Bilde
AKSJON: El-Salvador

Vil straffe henne for en dødfødsel

Aksjonen er avsluttet

I juli 2020 fikk vi den fantastiske nyheten om at frifinnelsen av Evelyn er endelig.

Takk til alle som signerte aksjonen. Det nytter!

Signer flere aksjoner her

Del    
Evelyn (21) ble dømt til 30 års fengsel etter en dødfødsel. I sommer ble hun frikjent. Men nå kan hun bli fengslet igjen. Krev at Evelyn ikke straffes!
Publisert: 17. okt 2019, kl. 11:14 | Sist oppdatert: 18. Jan 2021, kl. 11:43

Evelyn Hernández (21) ble gravid etter en voldtekt. Da hun mistet sitt ufødte barn i en dødfødsel, ble hun tiltalt og dømt til 30 års fengsel. Myndighetene mente hun var skyldig i drap på sitt ufødte barn.

I en ny rettssprosess ble Evelyn frikjent 19. august 2019. Da hadde hun allerede sonet tre år i fengsel.

Nå har statsadvokaten i El Salvador anket domstolens beslutning, og saken skal opp til ny behandling i en ankedomstol. Evelyn risikerer nok en gang å bli dømt for drap.

Nå haster det! Signer aksjonen og be statsavokaten droppe anken.

Ble dømt til 30 års fengsel

Evelyn ble voldtatt høsten 2015. Da var hun bare 17 år gammel, og hun turte ikke å anmelde voldtekten. Hun ble gravid uten at hun var klar over det. I april 2016 fikk hun store magesmerter, og besvimte på toalettet hjemme hos moren sin etter å ha fått et dødfødt barn.

El Salvadors totalforbud mot trygg og lovlig abort fører til at unge og fattige kvinner ofte mistenkeliggjøres etter en spontanabort eller en dødfødsel. Det ble også Evelyn. Da hun kom på sykehuset rapporterte sykehuspersonellet henne til politiet. Dødfødselen ble etterforsket som et mulig brudd på landets strenge abortlovgivning, og i 2017 ble hun dømt til 30 års fengsel for "mord under skjerpende omstendigheter" fordi retten at hun hadde tatt livet av sitt eget barn.

Lykken ble kortvarig

I 2018 ble dommen opphevet av en appelldomstol, som beordret en ny rettssak og en ny gjennomgang av bevisene. I denne rettssaken risikerte Evelyn å bli dømt til 40 års fengsel.

Evelyn rett etter frikjennelsen i august 2019. Dessverre skulle ikke gleden vare lenge. Foto: Jose Cabezas / Reuters / NTB scanpix

Da Evelyn ble frikjent av høyesterett 19. august i år var gleden stor – Jeg skal fortsette å studere og gå videre for å nå målene mine. Jeg er glad, fortalte hun til BBC den gangen. Nå hviler det igjen en tung skygge over fremtiden hennes. Statsadvokatens kontor vil ikke la Evelyn gå fri og har anket frikjennelsen.

Bli med og krev rettferdighet for Evelyn!

Amnesty krever at:

  • Statsadvokaten umiddelbart dropper anken og sikrer at frifinnelsen av Evelyn opprettholdes.
  • Myndighetene i El Salvador avkriminaliserer abort, og sikrer at ingen kvinner i El Salvador stilles for retten og dømmes for komplikasjoner knyttet til graviditet og fødsel.

Signaturene sendes til statsadvokat Dr. Raúl Ernesto Melara Morán

Frinnelsen er endelig!

Vi har mottatt den veldig gode nyheten om at frifinnelsen av Evelyn nå er endelig og rettskraftig!

Tusen takk til alle som har engasjert seg i Evelyns sak over flere år. Det nytter!

Frifinnelsen opprettholdt av ankedomstolen

Ankedomstolen har nå gjennomgått saken til Evelyn på nytt og besluttet å opprettholde frifinnelsen. Dette er veldig gode nyheter, men det er fortsatt mulig at påtalemyndighetene vil anke avgjøreslen til høyesterett. Det må i så fall skje innen ti dager etter ankedomstolens avgjørelse.

Vi fortsetter å følge med på saken og vil dele siste nytt så fort vi hører fra El Salvador.

33.800 signaturer er sendt til statsadvokaten

Denne uken har vi sendt 38.800 signaturer til Statsadvokaten i El Salvador med krav om at han skal droppe anken av rettens beslutning om full frifinnelse av 21 år gamle Evelyn Hernandez.

Opprinnelig skulle anken opp i retten i november 2019. I samråd med Amnestys partnerorganisasjon i El Salvador Agrupación har vi lenge ventet på det rette øyeblikket for å sende signaturene.

Domstolen skal først realitetsbehandle anken, det vil si at de skal vurdere om vilkårene for en anke er til stede før den eventuelt behandles i retten. Denne prosessen har tatt mye lenger tid enn ventet og Agrupación mener derfor at dette er et riktig tidspunkt å utøve internasjonalt press. Håpet er at statsadvokaten skal trekke anken før den blir antatt av domstolen.

Anken fortsatt ikke behandlet

Anken skulle opprinnelig behandles i november 2019, men er utsatt på ubestemt tid.

Amnesty er i fortløpende kontakt med våre samarbeidspartnere i El Salvador, og vil oppdatere aksjonen så snart det skjer en utvikling i saken til Evelyn.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter skal ingen utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven og alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering (..) (artikkel 7)

Land
El Salvador

Totalforbudet mot trygg og lovlig abort i El Salvador ble innført i 1998. Den fastsetter følgende strafferammer: 2 - 8 år for å ha tatt abort; inntil 12 år for å ha hjulpet noen til å gjennomføre en abort; inntil 50 år dersom aborten defineres som drap på nærstående familiemedlem.

Ifølge Amnesty Internationals partnerorganisasjon i El Salvador skal det være minst 16 kvinner som fortsatt er fengslet eller straffeforfulgt for drap etter å ha spontanabortert. Alle disse kvinnene er fra fattige kår, og alle har vært utsatt for urettferdige rettssaker. Ingen av dem har hatt tilfredsstillende juridisk bistand.

Hjelp oss å samle underskrifter.

Dr. Raúl Ernesto Melara Morán
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República (FGR)
Edificio Farmavida, Calle Cortéz Blanco Poniente No. 20
Urb. Madre Selva 3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador
El Salvador

Dear Attorney General,

I am writing to express my outrage at the decision by your office to appeal the court ruling that absolved Evelyn Hernández of charges for aggravated homicide.

Evelyn Hernández suffered an obstetric emergency in 2016, which led to the loss of her pregnancy. She was unjustly jailed over this event, and courts found her innocent in August 2019.

I call upon you to immediately drop the appeal against the court’s verdict and ensure that neither Evelyn nor any other woman in El Salvador be put on trial for pregnancy-related complications.

Yours sincerely,