Bilde
AKSJON: Tsjetsjenia

Torturert til døde i Tsjetsjenia

Aksjonen er avsluttet

Del    
Minst to personer skal ha blitt torturert til døde og flere titalls holdes innesperret i en ny bølge av forfølgelse mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia. Hjelp oss å stanse overgrepene!
Publisert: 14. Jan 2019, kl. 19:34 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:14

Rundt 40 personer skal være fengslet i et regjeringsbygg i den tsjetsjenske byen Argun, der de har blitt torturert og mishandlet. To personer skal være døde som følge av torturen.

Det er myndighetene i den russiske republikken som står bak overgrepene. Noen av ofrene har også fått beslaglagt og ødelagt passene sine slik at de ikke kan komme seg ut av landet.

Tidligere overgrep har satt dype spor

Mange lesbiske-, homofile-, bifile- og transpersoner (LHBT) i Tsjetsjenia er fortsatt traumatiserte etter at over hundre homofile menn ble bortført og utsatt for tortur av myndighetene våren 2017. Nyhetene om at myndighetene igjen har igangsatt en systematisk forfølgelse av LHBT-personer i Tsjetsjenia sjokkerer og skremmer.

Ingen stilles til ansvar for overgrepene

Russiske myndigheter har fortsatt ikke sørget for en grundig etterforskning av de omfattende og veldokumenterte overgrepene i 2017, og ingen har blitt stilt til ansvar for dette. LHBT-personer i Tsjetsjenia lever i stor utrygghet og kan heller ikke stole på at russiske myndigheter vil beskytte dem.

Nå har tsjetsjenske myndigheter trappet opp forfølgelsen av personer som antas å være lesbiske eller homofile.

Hjelp oss å kreve at russiske myndigheter stanser overgrepene umiddelbart. Signer og del aksjonen.

Amnesty krever at:

Russiske myndigheter umiddelbart stanser forfølgelsen, fengslingen og torturen av homofile og lesbiske i Tsjetsjenia, og påser at overgrepene etterforskes, påtales og straffes i overenstemmelse med internasjonal rett.

Vi sender signaturene til President Vladimir Putin.

Oppdateringer

Alvorlige trusler mot LHBT-nettverk

Den frivillige organisasjonen Russian LGBT Network har jobbet med å beskytte og evakuere LHBT-personer som er utsatt for forfølgelse i Tsjetsjenia. Den 17. mai brøt syv ukjente menn seg inn i leiligheten til en av organisasjonens frivillige i St. Petersburg. Han ble drapstruet. Mennene sa de var på let etter den ansvarlige koordinatoren for evakueringsprogrammet og en navngitt kvinne som nylig hadde flyktet fra Tsjetsjenia. Mye tydet på at det var politimenn, men ingen identifiserte seg. (Kilde: Human Rights Watch)

31 019 signaturer fra Norge

Den 17. mai er det den internasjonale dagen mot homofobi (IDOHOT). I den forbindelse skal det være markeringer utenfor russiske ambassader i flere land, og Amnesty skal overlevere signaturer til russiske myndigheter.

Vi har sendt våre signaturer til Amnesty i Moskva som skal møte russiske myndigheter denne dagen. Fra Norge har vi sendt 31 019 signaturer. Globalt er det samlet inn mer enn 258 000 signaturer.

Tusen takk til alle som har signert så langt!

Fire menn forteller sin historie

Human Rights Watch har nylig publisert ny dokumentasjon på overgrepene mot LHBT-personer i Tsjetsjenia. Organisasjonen har intervjuet fire menn som ble bortført, fengslet og torturert i Tsjetsjenia i perioden desember 2018 til februar 2019.

Les de fire mennenes historier her.

Bakgrunn

Nye angrep etter OSSE-rapport

Den 20. desember 2018 publiserte Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) en rapport om omfattende brudd på menneskerettighetene, inkludert overgrep mot LHBT-personer i Tsjetsjenia. Rapporten bekrefter omfattende menneskerettighetsbrudd og straffefrihet for disse. Åtte dager etter at rapporten var offentliggjort gjenopptok myndighetene forfølgelsene av antatte eller faktiske LHBT-personer i Tsjetsjenia.

Har dokumentert at myndighetene står bak

Det russiske nettverket for lesbiske-, homofile-, bifile- og transpersoner, Russian LGBT network, bekrefter den farlige situasjonen for LHBT-personer i Tsjetsjenia. De har tidligere utgitt en rapport som avdekker hvordan tsjetsjenske myndigheter har vært involvert i bortføringene og torturen som startet for snart to år siden.

De sa at jeg ikke var et menneske. At jeg var et ingenting. At jeg heller burde vært en terrorist enn homofil.

Anonym. Sitatet er tatt fra rapporten til Russian LGBT Network.


Benekter at det finnes homofile i Tsjetsjenia

Tsjetsjenias president Ramzen Kadyrov har tidligere benektet at det finnes homofile i Tsjetsjenia. I et intervju med HBO i juli 2017 ble Kadyrov spurt om bortføringene. Han avviste det hele som sludder, og uttalte videre at homofile ikke er mennesker.

Risikerer å bli drept av sin egen familie

Personene Amnesty har snakket med tidligere har beskrevet hvordan den rådende frykten i Tsjetsjenia beskytter overgriperne. Ofrene kan verken vende seg til myndighetene eller familiene sine for å få beskyttelse.

"Æresdrap" på homofile personer praktiseres fortsatt i Nord-Kaukasus, spesielt i Tsjetsjenia. Menn som anses for å ha "skadet familiens ære" ved å være homofil eller ved å bli oppfattet som homofil, står i reell fare for å bli drept av sin egen familie. Det er også flere eksempler der myndighetene har lagt press på familiene til LHBT-personer for å få familien til å «kvitte seg med problemet». Personer som er ansvarlige for å gjennomføre slike drap har i praksis straffefrihet.

Menneskerettigheter

Ingen skal bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. (artikkel 5)

Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av rase, farge, kjønn, språk, religion,..., fødsel eller annet forhold(...). (artikkel 2)

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning. (artikkel 9)

Ved å torturere og forfølge personer fordi de er eller antas å være lesbiske eller homofile bryter tsjetsjenske myndigheter med disse rettighetene som er beskrevet i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Land

Tsjetsjenia er en russisk republikk i Nord-Kaukasus. Russiske myndigheter har det øverste ansvaret for lov og orden i republikken, derfor retter vi våre krav i denne saken til russiske myndigheter.

Her kan du lese mer om Russland og situasjonen for menneskerettighetene i Den russiske føderasjonen.

Bli med og samle underskrifter!

Vladimir Putin
President of the Russian Federation
Ul. Ilyinka, 23
103132 Moscow
Russian Federation

Dear President,


I am deeply concerned about the reports of grave human rights violations being carried out by the authorities in Chechnya, who since the end of December 2018 have launched a new wave of homophobic attacks in Chechnya. Around 40 people believed to be gay or lesbian have been reportedly detained in a government building in the city of Argun, where they have been subjected to torture and other ill-treatment. At least two individuals are reported to have died after being tortured, but the actual number of victims may be higher. The authorities are also said to be destroying the individuals’ passports, making it difficult for them to flee Chechnya in the future. The Russian authorities’ failure to investigate the 2017 attacks - which involved the abduction and killing of 100 gay men and women- and for which no one has yet been held accountable, has enabled this homophobic crackdown to resume. The Russian Federation has an obligation under international human rights law to prohibit discrimination and to investigate and prosecute hate crimes.

I urge you to carry out a prompt, effective and thorough investigation into the reports of homophobic detention, torture and killings in Chechnya and to ensure that anyone found guilty or complicit in such crimes is brought to justice. I further urge you to take all necessary steps to ensure the safety of those who may be at risk in Chechnya because of their real or perceived sexual orientation and condemn in the strongest terms possible any homophobic comments made by officials against individuals due to their real or perceived sexual orientation.


Yours sincerely,