Personvernpolicy

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne forandre verden, og vi er takknemlige for tilliten til å gjøre dette.

Hvordan behandler Amnesty International i Norge (Amnesty) personopplysningene dine? I vår personvernerklæring får du en redegjørelse for hvordan vi behandler dine personopplysninger – på denne siden gir vi deg en litt enklere oversikt for at du lettere skal kunne se hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi gjør det og når vi gjør det.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en levende person. Det kan for eksempel være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, bankkontonummer, e-postadresse eller bilde, og det omfatter også vurderinger om enkeltpersoner.

Hvordan behandler Amnesty personopplysninger?

Det er Amnesty International i Norge, (Adr.: Grensen 3, 0159 Oslo, med org. nr.: 970 148 698) som er behandlingsansvarlig, altså den som bærer ansvaret for å behandle de personopplysninger som du gir til oss eller som vi eventuelt samler inn. Vi er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Amnesty finner du under «Kontakt oss» nederst på denne siden.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med Bransjenormen fra Norges innsamlingsråd «Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger.» http://www.innsamlingsradet.no/wp-content/uploads/2018/06/Bransjenorm-personopplysningsloven-pr-180629.pdf

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg og hvorfor?

Når du velger å underskrive en underskriftskampanje, å motta nyhetsbrev, å donere en gave eller å bli medlem, så oppgir du personopplysninger til oss. I visse tilfeller utfyller vi/oppdaterer vi de opplysninger du gir til oss ved å innhente informasjon om oppdatert telefonnummer, bostedsadresse og fødselsdato fra andre kilder, for tiden fra Bisnode. Amnesty er en organisasjon som arbeider for menneskerettigheter, og ditt personvern er viktig for oss. Derfor behandler vi dine personopplysninger med respekt, og utelukkende for de formål som er i samsvar med organisasjonens virksomhet og verdier, hvilket er; aktivisme og informasjonsformidling for å fremme menneskerettigheter i verden og innsamling av midler for å kunne drive slik aktivisme og informasjonsvirksomhet. I personvernerklæringen finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler og i hvilke sammenhenger og til hvilke formål vi gjør det, hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen, hvor lenge vi lagrer opplysningene og dine rettigheter.

Vi behandler personopplysningene dine for å få din hjelp til å kunne forandre verden. Rent konkret innebærer det å:

 • Administrere din relasjon til Amnesty, f.eks. ditt medlemskap eller din donasjon
 • Kommunisere med deg

I hvilke sammenhenger samler vi inn personopplysninger?

Du finner en oversikt over i hvilke sammenhenger vi samler inn og behandler personopplysninger i personvernerklæringen. Når du selv gir oss personopplysninger handler det hovedsakelig om de tilfellene hvor:

 • Du velger å delta og skrive under på en aksjon
 • Du begynner å abonnere på våre nyhetsbrev eller aksjoner, eller du har annen e-postkommunikasjon med Amnesty
 • Du blir medlem i Amnesty
 • Du blir SMS-aktivist i Amnesty
 • Du gir en donasjon til Amnesty
 • Du engasjerer deg i Amnestys virksomhet på annen måte, f.eks. ved å delta i grupper, på kurs eller møter

Hvilke personopplysninger utleverer vi og hvorfor?

Du finner i personvernerklæringen en oversikt over hvilke opplysninger som sendes videre og hvorfor, men det handler blant annet om disse tilfellene:

 • Ved underskriftskampanjer utleverer vi ditt navn videre til den eller de aksjonen er rettet mot
 • Vi kan også utlevere personopplysninger om deg til likningsmyndigheter knyttet til økonomiske donasjoner i de tilfeller vi er lovpålagt dette

Amnesty har også inngått skriftlige databehandleravtaler med ulike aktører og tilbydere av de informasjonstjenester vi benytter i vår daglig drift, eksempelvis IT-leverandører og trykkerier. Disse aktørene vil kunne få tilgang til de personopplysninger som er beskrevet i personvernerklæringen i den grad det er nødvendig for å drifte tjenestene aktørene leverer til Amnesty. Vi har pålagt våre leverandører strenge krav til informasjonssikkerhet og konfidensialitet.

Lagring av personopplysninger

Du finner en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger i personvernerklæringen.

Sikker behandling av personopplysninger

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til Amnesty. Vi er derfor nøye med å ha nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Du kan lese mer om hvordan vi beskytter dine personopplysninger i personvernerklæringen. Bare de personer som faktisk trenger tilgang til dine personopplysninger har det.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

De personopplysninger Amnesty samler inn og behandler benyttes kun til saklige formål knyttet til vår virksomhet. Vi behandler bare personopplysninger hvis et av følgende vilkår i personvernforordningen artikkel 6 er oppfylt:

 • Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (artikkel 6 nr. 1 a).
 • Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Amnesty, bl.a. bokføringsloven (artikkel 6 nr. 1 c).
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som enten Amnesty eller en tredjepart har, såfremt den registrertes interesser i grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger (artikkel 6 nr. 1 f).

Du finner en mer utførlig beskrivelse over de rettslige behandlingsgrunnlag som gjelder i ulike situasjoner i personvernerklæringen.

Amnesty behandler ikke sensitive personopplysninger om deg (såkalte «særlige kategorier» av personopplysninger).

Generelt om dine rettigheter i henhold til personvernforordningen

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Nedenfor har vi sammenfattet hvilke lovbestemte rettigheter du har i henhold til personvernforordningen. Du finner mer detaljerte forklaringer i personvernerklæringen.

Retten til innsyn
​Du har rett til å kostnadsfritt å få innsyn i hvilke personopplysninger Amnesty behandler om deg. Hvem du skal kontakte når du ber om innsyn finner du under overskriften «Kontakt oss» lenger nede på denne siden.

Retten til retting
​Du kan når som helst kreve korrigering/retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger ved å kontakte oss. Kontaktopplysninger finnes under overskriften «Kontakt oss» lenger nede på denne siden.

Retten til sletting
​Du kan når du vil be om å bli fjernet fra Amnestys register gjennom å kontakte oss. Kontaktopplysninger finnes under overskriften «Kontakt oss» lenger nede på denne siden.

Om du velger å bli fjernet fra registeret, innebærer det at vi ikke lagrer noen av dine kontaktopplysninger.

Selv om du ber om at vi fjerner dine opplysninger, kan det være rettslige forpliktelser som krever at vi beholder dem, som for eksempel bokføringsloven. Men da må opplysningene kun behandles for det formålet som følger av den rettslige forpliktelsen som forhindrer fjerning.

Retten til å begrense eller protestere mot behandling
​Du kan under visse omstendigheter kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene om deg, og/eller protestere mot behandlingen av personopplysningene om deg.

Retten til å reservere deg mot direkte markedsføring
​Om du ikke vil at vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring, kan du reservere deg mot dette ved å ta kontakt med oss. Kontaktopplysninger finnes under overskriften «Kontakt oss» lenger nede på denne siden. Når vi har mottatt din innsigelse, vil vi slutte å bruke dine personopplysninger for slike formål.

Retten til dataportabilitet
​Du har i visse situasjoner rett til å motta i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, personopplysninger som du har levert til oss, og kan be om at disse overføres til et annet foretak.

​Retten til å klage til Datatilsynet
​Mener du at vi har behandlet dine personopplysninger uriktig eller er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, håper vi selvsagt at du tar det opp med oss. Du har uansett også rett til å klage til Datatilsynet på den behandlingen som finner sted i Amnesty. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.

Kontakt oss

Dersom du har noen spørsmål om hvordan Amnesty International i Norge behandler dine personopplysninger eller om dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på følgende måter:

Postadresse:
Amnesty International Norge
Att: Amnestys Medlems- og giverservice
Postboks 702 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 22 40 22 00

E-post: [email protected]

AMNESTYS PERSONVERNERKLÆRING

For å gjøre det enklere for deg å finne frem til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, har vi utarbeidet en personvernerklæring avhengig av din relasjon med Amnesty. Du finner personvernerklæringen her.