Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Far til åtte kan bli henrettet når som helst

Aksjonen er avsluttet

13. mars 2023 fikk vi den triste beskjeden om at Hussein Abo al-Kheir har blitt henrettet av saudiske myndigheter. Dette skjedde uten at familien hans ble varslet på forhånd.

Vi fortsetter kampen mot dødsstraff. Amnesty jobber for at dødsstraff avskaffes i alle land, både i lov og praksis.

 

Del    
Haster! Familiefaren står i overhengende fare for å bli henrettet. Krev at dødsdommen oppheves NÅ!
Publisert: 13. Jan 2023, kl. 11:49 | Sist oppdatert: 16. Mar 2023, kl. 14:50

I 2014 ble åttebarnsfaren fra Jordan, Hussein Abo al-Kheir, stoppet på grensen til Saudi-Arabia, mistenkt for narkotikasmugling.

Året etter ble han dømt til døden i en svært urettferdig rettssak.

Hussein har ingen flere ankemuligheter, og vil bli henrettet så snart kongen stadfester dødsdommen mot ham.

Krev at kongen lar være å ratifisere dødsdommen mot Hussein – signer aksjonen!

I november 2022 gjenopptok myndighetene i Saudi-Arabia henrettelser for narkotikarelaterte forbrytelser, etter en midlertidig stans som hadde vart i nesten to år.

I denne måneden alene ble minst 20 personer henrettet for dette.

Klarte ikke å skrive pga tortur

Familiefaren fra Jordan har blitt utsatt for flere menneskerettighetsbrudd mens han har sittet varetektsfengslet.

Han har blitt utsatt for tortur for å komme med en «tilståelse», deriblant juling, fornærmelser og tvunget til å sitte i en posisjon der beina ikke når fram til gulvet.

Hussein trakk tilbake den såkalte tilståelsen som han skal ha blitt tvunget til å signere med fingeravtrykk fordi han angivelig var blitt slått så mye at han ikke var i stand til å holde en penn.

Etter pågripelsen på grensen i 2014 ble han holdt fengslet på et ukjent sted i 12 dager, og det tok hele to uker før han fikk lov til å kontakte sin familie.

Amnesty krever at kongen i Saudi-Arabia:

  • ikke godkjenner dødsdommen mot Hussein Abo al-Kheir.

  • sørger for at dødsdommen mot Abo al-Kheir blir opphevet og at han får en ny, rettferdig rettssak uten bruk av dødsstraff.

  • sørger for en gransking av påstandene om at Abo al-Kheir ble utsatt for tortur og annen mishandling.

  • stanser alle henrettelser, med sikte på å avskaffe bruk av dødsstraff i Saudi-Arabia.

Signaturene sendes til kong Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv (Verdenserklæring om menneskerettighetene, artikkel 3)
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5)
  • Retten til en rettferdig rettergang (artikkel 10 og 11)

Land
Dødsstraff i Saudi-Arabia:
  • Saudi Arabia er blant landene som henretter flest mennesker i forhold til befolkningstallet, sammen med Iran og Kina.
  • I de første 11 månedene i 2022 utførte saudiske myndigheter minst 148 henrettelser.
  • I januar 2021 kunngjorde saudiske myndigheter en midlertidig stans i henrettelser for narkotikarelaterte forbrytelser. Dette førte imidlertid ikke til noen lovendring, og i november 2022 ble henrettelsene tatt opp igjen.

Les mer om dødsstraff her.

Av
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
Office of His Majesty the King, Royal Court, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 111 488 2222
Twitter: @KingSalman

Your Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud,

I am alarmed to learn that Hussein Abo al-Kheir, a Jordanian national and father of eight is at imminent risk of execution following the authorities’ resumption of executions for drug-related offences. This contravenes the UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) decision 36/2022, issued in October 2022, which found that he is arbitrarily detained and called for his death sentenced to be quashed and his ‘immediate and unconditional release.’

Hussein Abo al-Kheir was arrested on 18 May 2014 by customs officials while crossing the Durra border from Jordan to Saudi Arabia for alleged drug smuggling. Upon arrest, he was held in incommunicado detention at an unknown location by the Durra counter-narcotics authority for a period of 12 days. He was only allowed to contact his family two weeks after his arrest.

During this period and throughout his pre-trial detention, Hussein Abo al-Kheir said that he was subjected to torture and other ill-treatment to extract his “confession”, including being suspended from his feet, and subjected to beatings and insults. Abo al-Kheir retracted his confession before the Tabuk Criminal Court on 15 December 2014 and again on 6 July 2017, stipulating that the authorities had tortured him into signing the “confession” with his fingerprint because he was beaten to the point that he could not hold a pen. Despite his request for a medical report before the court on 6 July 2017, his torture allegations were never investigated.

During his pre-trial detention and trial proceedings, Abo al-Kheir had no access to legal representation or consular assistance.

I call on Your Majesty to not ratify the death sentence of Hussein Abo al-Kheir and the competent authorities to quash his conviction and re-try him in proceedings that are fully consistent with international fair trial standards, without resort to the death penalty. Furthermore, I call on you to order a prompt, impartial, independent, and effective investigation into Abo al-Kheir’s claims of torture and other ill-treatment. I also call on you to declare an official moratorium on all executions with a view to abolishing the death penalty in Saudi Arabia.

Yours sincerely