Bilde
AKSJON

Ungarn: Familiefar dømt som terrorist

Aksjonen er avsluttet

Den 28. september 2019 kom Ahmed endelig hjem til familien sin på Kypros. Han rakk å komme hjem akkurat i tide til datterens tiårsdag. Les mer her.

Tusen takk til alle som signerte aksjonen!

signer flere aksjoner her

Del    
Syriske Ahmed har fått ti års fengsel for å ha forsøkt å hjelpe flyktninger over grensen til Ungarn. Signer aksjonen og krev at Ahmed løslates.
Publisert: 29. Mai 2017, kl. 14:25 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Ahmed H. ble arrestert for å ha kastet tre steiner og brukt megafon under opptøyer mellom flyktninger og grensepoliti på grensen mellom Serbia og Ungarn. Retten mener Ahmed har utført en terrorhandling ved at han har forsøkt å "tvinge ungarske myndigheter" til å slippe flyktninger over grensen. For dette er han dømt til ti års fengsel.

Fanget på grensen
Ahmed H. er opprinnelig fra Syria. Etter rettens ordre kan han ikke omtales med fullt etternavn. Han har bodd på Kypros i mange år med sin kypriotiske kone, og sammen har de to unge døtre.
I august 2015 dro Ahmed H. til grensen mellom Ungarn og Serbia for å hjelpe sine gamle foreldrene og seks andre familiemedlemmer med å komme seg i sikkerhet fra krigen i Syria. Ahmed mente at han kunne være til stor hjelp for familien ettersom han kunne både gresk, engelsk og arabisk, og hadde bodd mange år i et EU-land. Da ungarske myndigheter stengte grensen mot Serbia med store piggtrådgjerder høsten 2015, ble Ahmeds familie fanget på grensen uten mulighet for å komme seg videre.

Tåregass og vannkanoner
Det oppsto trengsel blant flyktningene da flere i desperasjon likevel forsøkte å krysse grensen. Ungarsk politi brukte tåregass og vannkanoner mot flyktningene. Det var mange barnefamilier som kom i kryssilden, og mange mennesker ble skadet. I den kaotiske situasjonen som oppsto svarte noen av flyktningene med å kastet stein mot politiet. Ahmed kastet tre steiner, men bilder fra nyhetsopptak viser også at Ahmed brukte en megafon for å be alle parter om å ro seg.

Ahmed stemples som terrorist
Retten i Ungarn mener at Ahmed har utført en terrorhandling og dømte ham til ti års fengsel. Dommen falt den 30. november 2016. Terrorlovgivningen i Ungarn er uklart definert og rammer bredt. Ahmed har anket saken. Fremtiden hans står og faller på utfallet av ankesaken, som starter i midten av juni.

Urettferdig rettssak
Ahmed ble dømt i en urettferdig rettssak. Mange av bevisene som ble fremlagt av aktoratet var selvmotsigende, og dommeren nektet å høre flere av vitnene eller se på bevisene som Ahmeds forsvarere ba om å få legge frem.

Misbruk av terrorloven
Amnesty mener at dommen mot Ahmed H. er et klart misbruk av Ungarns vage og bredt definerte terrorlov. Saken til Ahmed ble også brukt som et eksempel da EU-parlamentet den 17. mai ba om en granskning av Ungarns behandling av asylsøkere.

Amnesty krever at:
  • Ungarske myndigheter middelbart løslater Ahmed H. og slutte å misbruke terrorlovgivningen.
  • Ungarske myndigheter slutter å komme med ubegrunnede uttalelser som knytter migrasjon med terrorisme. Slike uttalelser gir grobunn for fordommer og kan påvirke saken til Ahmed H. i negativ retning.
Signaturene sendes til ungarske myndigheter.I forkant av at ankesaken skulle behandles i retten 20. september 2018 viste Amnesty Ungarn denne prosjekteringen foran justisdepartementet for å vise at over 100 000 mennesker fra hele verden krever Ahmeds løslatelse. (Les mer om ankesaken under oppdateringer.)

Bli med å samle underskrifter!

Endelig løslatt og hjemme med familien sin!

Den 28. september kom Ahmed endelig hjem igjen til sin kone og to døtre!

Takk til alle som signerte aksjonen hans!

Ahmed ble løslatt fra fengsel i Ungarn 19. januar, men myndighetene i Kypros tillot ham å reise hjem igjen.

Etter press fra blant annet Amnestys aktivister, som sendte tusenvis av brev til myndighetene i Kypros, tillot de Ahmed endelig å komme hjem, over åtte måneder etter hans løslatelse.

Dommen ble opprettholdt

Dessverre ble dommen mot Ahmed H. opprettholdt i ankesaken som ble behandlet i retten i dag. Dommen ble imidlertid redusert fra 7 til 5 års fengsel. I følge ungarsk lov må han sone minst to tredeler av dommen. Ettersom Ahmed allerede har tilbrakt 3 år i fengsel, vil han kunne være klar for løslatelse i begynnelsen av 2019.

Anket dom

Dommen fra mars er anket og skal behandles i retten 20. september. Domsavsigelsen er ventet samme dag. Amnesty skal levere signaturene samlet dagen før høringen. Totalt har Amnesty samlet 105 934 signaturer til oppropet om løslatelse av Ahmed H. Tusen takk til alle som har bidratt til dette betydelige antallet.

Dømt til 7 års fengsel

Domsavsigelsen kom allerede etter dagens rettshøring. Dessverre ble Ahmed H dømt til 7 års fengsel for terrorisme. Tiden han har sittet i varetekt blir truket ifra.

Lengre ventetid

Gjennomgangen av bevisene tar lengre tid en ventet, noe som betyr at domsavsigelsen ikke vil være klar fredag 12. januar slik som tidligere antydet. Trolig vil den først være klar i februar.

Selv om dette gjør ventetiden lengre for Ahmed, er det likevel positivt at den nye dommeren har en grundig gjennomgang av bevisene. I motsetning til forrige rettssak har dommeren nå gitt Ahmed mulighet til å kommentere på alle bevis som gjennomgås i retten.

Amnesty tilstede som observatør

Den nye rettssaken til Ahmed H startet som forventet 30. oktober (2017). Amnesty var tilstede som observatør under rettssaken. Det er nå en ny dommer. I følge Amnestys observatører er den nye dommeren grundig og objektiv i sin gjennomgang, noe som har gitt Ahmed H fornyet håp. Dommeren har påpekt flere motsigelser i vitneavklaringene som ble gitt av politiet i den første rettssaken. Rettssaken fortsetter 8.-12. januar. Observatører fra Amnesty vil være til stede også denne gangen. Domsavsigelsen er ventet 12. januar.

Det er tre mulige utfall av rettssaken: (1) Han frikjennes for terrorisme men dømmes for brudd på offentlig lov og orden. (2) Han blir dømt skyldig på alle punkter (3) Han frikjennes på alle punkter. Det siste er dessverre lite trolig.

Det er samlet inn nærmere 72 000 signaturer fra Amnestys støttespillere over hele verden - 18 000 av disse er fra Norge.

Ungarske myndigheter omtaler Ahmed og Amnesty negativt

Ahmed H har nå sittet fengslet i to år. Den nye rettssaken som han fikk godkjent av ankedomstolen, forventes å starte 30. oktober. Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty skulle opprinnelig ha et møte med Ungarns utenriksminister, der han etter planen skulle ta opp saken til Ahmed. Ungarske myndigheter har dessverre avlyst møtet.

Ungarske myndigheter har nylig sendt ut en spørreundersøkelse til alle stemmeberettigede i Ungarn. I denne undersøkelsen omtales både Ahmed H og Amnesty negativt. Ahmed H har ved flere anledninger blitt omtalt som terrorist både av statsminister Orbán og andre representanter for regjeringen. Amnesty frykter at denne negative omtalen er med på å undergraver Ahmeds rett til en rettferdig rettergang. Les blogginnlegget fra Amnestys etterforsker i Ungarn for mer informasjon om situasjonen til Ahmed H.

Får ny rettsak

Gode nyheter: En ankedomstol i Ungarn har bestemt at Ahmed skal få en ny rettsak. Dette er et skritt i riktig retning, men Amnesty krever at han løslates i påvente av en ny og rettferdig rettsak.

Bakgrunn

Ungarn fører en svært streng og kontroversiell flyktning- og asylpolitikk. I 2015 ble det gjort straffbart for asyslsøkere å ta seg inn i landet uten lov. I mars 2017 ble det vedtatt at alle asylsøkere skal holdes i lukkede konteinerleire på grensen mot Serbia mens asylsøknaden behandles. Dette gjelder også barn.

Flere ledende politikere i Ungarn, også statsministeren, har ved flere anledninger hevdet at det er en uløselig forbindelse mellom terrortrusselen og asylsøkere og migranter. Dette bidrar til en fiendtlig retorikk som skaper forutinntatte holdninger om mennesker på flukt.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhetn (artikkel 3).
  • Retten til under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) (artikkel 10).
  • Retten til ikke å dømmes for en handling eller uttalelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. (...) (artikkel 11.2).
Land
Ungarn

Om du vil lese mer om Ungarn og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Amnesty International i Norge

Kampanjeavdelingen

Postboks 702 Sentrum

0106 OsloMerk: Appellbrev for Ahmed H.

 

To the Hungarian authoreties,

I am writing to you to express my concern for Ahmed H. a 40 year old Syrian man, who has been labelled a terrorist and jailed for ten years after using a megaphone to call for calm during clashes at the Hungarian border in september 2015.

In August 2015, Ahmed left his family home in Cyprus to go and help his elderly parents and six other family members flee Syria and find safety in Europe. One month later, they found themselves among hundreds of refugees stranded at the Hungarian border after police fenced off the crossing with Serbia.

Clashes broke out as some refugees attempted to get through. Hungary’s police responded with tear gas and water cannon, injuring dozens. Some people threw stones, including Ahmed. But news footage also clearly shows Ahmed using a megaphone to call on both sides to remain calm.

For this, a Hungarian court found him guilty of an “act of terror”, under Hungary’s extremely vague counter-terrorism laws, and sentenced him to 10 years in prison. His conviction is a blatant misuse of Hungary’s vague and overly broad terrorism law. The evidence put before the court by law enforcement officers was in many instances contradictory; and the judge refused to hear witnesses and admit key pieces of evidence that the defence sought to have included.

Ahmed H. has appealed the conviction and the 10 year prison sentence, and he is now waiting for his appeal date.

I urge Hungarian authoreties to:

  • Release Ahmed H and stop abusing terrorism laws.
  • Stop making statements linking migration and terrorism, which could prejudice the prosecution of Ahmed.
  • Coordinate efforts to ensure Ahmed’s swift return to Cyprus as soon as his appeal hearing is finished.

Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,