Bilde
AKSJON: Norge

Stans tvangsutsendelsen av Taibeh!

Aksjonen er avsluttet

I mars 2020 fikk Taibeh og brødrene hennes innvilget midlertidig opphold i Norge på humanitært grunnlag. Dessverre har moren deres fått avslag.

Amnesty fortsetter sitt arbeid for at også moren skal få bli i Norge. 

Tusen takk til alle som har engasjert seg for Taibeh!

Del    
I Trondheim slår elever ring om Taibeh Abbasi. Hun står i umiddelbar fare for å bli deportert til Afghanistan der hun risikerer å bli utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Krev at norske myndigheter stanser utsendelsen!
Publisert: 24. Jan 2018, kl. 10:43 | Sist oppdatert: 18. Mar 2020, kl. 16:04

Oppdateringer

Barna har fått opphold - moren må ut av Norge

Det er nå klart at Taibeh (20) og brødrene hennes Ehsan (16) og Yasin (22) har fått midlertidig opphold i Norge på humanitært grunnlag.

Dessverre gjelder dette ikke moren Atefa Rezaie som har fått avslag på sin søknad og må forlate Norge innen 30 august.

Amnesty fortsetter det videre arbeidet for at også moren skal få opphold i Norge.

Les mer i Aftenposten og VG

Taibeh kommer på Amnestys ungdomssamling

Taibeh kommer på Amnestys ungdomssamling 9. november. Les mer om dette her.

Søkt om omgjøring av vedtaket

Taibeh, brødrene hennes og moren er tilbake i Trondheim, og Taibeh har begynt å studere. Familien er svært takknemlig for all støtten de har fått. Men, de er fremdeles preget av den dramatiske opplevelsen det var å bli tvangssendt ut av Norge i juni, og er glade for at de nå har ro rundt seg. Advokaten deres har på ny søkt om omgjøring av utlendingsmyndighetenes vedtak om at de ikke får bli i Norge.

Amnesty har avsluttet aksjonen for Taibeh, men vil starte en ny aksjon dersom det skulle bli nødvendig.

Blogginnlegg fra Taibehs venninne

Taibehs venninne, Mona Elfareh, har skrevet et blogginnlegg om deportasjonen av familien Abbasi. Innlegget er publisert i The Metro og kan leses her.

Taibeh og brødrene tilbake i Norge

Taibeh, Yasin og Ehsan landet i Norge i går ettermiddag og ble gjenforent med moren på sykehuset der hun er innlagt.

Det er planlagt en stor demonstrasjon i Trondheim i dag til støtte for Abbasi-familien. Se arrangementet på Facebook.

Deportasjonen stanset

Det ble i går kveld klart at afghanske myndigheter nekter å ta imot de tre barna ettersom de ble deportert uten moren. Afghanske myndigheter mener det er et brudd på tre-partsavtalen mellom Norge, Afghanistan og FNs Høykommissær for flyktninger.

Taibeh, Yasin og Ehsan skal sende tilbake til Norge med fly i løpet av dagen. Du kan lese mer om hendelsesforløpet i VGs artikkel.

Familien er deportert ut av landet

Tidlig lørdag morgen ble familien Abbasi hentet og deportert ut av Norge til Istanbul. Det ble raskt konstatert at helsetilstanden til moren, Atefa Rezaie, var dårlig og norske myndigheter har besluttet at hun skal sendes tilbake til Norge. Deportasjonen av de tre barna Eshan (16), Taibeh (20) og Yasin (22) skal likevel gjennomføres.

Les mer om utsendelsen i artikkel hos Aftenposten her.

I helgen har det vært demonstrasjoner både i Trondheim og i Oslo.

Bestevenn skrev innlegg

Ingjerd Jepsen Vegge, Taibehs beste venn, har skrevet dette innlegget: My best friend is facing deportation to Afghanistan. Here's how we are fighting back.

Familien fått endelig avslag

Familien har fått endelig avslag på sin anke.

Den 21. juni fikk Taibeh vitnemål fra Thora Storm videregående skole i Trondheim. Drømmen hennes er å gå videre med legestudier. Se filmen fra vitnemålsutdelingen her.

Søkt om utsatt retur

Familiens advokat har søkt om utsatt iverksettelse av returen. Denne søknaden er nå til behandling hos Utlendingsnemnda.

Støttekonsert

I går kveld var det støttekonsert for Taibeh Abbasi i Vår Frues Kirke i Trondheim.

Sendte signaturer

I dag har vi sendt 19 083 signaturer til Erna Solberg med kopi til direktør Ingun-Sofie Aursnes i Utlendingsnemnda.

Avslått søknad om omgjøringsbegjæring

Utlendingsnemnda har nå avslått advokatens søknad om omgjøringsbegjæring.Taibeh Abbasi og familien hennes har fått beskjed om at de må forlate Norge innen 11. mars.

Dette er saken:

Taibeh Abbasi har aldri bodd i Afghanistan. Hun ble født i Iran etter at foreldrene flyktet fra Afghanistan i 1998 da landet var styrt av Taliban. Familien flyktet videre til Norge sommeren 2012. I Norge fikk de opphold som flyktninger og kunne starte et godt og trygt liv i Trondheim.

Tryggheten skulle ikke vare

I 2014 snudde norske myndigheter. Familiens oppholdstillatelse ble opphevet fordi myndighetene mente det likevel var trygt å returnere familien til Kabul. I 2016 fikk familien medhold av Tingretten. Staten anket saken, og i november 2017 kom den endelige dommen som støtter statens beslutning om at familien skal sendes til Afghanistan.

Lokalsamfunnet slår ring om familien

Da venner og klassekamerater ved Thora Storm videregående skole i Trondheim fikk vite at norske myndigheter vil sende Taibeh til Afghanistan, organiserte de en støttemarkering. Markeringen skapte oppmerksomhet mange steder i verden.

I Kabul er det ingen fremtid for meg og brødrene mine. Vi kommer til å føle på kroppen hvordan det er å være en utsatt minoritet. Som jente er jeg spesielt utsatt. Drømmen min om utdannelse og jobb kommer til å bli lagt i grus, sier Taibeh.


Sendes til Kabul​

Selv om mange asylsøkere ikke opprinnelig er derfra, returneres flertallet til Kabul. Dette fordi norske myndigheter anser byen som trygg. Ifølge UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) er imidlertid Kabul den farligste provinsen i hele Afghanistan og der hvor flest sivile blir drept og skadet. Ifølge NATO-general Kristian Arildsen er Kabul verdens farligste by.


I strid med folkeretten

Myndighetene i Norge bryter internasjonal rett når de returnerer flyktninger til krigsherjede Afghanistan. Det bindende internasjonale juridiske non-refoulment prinsippet innebærer at ingen europeiske land kan sende noen tilbake til et sted hvor de kan bli utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er kritisk og i stadig forverring. Aldri tidligere har så mange sivile blitt drept eller skadet, og mange forfølges på grunn av sin tro, politiske overbevisning eller seksuelle legning.

Amnesty krever at:
  • Norske myndigheter umiddelbart stanser tvangsreturen av Taibeh Abbasi og familien hennes til Afghanistan.
  • Norske myndigheter sørger for en midlertidig stans i alle returer til Afghanistan inntil sikkerhetssituasjonen i landet er forbedret.
Signaturene sendes til Erna Solberg med kopi til direktør for Utlendingsnemnda, Ingun-Sofie Aursnes.

Bli med å samle underskrifter!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • Retten til i andre land å søke og å ta imot asyl mot forfølgelse (artikkel 14.1).
  • Retten til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...) (artikkel 25.1).
  • Retten på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre derettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæringen (artikkel 28).
Land
Norge

Om du vil lese mer om Norge og hva slags menneskerettighetsbrudd som foregår i landet kan du trykke her.

Statsminister Erna Solberg

Statsministerens kontor

Postboks 8001 Dep

0030 Oslo

 Kjære Erna Solberg

Jeg skriver til deg for å be deg stanse utsendelsen av 18 år gamle Taibeh Abbasi og familien hennes til Afghanistan. Taibeh Abbasi fikk innvilget opphold som flyktning sammen med sin mor og to brødre da de ankom Norge sommeren 2012, og de har siden bodd i Trondheim.

Familien flykttet opprinnelig fra Afghanistan til Iran i 1998, og Taibeh har således aldri bodd i Afghanistan. Dersom hun returneres til Afghanistan står hun i fare for å bli utsatt for menneskerettighetsbrudd.
I 2014 ble familiens oppholdstillatelse inndratt på bakgrunn av at norske myndigheter mente Kabul var trygt nok for familien å returnere til. I 2016 fikk familien medhold av Tingretten i at inndragelsen var feil. Staten anket saken, og i november 2017 kom den endelige dommen som støtter statens beslutning om at familien skal sendes til Afghanistan. Dette betyr at Taibeh og familien risikerer å bli tvangsreturnert til Kabul når som helst.

Amnesty International er svært bekymret over de mange afghanerne som, til tross for den alvorlige sikkerhetssituasjonen og de mange menneskerettighetsbruddene i landet, sendes tilbake til Afghanistan etter å ha fått avslag på sin asylsøknad.

Amnestys rapport «Forced back to danger» viser at Norge er det landet i Europa som returnerer flest asylsøkere tilbake til livsfarlige forhold i Afghanistan, og at vi har sendt mennesker tilbake som er blitt drept, skadet eller lever i frykt på grunn av sin tro.

Norske myndigheter anvender Kabul som et såkalt trygt internt fluktalternativ. Men realiteten er at dette er den farligste provinsen i Afghanistan - her blir flest sivile drept og skadet. Hele 19% av alle hendelser der sivile blir drept eller skadet skjer i Kabul. Ifølge NATO-general Kristian Arildsen er Kabul verdens farligste by og ute av kontroll.

Jeg ber om at norske myndigheter umiddelbart stanser tvangsreturen av Taibeh Abbasi og familien hennes til Afghanistan, og sørger for en midlertidig stans i alle returer til Afghanistan inntil sikkerhetssituasjonen i landet er forbedret.

Vennlig hilsen