Tips til leserinnlegg

Hvordan få leserinnlegget på trykk i avisen.
Publisert: 11. okt 2018, kl. 17:20 | Sist oppdatert: 12. aug 2021, kl. 14:17

← tilbake til verktøykassa

Leserinnlegg i avisen eller på nett er en god måte å synligjøre og skape oppmerksomhet rundt Amnestys og gruppas arbeid. Skal dere ha et Amnesty-arrangement der dere bor? Skriv om det i avisa først!

Før du begynner

Hvor skal leserinnlegget publiseres? Velg deg ut en passende avis, enten det er lokalavisa, Si :D i Aftenposten eller en annen avis eller nettsted. Ikke send til flere steder samtidig. Mange aviser har regler for hvor langt et leserinnlegg kan være og det er lurt å tenke på det før du begynner å skrive. Det er også greit å vite at de fleste aviser forbeholder seg retten til å forkorte og redigere innlegg. Det er uansett alltid lurt å være kort og presis når du skriver leserinnlegg.

Lokal vinkling

Skriver du leserinnlegg til lokalavisen er det viktig å ha en lokal vinkling. Knytt

det opp til gruppas arbeid for saken eller et arrangement dere skal ha. Lokalaviser elsker å kunne viser frem lokalt engasjement!

Fortell om saken

Bruk fakta fra Amnestys aksjonsveiledninger eller aksjoner på nett til å skrive om saken. Det er viktig å fortelle om saken på en lettfattet måte sånn at folk forstår hvem dere kjemper for, hvorfor dere gjør det og hvordan dere og andre kan bidra til å gjøre situasjonen bedre.

Husk å være saklig! Ikke heng ut eller omtal de som er uenige med oss på en ugrei måte. Du vil at saken skal bli tatt seriøst, og det blir den ikke hvis du kommer med personangrep.

Skriv personlig

Fortell leseren hva det er ved denne saken som engasjerer deg/ dere personlig. Ditt engasjement kan nå andre!

Tenk på leseren

Hvem kommer til å lese saken din? Skriver du for eksempel på en ungdomsside bør du tenke på dette når du skriver. Hva ønsker du at den som leser skal få vite og hvilke synspunkter er det viktig å fremme til akkurat dem? Tenk på hvilke motsigende synspunkter leseren kan ha og prøv å svar på dem.

Spre engasjement!

Fortell de som leser leserinnlegget om hvordan de også kan engasjere seg i saken. For eksempel: «les mer og signer aksjonen på www.amnesty.no» eller «kom til vår stand på torget i morgen kl. 17, så kan du også signere aksjonen/ skrive et brev til myndighetene i xxx (fyll in det som passer)».

Før du sender inn

  • Sjekk for skrivefeil
  • Få gjerne en annen til å lese over – fire øyne ser bedre enn to
  • Er du usikker på om innholdet er i overenstemmelse med Amnestys synspunkter bør du sende utkastet til regionleder som kan se over for deg

Mal på leserinnlegg

Tittel: velg en kort, engasjerende tittel

Ingress: 2-3 setninger. Dette er innledningen til leserinnlegget og skal fenge leseren til å lese videre. Beskriv saken og ditt/deres synspunkt.

Hoveddel: her skal dine argumenter komme tydelig frem og begrunnes på en god måte. Husk å ha med hvem/ hva saken gjelder og hvorfor den er viktig.

Konklusjon: fortell hvordan dere mener situasjonen kan bedres og kom med en oppfordring til leseren om å engasjere seg.