Bilde
AKSJON

Tsjetsjenia: Homofile bortføres og tortureres

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle dere som har signert aksjonen. I januar 2019 kom det rapporter fra Tsjetsjenia om nye overgrep. Vi har startet en ny aksjon som vi håper du vil signere.

Del    
Signer aksjonen for å be russiske myndigheter om å stanse forfølgelsen av homofile menn i Tsjetsjenia. 
Publisert: 5. Apr 2018, kl. 14:12 | Sist oppdatert: 23. Apr 2020, kl. 17:44

Stå opp for LHBT-personers rettigheter!

I april 2017 informerte den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta at over hundre antatt homofile menn var blitt bortført i Tsjetsjenia i løpet av de siste dagene. Omfanget av bortføringene bar preg av en koordinert kampanje. Det ble rapportert at mennene ble torturert, mishandlet og tvunget til å angi andre personer med såkalt "avvikende legning". Avisen hevdet å ha verifisert informasjon om at minst tre av mennene var drept av personene som bortførte dem, men kildene sier at det gjelder mange flere.

Noen av mennene har kommet til rette igjen, angivelig fordi deres seksuelle orientering ikke er blitt bekreftet av personene som bortførte dem. De vil likevel stå i fare for videre forfølgelse på grunn av en utbredt intoleranse og hat rettet mot LHBTI-personer i Tsjetsjenia.

Medlemmer av det russiske nettverket for lesbiske-, homofile-, bifile-, trans- og intersexpersoner, Russian LGBTI network, bekrefter den farlige situasjonen som LHBTI-personer lever under i Tsjetsjenia, og har opprettet et hjelpetilbud for LHBTI-personer som trenger hjelp til å komme seg i sikkerhet utenfor regionen.

Benekter at det finnes homofile i Tsjetsjenia
Reaksjonen fra tsjetsjenske myndigheter har vært varierende. I en uttalelse 3. april hevdet Alvi Karimov, talsperson for Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov, at det ikke finnes homofile i Tsjetsjenia. Deretter la han til at dersom det likevel fantes ville man ikke behøve å gjøre noe med saken fordi slektninger deres ville sørge for at de ble ’ført med til et sted man ikke kommer tilbake fra.’ Andre har avfeiet det hele som en spøk.

Pressetalsmann for den russiske presidentadministrasjonen, Dimitry Peskov, uttalte 3. april at innenriksdepartementet holder på å undersøke informasjonen om bortføringen av menn med antatt «utradisjonell legning».

Amnesty krever at:

  • Russiske myndigheter setter i gang en rask og uavhengig etterforskning av de rapporterte bortføringene, torturen og mishandlingen, og av de utenomrettslige henrettelsene av personer som antas å være homofile, og å sørge for at de antatt skyldige stilles til ansvar for sine handlinger i overenstemmelse med lovene i Den russiske føderasjon.
  • Russiske myndigheter sørger for å ivareta sikkerheten til enhver person som står i fare for forfølgelse i Tsjetsjenia på grunn av sin antatte eller faktiske seksuelle legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, og tydelig fordømmer enhver diskriminerende uttalelse om seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter fra myndighetspersoner i Tsjetsjenia.
  • Russiske og tsjetsjenske myndigheter sørger for å overholde sine grunnleggende menneskerettslige forpliktelser om å forhindre enhver form for diskriminering, og til å etterforske og straffeforfølge hatkriminalitet.
Signaturene sendes til lederen for påtalemyndighetenes etterforskningskomité i Russland, Aleksandr Ivanovich Bastrykin.

Fortsatt ikke etterforsket

Over et år etter at Novaya Gazeta rapporterte om bortføringene er det fortsatt ikke igangsatt en etterforskning av disse hendelsene, og russiske myndigheter har fortsatt ikke bekreftet hendelsene eller tatt avstand fra denne brutale forfølgelsen. Les mer her.

Rapport for LHBTI-perosner i Tsjetsjenia

LHBTI-nettverket i Russland har nylig utgitt en rapport som dokumenterer situasjonen for LHBTI-personer i Tsjetsjenia. Rapporten er basert på vitnesbyrdet til 33 antatt homofile menn som har blitt utsatt for forfølgelse, bortføring og tortur i Tsjetsjenia. Rapporten avdekker hvordan tsjetsjenske myndigheter har vært involvert i bortføringen og den brutale torturen: They said I'm not a human, that I am nothing, that I should rather be a terroris, than fagot.

Tsjetsjenske myndigheter nekter fortsatt for at det finnes homofile i Tsjetsjenia. I et intervju med HBO i juli 2017 ble Tsjetsjenias overhode, Ramzan Kadyrov, spurt om bortføringene. Han avviste det hele som sludder, og uttalte videre at homofile ikke er mennesker. Se det oversatte intervjuet her.

Overleverte signaturer

I dag var det igjen internasjonal aksjonsdag og mennesker over hele verden sto sammen for å legge press på russiske myndigheter til å etterforske og stanse forfølgelsen av antatt homofile menn i Tsjetsjenia. I Oslo arrangerte Amnesty International, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Den Norske Helsingforskomiteen en frihetsmarkering utenfor Den russiske ambassaden. Se film fra markeringen her (du må være pålogget Facebook for å se den).

Vi overleverte 35 606 signaturer til den russiske ambassadøren under markeringen. Signaturene er også sendt i kopi til lederen for påtalemyndighetenes etterforskningskomité i Russland, Aleksandr Ivanovich Bastrykin. Tusen takk til alle som har signert!

Internasjonal aksjonsdag

I dag er det internasjonal aksjonsdag, og vi deltok derfor i en ny felles demonstrasjon utenfor den russiske ambassaden sammen med FRI, Den norske Helsingforskomité og flere andre tilsluttede organisasjoner

Felles demonstrasjon

I dag deltok Amnesty i en felles demonstrasjon med FRI og Den norske Helsingforskomité, og flere andre tilsluttede organisasjoner, utenfor den russiske ambassaden i en stille markering. Amnesty, FRI og Den norske Helsingforskomité har også skrevet et felles innlegg i VG som kan leses her: Stans overgrepene i Tsjetsjenia.

Bekreftet historiene

Amnesty har nå fått snakket med flere av ofrene og fått bekreftet at historiene deres stemmer overens med det som tidligere har blitt rapportert. I forrige uke møttes Vladimir Putin og den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov. Kadyrov avviste anklagene om forfølgelsen av homofile og hevdet at det hele er en kampanje for å sverte Tsjetsjenia. I etterkant av møtet har også Putins talsmann avvist reportene om bortføringene.
Personene Amnesty har snakket med har beskrevet hvordan den rådende frykten i Tsjetsjenia beskytter overgriperne, og også hvor desperat situasjonen er for ofrene i denne saken. Ofrene kan verken vende seg til myndighetene eller familiene sine for å få beskyttelse.

Har mottatt trusler

Vi har fått den urovekkende nyheten om at de ansatte i avisen Novaya Gazeta, og andre journalister som åpent har støttet dem, har mottatt trusler på bakgrunn av rapport avisen publiserte vedrørende bortføring og tortur av antatt homofile menn i Tsjetsjenia. Den 3. april, to dager etter at Novaya Gazeta publisert rapporten, samlet en rekke fremtredende personer seg i den sentrale moskeen i hovedstaden Grozny. Blant disse var Adam Shakhidov, en av rådgiverne til Tsjetsjenias president. Han kom med en offentlig anklage mot avisen om at den "farer med løgner" og beskrev de ansatte som «fiender av vår tro og vårt hjemland». Forsamlingen vedtok samtidig en resolusjon som sverger hevn over de som har «krenket tsjetsjenske menns ære» med disse påstandene. Vi vet at slike trusler kan være svært farlige. Ifølge den uavhengig og ideell organisasjon JPC (Committee to Protect Journalists) som arbeider for pressefrihet, har 56 journalister blitt drept i Russland siden 1992.

Sendt signaturer

I dag har vi sendt 23 129 signaturer til lederen for påtalemyndighetenes etterforskningskomité i Russland, Aleksandr Ivanovich Bastrykin, med kopi til den russiske ambassadøren til Norge. Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Den 4. april rapporterte avisen Novaya Gazeta om flere vitner som har fortalte om hemmelige interneringssteder i Tsjetsjenia hvor men som antas å være homofile angivelig holdes og utsettes for tortur. I følge kildene skal det være en nedlagt politistasjon i nærheten av byen Argun som benyttes til dette. Amnesty har ikke lykkes med en uavhengig verifisering av hendelsene Novaya Gazeta har rapportert om da ofrene for disse hendelsene lever i stor frykt og vil være anonyme. Avisen er imidlertid en svært anerkjent og pålitelig kilde til menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia, og vitneutsagnene stemmer også overens med vitneutsagn som Russian LGBTI network har samlet.

Bakgrunn

Vanlig med såkalt æresdrap
"Æresdrap" på homofile personer praktiseres fortsatt i Nord-Kaukasus, spesielt i Tsjetsjenia. Menn som anses for å ha "skadet familiens ære" ved å være homofil eller ved å bli oppfattet som homofil, står i reell fare for å bli drept av sin egen familie. Personer som er ansvarlige for æresdrap har i praksis straffefrihet. Flere voldelige videoer har blitt publisert den senere tiden som trusler mot homofile personer.

Bortført og torturert av sikkerhetsvakter
Flere kilder som Russian LGBTI network har snakket med, forteller hvordan personer mistenkt for å være homofile har blitt bortført av sikkerhetsvakter for så å bli banket opp og torturert til å tilstå. Les mer om dette her.

Brev til norske myndigheter
Den 5. april 2017 sendte Amnesty Internasjonal, Den Norske Helsingforskomité og FRI et felles brev til Børge Brende og Erna Solberg for å informere om den alvorlige situasjonen mennesker utsettes for i republikken Tsjetsjenia på grunnlag av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. I brevet ber vi også norske myndigheter om å ta umiddelbar kontakt med russiske myndigheter og oppfordre til en uavhengig etterforskning.

Bli med å samle underskrifter!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter (...) (artikkel 1).
  • Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold (...) (artiekkel 2).
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven (...) (artiekkel 7).
  • Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep (artikkel 12).
Land
Russland

Om du vil lese mer om Russland og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Chairman of the Investigation Committee

Aleksandr Ivanovich Bastrykin 

Investigation Committee of the Russian Federation

Tekhnicheskii pereulok, dom 2 

105005 Moscow, Russian Federation  

Dear Chairman,

I am writing to you in deep concern for the situation of men believed to be gay who are being abducted and even killed in Chechnya.

On April 1st 2017, the Russian independent daily newspaper, Novaya Gazeta, reported that hundreds of men believed to be gay have been abducted in recent days, presumably as part of a coordinated campaign. The men have reportedly been tortured and otherwise ill-treated, and forced to disclose other lesbian, gay, bisexual, transsexual and intersex (LGBTI)- individuals known to them. Novaya Gazeta claims to have verified information about at least three men who had been killed by their captors. Its sources claim that there have been many more killings.

Russian and Chechen authorities have an international human rights obligation to prohibit discrimination and to investigate and prosecute hate crimes, the most invidious form of discrimination.

I urge Russian authorities to carry out prompt, effective and thorough investigations into the reports of abductions, torture, ill-treatment and killings of men presumed to be gay in Chechnya, and to ensure that anyone found guilty or complicit in such crimes will be brought to justice in accordance with the laws of the Russian Federation;

I also urge Russian authorities to take all necessary steps to ensure safety of any individual who may be at risk in Chechnya because of their sexual orientation, gender identity or gender expression, and to condemn in the strongest terms possible any discriminatory comments made by officials towards sexual or gender minorities;

Thank you for your concern on this serious matter.

Sincerely,