Bilde
AKSJON: Russland

Stopp angrepene på sivile i Ukraina!

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg! Bare i Norge har Amnesty samlet inn over 46 000 signaturer.

Vi vil fortsette å etterforske angrepene i Ukraina og sette menneskerettighetene først.

Del    
Russlands angrep på barnehager og skoler, og bruk av ulovlige våpen som klasevåpen, har drept og såret mange sivile i Ukraina. Bli med og vis Putin at verden står opp mot angrepene!

Publisert: 2. Mar 2022, kl. 12:44 | Sist oppdatert: 1. jul 2022, kl. 14:30

Klokken 05 den 24. februar våknet ukrainere opp til nyheten om at Russland hadde invadert landet deres.

Bare timer senere kunne Amnestys ansatte rapportere om vilkårlige angrep på sivile over hele landet.

Ved hjelp av øyenvitneskildringer og analyser av bilder og videoer har vi dokumentert russiske angrep mot sykehus og skoler, samt våpenbruk i strid med internasjonal rett som bruk av klasebomber i tettbefolkede områder.

Nå frykter vi at Russlands krigføring i Ukraina kan føre til historisk store tap av sivile liv.

Russland må stanse sin aggressive krigføring og beskytte sivile i Ukraina - signer aksjonen!

Bruker ulovlige våpen

Angrep mot sivile mål som barnehager og skoler, eller bruk av våpen som ikke skiller mellom sivile og militære mål, er i strid med folkeretten.

Ingen av ​​skolene og barnehagene der Amnesty har dokumentert angrep, ser ut til å ha blitt brukt til militære formål.

Bruk av klasevåpen i tettbefolkede områder er i strid med krigens folkerett. Klasevåpen rammer bredt og vilkårlig, og vil med stor sannsynlighet ramme sivile.

Amnesty mener disse angrepene må undersøkes som mulige krigsforbrytelser.

Viktig!

Sammen hindrer vi spredning av desinformasjon

Et viktig element som har blitt fremhevet av våre kolleger i Ukraina og andre, er ekstremt høy risiko for å spre farlig feilinformasjon, falske nyheter og propaganda og hvor avgjørende det er å kun dele verifisert informasjon.

Det er viktig å være oppmerksomme på disse risikoene når man blir presentert for informasjon, for eksempel på sosiale medier.

Amnestys Crisis Evidence Lab jobber hardt for å bekrefte pålitelig informasjon om menneskerettigheter, menneskerettighetsbrudd og brudd på internasjonal humanitær rett.

Brudd på FN-pakten

Russland har brutt FN-pakten ved å bruke makt mot en annen stat uten grunnlag i folkeretten.

FN-pakten, som etablerte FN i sin tid, trådte i kraft etter at de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet ratifiserte avtalen.

Russland misbruker nå sin posisjon som fast medlem av Sikkerhetsrådet til å skjerme seg fra å bli holdt ansvarlig.

Amnesty over hele verden mobiliserer nå for å stanse Russlands angrep på sivile i Ukraina. Du kan bidra ved å signere aksjonen.

Sammen legger vi press på myndighetene i Russland.

Amnesty krever at Russland:

  • Beskytter sivile liv i Ukraina.
  • Umiddelbart stanser bruk av militær makt i strid med folkeretten, som angrep på sivile mål og bruk av klasebomber i tettbefolkede områder.
  • Respekterer internasjonale menneskerettigheter.
  • Respekterer folkeretten.

Signaturene vil bli sendt til Russlands forsvarsminister Sergey Shoigu.

Det er kun navnene til de som signerer (og ingen annen kontaktinfo) som blir sendt til Russland.

Viktig informasjon
Hvordan jobber Amnesty i Ukraina akkurat nå?
  • Dokumentasjon er viktig i Ukraina. Dette er allerede en krig om sannheten, med mye desinformasjon.
  • Våre etterforskere geolokaliserer angrep og følger opp med intervjuer på bakken for å verifisere og sjekke fakta. Blant annet har vi verifisert et missilangrep utenfor et sykehus i Ukraina som drepte minst to sivile.
Land
Russlands angrep på Ukraina
  • Mandag 21. februar anerkjente Russlands president Vladimir Putin de to utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som selvstendige stater.
  • Om morgenen 24. februar invaderte Russland Ukraina. Russiske stridsvogner rullet inn i landet og angrep militært fra flere retninger. Siden har Russland trappet opp sin aggressive krigføring.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Minister of Defense, General Sergey Kuzhugetovich Shoigu
Ministry of Defense of the Russian Federation
Fax: +7 (495) 498 8367
Email: [email protected]

Dear Minister of Defence,

I am writing to call on you to respect international law, protect civilians, and stop Russian aggression in Ukraine.

Since the Russian invasion began on 24 February, Amnesty International has been documenting the escalation in violations of international humanitarian and human rights law, including the killing and injuring of civilians resulting from indiscriminate attacks on civilian areas and infrastructure.

Strikes on protected objects such as hospitals and schools, the use of explosive weapons with wide area effects, such as ballistic missiles and artillery in civilian areas, and the use of banned indiscriminate weapons such as cluster bombs, may constitute war crimes. All perpetrators must be held to account.

The Russian Federation is acting in clear breach of its obligations under international law. Its actions are blatantly against the rules and principles on which the UN was founded. And it is abusing its position as a permanent member of the UN Security Council to shield itself from accountability.

Once again, I call on you to respect international law, protect civilians and stop the aggression against Ukraine.

Sincerely,