Bilde
AKSJON: Iran

Stopp henrettelsen!

Signer aksjonen under:

Jeg krever at henrettelsen av Hossein stanses, og at dødsdommen mot ham oppheves umiddelbart! Se brevet vi sender

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
HASTER! Hossein kan når som helst bli henrettet for en forbrytelse som skjedde da han bare var 17 år gammel. Signer aksjonen og krev at han får leve!
Publisert: 21. jul 2021, kl. 14:25 | Sist oppdatert: 7. aug 2023, kl. 13:59

Hossein Shahbazi (20) er dømt til døden i Iran for et drap som skjedde da han bare var 17 år gammel.

Dommen er basert delvis på tilståelser tvunget frem etter at Hossein skal ha blitt utsatt for tortur og annen mishandling.

Stort internasjonalt press

Etter pågripelsen skulle det gå over 14 dager før han omsider fikk se sin mor i fengselet. Han skal på dette tidspunktet ha hatt blåmerker i ansiktet, og også ha gått ned i vekt.

Henrettelsen var først planlagt 1. mars, men ble utsatt til 28. juni og deretter til 25. juli. Alle utsettelsene skyldes stort internasjonalt press mot iranske myndigheter.

Trenger vår hjelp

Signer aksjonen og krev at dødsdommen mot Hossein (20) oppheves umiddelbart!

Iran er det landet i verden som henretter flest mindreårige lovbrytere, til tross for et absolutt forbud mot det.

Retten anerkjente at Hossein var mindreårig da forbrytelsen fant sted, men viste til undersøkelser som slo fast at han var mentalt moden for alderen og derfor kunne dømmes til døden.

I Iran er mental modenhet knyttet til puberteten. Basert på dette kan jenter så unge som ni år og gutter så unge som femten år bli sett på som «modne» og dømt til døden på samme måte som voksne.

Totalforbud

Ifølge FNs Barnekonvensjon, som Iran har forpliktet seg til, er det et totalforbud mot å henrette personer som var under 18 år da forbrytelsen fant sted.

Iran er blant de fem landene som bruker dødsstraff mest.

Nestleder ved det statlige menneskerettighetsinstituttet i Iran uttalte nylig følgende til media:

«Når det gjelder de under 18, så er det ikke 6- eller 4-åringer det er snakk om. Det dreier seg om hovedsakelig 17-år gamle store gutter som retten har funnet mentalt modne for alderen»

Majid Tafreshi

Dødsstraff bryter både med forbudet mot grusom, umenneskelig og nedverdigende straff og med retten til liv. Amnesty er imot enhver bruk av dødsstraff.

Amnesty krever at iranske myndigheter:

  • Stanser henrettelsen av Hossein Shahbazi og opphever dødsdommen mot ham.
  • Sikrer Hossein Shahbazi en ny, rettferdige rettssak som følger internasjonale standarder uten bruk av dødsstraff.
  • Umiddelbart stanser alle henrettelser av personer som var under 18 år da forbrytelsen fant sted, i tråd med FNs barnekonvensjon.

Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Mr Mohseni Ejei.

Oppdateringer

Gode nyheter!

Iranske myndigheter har utsatt henrettelsen av Hossein på ubestemt tid som følge av internasjonalt press.

Det nytter å engasjere seg! Tusen takk til alle som har signert aksjonen eller på andre måter presset på overfor iranske myndigheter!

Kan bli henrettet 28. mai!

Det haster! Nå vil iranske myndigheter henrette Hossein Shahbazi (22) søndag 28. mai. Han ble dømt til døden da han var 17 år gammel.

Ta kontakt med den iranske ambassaden i Norge og krev at henrettelsen stoppes!

Henrettelsen kan skje når som helst!

I dag fikk vi triste nyheter fra våre Amnesty-kollegaer, som frykter at Hossein Shahbazi kan bli henrettet når som helst.

Henrettelsen har tidligere blitt utsatt flere ganger, takket være alle dere som har engasjert dere i saken. Nå må vi holde trykket oppe - slik at henrettelsen ikke bare blir utsatt, men at dødsdommen mot ham blir opphevet.

Senest i november i fjor ble en annen iransk mann - Arman Abdolali - henrettet for en forbrytelse som fant sted da han var mindreårig.

Hjelp oss å stå opp for Hossein - signer aksjonen!

Henrettelsen utsatt!

Takket være det store engasjementet i saken, har henrettelsen, som opprinnelig var planlagt den 25. juli, blitt utsatt igjen. Det nytter å engasjere seg!

Men selv om henrettelsen er utsatt enda en gang, så betyr det ikke at Hossein er trygg. Nå må vi holde trykket oppe for å sikre at dødsdommen blir opphevet!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv (artikkel 3)
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5)
  • Retten til en rettferdig rettergang (artikkel 10 og 11).
Land
Iran:
Etter Kina er Iran det landet i verden som henretter flest mennesker. I 2020 registrerte Amnesty over 246 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall.
Iran er antakelig det landet i verden som henretter flest mindreårige. Landet henretter regelmessig personer for handlinger de har begått som barn.
Les mer om Iran her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,
1050 Bruxelles, Belgium

Dear Mr Mohseni Ejei,

Hossein Shahbazi, aged 20, is facing imminent execution in Adelabad prison in Shiraz, Fars province, on 25 July 2021 for a crime that took place when he was 17 years old. His execution, which was scheduled previously for 1 March 2021 and again 28 June 2021, was postponed twice following mounting international pressure. Prosecution and judicial authorities have rescheduled Hossein Shahbazi’s execution for a third time despite a pending request for retrial. Hossein Shahbazi was sentenced to death on 13 January 2020 following a grossly unfair trial before Branch 3 of Criminal Court One of Fars province, which convicted him of murder. He was convicted, in part, based on “confessions” that he said were obtained through torture and other illtreatment at a detention centre run by the Investigation Unit of Iran’s police (Agahi). The court acknowledged in its written verdict that he was under 18 at the time of the crime, but stated that the Legal Medicine Organization of Iran, a state forensic institute, had found he had attained “mental growth and maturity” at the time of the crime, and that he, therefore, merited the death penalty as per Article 91 of the Islamic Penal Code. In June 2020, the Supreme Court upheld the verdict.

I ask you to immediately halt the executions of Hossein Shahbazi. I call on you to quash his conviction and sentence and grant him fair retrials in full compliance with the principles of juvenile justice, excluding coerced “confessions” and without resorting to the death penalty. I also urge you to take immediate steps to completely abolish the use of the death penalty against child offenders, in line with Iran’s obligations under international law including the Convention on the Rights of the Child.

Yours sincerely