Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Stans dødsdommen mot fredelige aktivister!

Signer aksjonen

Se brevet vi sender

25 197 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Fire fredelige aktivister står i fare for å bli dømt til døden for å ha gått i begravelser, delt bilder i sosiale medier og deltatt i fredelige demonstrasjoner. Hjelp oss å stoppe dommen – signer aksjonen!
Publisert: 11. des 2018, kl. 13:57 | Sist oppdatert: 5. nov 2019, kl. 11:14

I tre lange år har Israa al-Ghomgham og hennes ektemann Mousa al-Hashim vært fengslet på grunn av sin fredelige aktivisme. Nå er Mousa i fare for å bli dømt til døden.

Nå trenger vi din hjelp til å gi saudiarabiske myndigheter beskjed om at dette er uakseptabelt - fredelige aktivister skal ikke dømmes til døden!

Drømmen om en bedre verden

Under den arabiske våren i 2011 møtte Israa og Mousa hverandre for første gang. Som tusener av andre håpet de på en bedre fremtid og delte drømmen om verdighet og frihet for alle mennesker i Saudi-Arabia. Snart giftet de to seg, og sammen deltok de på flere fredelige demonstrasjoner. Engasjementet deres skulle vise seg å bli fatalt.

Tre lange år i fengsel – for bilder og begravelser

Fire år senere, i desember 2015, kommer saudiske sikkerhetsstyrker hjem til Israa og Moussa. De er der for å arrestere og fengsle ekteparet. Begge blir anklaget under terrorloven.

Et av tiltalepunktene mot Israa og Moussa handler om at de har deltatt i begravelsene til vennene sine. Vennene har blitt drept under sammenstøt mellom aktivister og sikkerhetsstyrkene. Ved å gå i disse begravelsene mener myndighetene at ekteparet har vist moralsk støtte til ulovlige handlinger.

Israa og Moussa blir også anklaget for å ha deltatt i fredelige demonstrasjoner som de har delt bilder av i sosiale medier.

Mousa fortsatt i livsfare

I august 2018 startet masserettsaken mot Israa, Mousa og fem andre fredelige aktivister. Da la aktor ned påstand om dødstraff for fem av de tiltalte, inkludert Israa. Det var varslet en ny høring 13. januar 2019, med fare for at dommen kunne bli rettskraftig. Høringen ble utsatt på ubestemt tid, og i begynnelsen av februar ble det kjent at påstand om dødsstraff var trukket for Israa. Hun risikerer fortsatt å bli dømt til mange års fengsel, og for ektemannen Mousa er livet fortsatt i fare.

Hjelp oss å å kreve at de løslates umiddelbart og at ingen av dem dømmes til døden!

Amnesty krever at:

  • De fire tiltalte ikke dømmes til døden.
  • Saudiske myndigheter umiddelbart løslater Israa al-Ghomgham, Ahmed al Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al-Hashim, Khalid al-Ghanim and Mujtaba al-Muzain da de er fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet og forsamlingsfrihet på fredelig vis.
  • Saudiske myndigheter avskaffer dødsstraff i Saudi-Arabia.

Vi sender signaturene til Kong Salman bin Abdul Aziz Al-Saud for å stanse dødsdommene.

Israa ikke lenger i fare for dødsstaff!

Aktor har nå trukket påstanden om dødsstraff mot Israa al-Ghomgham og ber om at hun i stedet dømmes til fengselsstraff.

De fire andre tiltalte er fortsatt i fare for å bli dømt til døden, inkludert Israas ektemann Mousah al-Hashim.

Amnesty fortsetter sin kamp for å få de fredelige aktivistene løslatt.

Dommen er utsatt

Vi fryktet at Israa kunne bli dømt til døden allerede 13. januar da det var varslet ny høring i saken mot henne og de fem andre tiltalte. Vi har nå fått bekreftet at høringen ble utsatt. Det er foreløpig ikke satt ny dato. Amnesty følger saken tett og vi oppdatere her så snart vi vet mer.

Signaturer sendt til saudiske myndigheter

I dag har vi sendt 24 048 signaturer til Kong Salman med kopi til den saudiarabiske ambassaden i Oslo. Tusen takk for det store engasjementet og til alle dere som har signert!

Vi har også hatt en aksjon der flere har sendt e-post til den saudiarabiske ambassadøren med krav om at Israa og de andre aktivistene ikke blir dømt til døden.

Bakgrunn:

Strupetak på ytringsfriheten

Siden august 2018 har saudiske myndigheter ytterligere strammet grepet om ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og fredelig aktivisme. Flere religiøse ledere og fredelige aktivister har blitt stilt for spesialdomstolen for terrorrelaterte saker - Specialized Criminal Court (SCC) - som om de var terrorister.

Mange er i fare nå

Siden august har statsadvokaten lagt ned påstand om dødsstraff for minst åtte aktivister. Dette skaper frykt for hva som kan komme til å skje med andre aktivister, skribenter, journalister og menneskerettighetsforkjempere som sitter fengslet uten tiltale og dom i saudiske fengsler.

Flere er allerede dømt til døden

Flere personer er allerede dømt til døden de senere årene og kan bli henrettet når som helst. Amnesty har dokumentert minst 18 personer fra den sjiamuslimske minoriteten i landet som sitter på dødscelle. Dette inkluderer fire unge menn som er dømt til døden for noe de skal ha gjort som mindreårige. I 2017 ble 146 mennesker henrettet.

Hjelp oss å samle underskrifter:

Menneskerettigheter
Brudd på menneskerettighetene.

Ved å fengsle fredelige aktivister bryter myndighetene retten til ytrings- og forsamlingsfrihet.

Ved å holde aktivistene fengslet uten lov og dom i over tre år brytes retten til å bli ansett som uskyldig til det motsatte er bevist og retten til å få sin sak rettferdig behandlet i en uavhengig domstol.

Et hvert menneske har rett til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig behandling eller straff. Dersom aktivistene blir dømt til døden brytes denne grunnleggende rettigheten.

Land
Saudi-Arabia

Saudi-Arabia er et av de landene som utfører flest henrettelser. Mer enn 2000 personer ble henrettet mellom 1985 og 2016.

Det er bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden. Saudiske kritikiere har også forsvunnet eller blitt drept i utlandet.

Les mer om Saudi-Arabia her.

His Majesty King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Your Highness

I am writing to you in concern for Israa al-Ghomgham, Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al-Hashim, Khalid al-Ghanim and Mujtaba al-Muzain who were brought to a mass trial before the SCC in August. Their next trial session is on 13 January 2019. Five of them face the death penalty while Mujtaba al-Muzain faces up to 20 years in prison. Their charges relate to their previous participation in peaceful protests.

All six defendants have been held in pre-trial detention for over three years.

I urge the Saudi Arabian authorities not to hand down the death sentence to the five defendants.

Also, I urge you to release Israa al-Ghomgham, Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Mousa al-Hashim, Khalid al-Ghanim and Mujtaba al-Muzain immediately and unconditionally, as they are held solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression, assembly and association;

Saudi Arabia is one of the top executioners in the world, with more than 2,000 people executed between 1985 and 2016.The death sentence is a cruel, inhuman and degrading punishment and I urge Saudi Arabian authorities to immediately establish an official moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty in Saudi Arabia.

Thank you for your attention to this serious matter.

Yours sincerely,