Bilde
AKSJON: Tyrkia

Taner Kılıç og Istanbul 10

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk for din signatur. Signaturene er sendt til Tyrkias justisminister, Abdulhamit Gül. Amnesty fortsetter å jobbe for frifinnelse for de fire dømte menneskerettighetsforkjemperne.

Del    
De har viet sine liv til kampen for andres rettigheter. Så ble de fengslet og grunnløst anklaget for medlemskap i en terrororganisasjon. Krev at alle anklager droppes!
Publisert: 24. Jan 2018, kl. 21:07 | Sist oppdatert: 3. nov 2020, kl. 12:24

Dette er saken

På formiddagen onsdag 5. juli 2017 ble ti menneskerettighetsforkjempere arrestert på et hotell i Büyükada i Istanbul. De deltok alle på en workshop i menneskerettigheter da politiet stormet lokalene. Blant de arresterte var Amnesty Tyrkias generalsekretær, Idil Eser.

Grunnløse anklager om terrortilknytning

De ti arresterte omtales ofte som "The Istanbul 10". Alle er nå tiltalt for "medlemskap i en terrororganisasjon". Dette er helt grunnløse anklager rettet mot fredelige menneskerettighetsforkjempere. To ble løslatt mot kausjon, og de åtte andre satt i varetekt fram til onsdag 25. oktober. Alle ti er fortsatt tiltalt og risikerer 15 års fengsel dersom de blir dømt.

Også styreleder er arrestert

Arrestasjonen av "Istanbul 10" skjedde under en måned etter at styreleder i Amnesty Tyrkia, Taner Kılıç, ble arrestert og fengslet. Kılıç var fengslet i 14 måneder før han omsider ble løslatt 15. august 2018. Selv om han er løslat fra varetekt er han fortsatt tiltalt og risikerer videre fengsling. Dessverre skjer slike angrep på menneskerettighetsforkjempere stadig oftere i Tyrkia nå, i et klima der ytringsfriheten og forsamlingsfriheten stadig settes til side.

Menneskerettighetene er under angrep

Etter det mislykkede kuppforsøket mot regjeringen 15. juli i fjor, erklærte president Erdoğan unntakstilstand i Tyrkia. I kjølvannet av dette foregår det en heksejakt på personer myndighetene oppfatter som meningsmotstandere. Mange journalister og menneskerettighetsforkjempere har blitt arrestert. Mer enn 50 000 personer har blitt fengslet, og over 100 000 offentlig ansatte har mistet jobben, inkludert lærere, politi, militære offiserer, doktorer, akademikere, dommere og advokater. Mange stemples som terrorister.

Amnesty krever at:

 • Tyrkiske myndigheter dropper alle anklager mot Idil Eser, İlknur Üstün, Günal Kurşun, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Şeyhmuz Özbekli, Veli Acu, Peter Steudtner, Ali Gharavi og Taner Kılıç.
Signaturene sendes til Tyrkias justisminister, Abdulhamit Gül.

Oppdateringer

Aksjonen er avsluttet

Aksjonen er nå stengt for signering. Tusen takk til alle som har engasjert seg for de elleve menneskerettighetsforkjemperne! Vi har sendt signaturene til Tyrkias justisminister, Abdulhamit Gül.

Amnesty fortsetter å følge saken og å kjempe for frifinnelse fra de absurde anklagene mot de fire som er dømt.

Fire dømt - sju frikjent. Alle fire anker.

Under rettsmøtet som ble avholdt i Istanbul fredag 3. juli, ble fire av de i alt elleve tiltalte kjent skyldige og dømt til fengsel. De sju andre ble frikjent.

Taner Kılıç, som tidligere var styreleder for Amnesty International i Tyrkia, er dømt til seks år og tre måneders fengsel for «medlemskap i en terrororganisasjon». Idil Eser, Özlem Dalkıran og Günal Kurşun ble dømt til 2 år og en måned i fengsel for å ha «støttet en terrororganisasjon».

Det er ikke utstedt noen arrestordre på de fire som ble dømt. Alle fire anker dommen, og ingen av dem vil bli fengslet under den tiden ankeprosessen pågår. Ankeprosessen ventes å ta flere år, og Amnesty fortsetter å følge saken og å kjempe for frifinnelse fra de absurde anklagene mot de fire.

Ny utsettelse

Neste høringen er foreløpig utsatt til 3. juli.

Fire av de tiltalte, og deres advokater, har enda ikke ført sine forsvarsprosedyrer. Dette gjelder Özlem Dalkıran, Ali Gharavi, Peter Steudtner og Nalan Erkem.

Domsavsigelsen utsatt

Under høringen som fant sted i Istanbul 19. februar var det ventet en domsavsigelse. Imidlertid var det ikke satt av nok tid til at forsvarsadvokatenes fikk fullført sine prosedyrer, og rettssaken og domsavsigelsen ble derfor utsatt til 3. april.

Risikerer 7 til 15 års fengsel

I går var det en ny høring i rettssaken mot Taner og Istanbul 10. I denne høringen la statsadvokaten frem følgende anbefalinger:

Frifinnelse for fem av de tiltalte; Ali Gharavi, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Steudtner og Şeyhmus Özbekli.

Straff med inntil 7 års fengsel for İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan og Veli Acu, som statsadvokaten mener er skyldig i å "med viten og vilje ha støttet en terrororganisasjon uten å være medlem".

Straff med inntil 15 års fengsel for Taner Kiliç som statsadvokaten mener er skyldig i "medlemskap i en terrororganisasjon".

Tre av de tiltalte er advokater og risikerer å miste sin advokatbevilgning dersom de blir dømt for disse terrorrelaterte anklager. Dette gjelder Taner Kılıç, Nalan Erkem og Şeyhmus Özbekli.

Det er fortsatt ikke lagt frem bevis som støtter de alvorlige anklagene.

Neste høring er satt til 19. februar 2020. Det forventes at dette vil bli den siste høringen.

Rettshøringen utsatt

Under en svært kort rettshøring i Istanbul 9. oktober ble videre behandling av saken utsatt til slutten av november. Dette fordi det er en ny aktor som ønsker mer tid til å forbrede sin gjennomgang av saken.

Ny høring for Istanbul 11

Det skal være en ny høring i rettssaken mot Taner Kilic og Istanbul 10 den 9.oktober. I denne høringen skal aktor oppsummere saken og legge frem sin innstilling for retten, som vil være alt fra dom til full frikjennelse. Videre skal forsvarsadvokatene til alle de 11 tiltalte holde sine avsluttende forsvarstaler. Det kan ta flere måneder eller til og med år før den endelige dommen faller.

Amnesty følger saken tett. Under høringen den 9. oktober vil generalsekretær John Peder Egenæs være i Istanbul for å observere rettssaken sammen med flere andre internasjonale observatører.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har besluttet å behandle saken til Taner Kilic, men dette vil først skje før etter at saken er ferdig behandlet i det tyrkiske rettssystemet.

Ny høring 21. mars

Den 21. mars er det klart for den 7. høringen i rettssaken mot Taner og Istanbul 10. Amnesty Norge vil være til stede under rettssaken i Istanbul.

Saken er nå inne i sitt andre år og det er viktig at det internasjonale samfunnet holder oppmerksomheten oppe.

Vil du gjøre mer? Tvitre gjerne følgende:

#TanerKılıç and the #Istanbul10 are still facing outrageous charges despite having done nothing wrong. We won’t
stop saying #FreeRightsDefenders until they’re acquitted and prosecutions of all those defending human rights are
stopped.

Gode nyheter

I går ble Taner Kılıç endelig løslatt etter 14 måneder i fengsel. Les mer her. De grunnløse anklagene mot Taner Kılıç og Istanbul 10 står fortsatt og rettssaken mot alle elleve fortsetter 7. november.

- Kampanjen for å få meg løslatt har bidratt til å rette søkelyset på alle som er offer for urettmessig, politisk motivert forfølgelse i Tyrkia, sier Taner og takker alle som har støttet kampen for å få ham fri.

Videreførte varetektsfengsling

I går var det ny høring i rettssaken mot Taner Kılıç og Istanbul 10. Dessverre besluttet retten å videreføre varetektsfengslingen av Taner Kılıç frem til neste høring 7. november. Avgjørelsen kommer på tross av at politiets to egne rapporter, som nå endelig er lagt frem, viser at det ikke finnes spor av at Taner har lastet ned ByLock på sin telefon. Med andre ord er det ingen bevis som knytter Taner Kılıç til det han er tiltalt for. Tiltalen mot Istanbul 10 står fortsatt etter gårsdagens høring.

Sendte signaturer

I dag har vi sendt 25 687 signaturer og appellbrev til tyrkiske myndigheter med kopi til ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert aksjonen! Den 21. juni fortsetter rettssaken mot Taner Kılıç og Istanbul 10. Taner har nå vært varetektsfengslet i ett år. Se video her.

Løslatelse ble anket - forblir i varetekt

Gårsdagens gode nyheter fikk dessverre en uventet vending. Da familien sto på utsiden av fengselet i Izmir i går kveld og ventet på at Taner skulle løslates, oppdaget Taners advokat at rettens beslutning om løslatelse hadde blitt anket til en annen domstol. Aktor hevdet at løslatelsen var i strid med loven og rettsprosedyrene. Den samme domstolen som i går besluttet å løslate Taner har akseptert påtalemyndighetens begrunnelse. Taner forblir i varetekt. Neste rettshøring i tiltalen mot Taner er 22. juni.

Besluttet å løslate Taner

I dag fikk vi fantastiske nyheter fra Tyrkia! Domstolen i Istanbul besluttet å løslate Taner Kılıç fra varetekt etter snart åtte måneder i fengsel. Det er knyttet en del betingelser til løslatelsen, blant annet er han ilagt reiseforbud. Les mer her.

Rettssaken fortsetter 31. januar

Rettssaken mot Taner Kılıç og Istanbul 10 fortsetter i Istanbul 31. januar. Amnesty vil ha flere observatører til stede under rettssaken.

Varetektsfengsling fortsetter

Under dagens høring i Istanbul ble det klart at varetektsfengslingen av Taner Kılıç fortsetter. Dette på tross av at både forsvarsadvokatene og en uavhengig ekspert fastslår at alle bevis i rettsaken viser at Taner er uskyldig. Les mer her.

Restriksjonene rundt Taners mulighet til å få besøk av advokatene er opphevet. Det samme er reiseforbudet på Özlem Dalkıran, Nejat Taştan and Veli Acu. Rapporteringskravet for Şeyhmus Özbekli har også blitt opphevet.

Neste høring i rettssaken mot Taner Kılıç og Istanbul 10 er satt til 31. januar 2018.

Saken til Taner overføres til domstolen i Istanbul

Under dagens rettssak mot AI Tyrkias styreleder Taner Kılıç, sa dommeren at han ikke hadde noen bevis å ta stilling til, og at saken til Kılıç nå skal knyttet til "Istanbul 10"-saken og overføres til domsstolen i Istanbul. Kılıç holdes fremdeles i varetekt, og dommeren begrunner dette med faren for bevisforspillelse.

Neste høring i rettssaken mot Taner Kılıç og Istanbul 10 er satt til 22. november.

Rettsaken starter i oktober

Rettssaken mot de ti startet i Istanbul 25. oktober. Utpå kvelden ble det klart at de åtte som fortsatt satt i varetekt, ble løslatt mot betingelser. Tiltalene står fremdeles ved lag og rettssaken fortsetter i november. Det er fantastisk at de endelig er løslatt fra varetekt, men Amnesty fortsetter kampen for at tiltalen mot dem droppes.

Bekreftet tiltale

Tirsdag 17. oktober bekreftet domstolen tiltalen mot «Istanbul 10». Alle er nå offisielt tiltalt for medlemskap i en terrororganisasjon, noe som gir en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Første høring i rettssaken er satt til 25. oktober. Det er en viss sannsynlighet for at de kan bli løslatt fra varetekt etter første høring, selv om domstolen i utgangspunktet har beordret fortsatt varetektsfengsling.

Amnesty Tyrkias styreleder Taner Kılıç er nå også medtiltalt i rettssaken mot «Istanbul 10», i tillegg til ​den separate tiltalen han står overfor i en annen rettssak.

Oppfordring til Brende

I dag sendte vi et brev til Børge Brende med en oppfordring til Den norske regjeringen om å tydelig fordømme fengslingene og kreve at Tyrkia løslater de fengslede menneskerettighetsaktivistene.

Sendte signaturer

I dag har vi sent 17 087 signaturer til justisministeren i Tyrkia med kopi til Şafak Göktürk, tyrkiske ambassadøt til Oslo. Tusen takk til alle som signerte!

Bakgrunn

Dette er menneskerettighetsforkjemperne som omtales som «Istanbul 10»:

 • Idil Eser (Generalsekretær i Amnesty Tyrkia)
 • İlknur Üstün (Women's Coalition)
 • Günal Kurşun (Human Rights Agenda Association)
 • Nalan Erkem (Citizens Assembly)
 • Nejat Taştan (Equal Rights Watch Association)
 • Özlem Dalkıran (Citizens’ Assembly)
 • Şeyhmuz Özbekli (advokat)
 • Veli Acu (Human Rights Agenda Association)
 • Peter Steudtner (kursholder)
 • Ali Gharavi (kursholder)

Taner Kılıç, styreleder i Amnesty Tyrkia, ble fengslet 6. juni 2017.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Retten til ikke å bli utsatt for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).
 • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).
 • Retten til å delta i fredelige møter og organisasjoner (...) (artikkel 20).
Land
Tyrkia

Om du vil lese mer om Tyrkia og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Minister of Justice

Mr Abdulhamit Gül

Ministry of Justice

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara

Turkey

Dear Minister,

Right now, 11 people who have dedicated their lives to defending the human rights of journalists, activists and other dissenting voices in Turkey are themselves in danger.

Among them are Amnesty International’s Taner Kılıç and İdil Eser. All are on trial for “terrorism” related crimes – an absurd attempt to choke their human rights activism.

These 11 people have dedicated their lives to peacefully protecting human rights in Turkey and elsewhere, a vital role in any free and fair society. While eight of them who had been imprisoned for almost four months have been released, Taner remains in prison and they all still face shocking and baseless charges of “membership of an armed terrorist organization” and face up to 15 years in prison.

Observers like me all around the world can see that this accusation is ridiculous and simply not true, which is why I am joining hundreds of thousands of people in standing with human rights defenders in Turkey.

Defending human rights is not a crime. Please do the right thing and drop the charges now. I call on you to stop the persecution of these rights defenders and ensure that the charges against them are dropped.

Yours sincerely,