasteaksjoner på dødsstraff. Du vil få handlingsalternativer på hva du kan gjøre for å stoppe henrettelser.

Hva kan du gjøre?

Nettverket baserer seg først og fremst på mer tradisjonelle Amnesty-aktiviteter som brevskriving, leserinnlegg og innsamling av signaturer.

Å skrive brev

Et protestbrev er et brev du skriver til myndighetene hvor du ber dem respektere menneskerettighetene og beskytte personer vi er bekymret for.

Et solidaritetsbrev er et brev du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Oppmuntrende solidaritetsbrev betyr veldig mye for de som mottar de.

Skriv et leserinnlegg i lokalaviser/studentaviser

Når mennesker får sine rettigheter krenket, er det viktig at verden får høre om det. Du kan bidra til å sette søkelys på saken ved å skrive leserinnlegg i dine lokale aviser/studentaviser eller i større aviser. Fortell hvorfor denne/disse sakene engasjerer deg, og hva andre kan gjøre for å bidra. Se gjerne temasiden og Amnestys årlige dødsstraffrapport for tall og fakta om temaet.

Ofte er det til stor hjelp at noen andre ser over teksten din. Send et utkast til regionkontoret ditt så kan du få hjelp på veien.

Generelle tips til hvordan du kan skrive et godt leserinnlegg finner du her.

Signaturer

Amnesty har som regel en aksjon på dødsstraff. Det finnes ulike måter å samle inn signaturer på som kan bidra til positiv endring i saken. Dette kan være å lage et arrangement og ha med plakater med QR-kode til aksjonen, stå på stand med signaturlister, opplyse om aksjonen i leserinnlegg, eller å dele aksjonen på sosiale medier. Se oversikt over aktuelle aksjoner under.

Har du andre aktiviteter du ønsker å gjøre, eller trenger hjelp med gjennomføringen? Ta kontakt med din regionleder. For faglig informasjon - kontakt politisk rådgiver Gerald Folkvold (se informasjon lenger nede).

Plakater: Iran

Ønsker du å gjøre noe mer i forbindelse med dødsstraff? Kontakt din regionleder:

Bilde

Ole-Gunnar Solheim

Regionleder nord
Bilde

Tove Marie Paasche

Regionleder midt

Kontakt - prosjektgruppa for dødsstraffnettverket:

Bilde

Gerald Kador Folkvord

Politisk rådgiver
Bilde

Tove Marie Paasche

Regionleder midt