Bilde

Saudi-Arabia: Arrestert som barn - dømt til døden

Signer aksjonen

Se brevet vi sender

22 940 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
De er dømt til døden for å ha deltatt i demonstrasjoner. Alle var mindreårige da de ble arrestert. Be saudiske myndigheter stanse henrettelsene!
Publisert: 2. okt 2017, kl. 15:39 | Sist opdatert: 29. okt 2018, kl. 14:06

Saudi-Arabia har sluttet seg til FNs barnekonvensjon som omfatter et totalforbud mot dødsstraff for lovbrytere under 18 år. På tross av dette fortsetter Saudi-Arabia å dømme mindreårige lovbrytere til døden. Akkurat nå sitter fire unge menn i fengsel og vet at hver dag kan bli den siste.

Torturert til å tilstå

Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon, Abdullah al-Zaher og Abdulkareem al-Hawaj deltok alle på demonstrasjoner mot myndighetene under den arabiske våren. Alle fire har blitt dømt til døden etter urettferdige rettssaker. Dommene er basert på tilståelser de har kommet med etter å ha blitt utsatt for tortur og annen mishandling. De er alle dømt etter "tilståelser" knyttet til påstått vold under demonstrasjoner.

Henrettes når kongen befaler

Familiene til de fire unge mennene er fortvilte. Alle ankemuligheter er oppbrukt og henrettelsene vil finne sted så snart kongen bekrefter dommene.

Sjia-minoriteten utsatt for forfølgelse

Det er ingen tilfeldighet at Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon, Abdullah al-Zaher og Abdulkareem al-Hawaj alle er sjia-muslimer. I dag brukes dødsstraffen som et politisk våpen blant annet mot sjia-minoriteten i Saudi-Arabia. Et økende antall sjia-muslimer som har deltatt i protester under den arabiske våren, blir nå halshugget etter å ha blitt dømt til døden i rettsprosesser som ikke yter den tiltalte rettferdighet.

Holdt i isolasjon og lurt til tilståelse

Etter arrestasjonen ble 17 år gamle Ali al-Nimr holdt fullstendig isolert fra omverdenen i seks måneder, helt uten kontakt med familien sin. Ali har fortalt hvordan han ble torturert under avhør, og at han ble lurt til å tro at han skrev under på en ordre om løslatelse da han signerte "tilståelsen".

Truet med å drepe familiemedlemmer

​Abdulkareem al-Hawaj var 16 år da han ble arrestert. Familien var ikke klar over at han ble arrestert og etterlyste ham hos myndighetene. Først etter fem måneder med usikkerhet og frykt fikk familien vite at han ble holdt fengslet med besøksforbud. Abdulkareem har fortalt at han skrev under på "tilståelsene" etter trusler om at familiemedlemmer ville bli drept om han ikke gjorde det.
 
Amnesty krever at: 

  • Myndighetene stanser henrettelsene av Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon, Abdullah al-Zaher og Abdulkareem al-Hawaj, og opphever alle dødsdommene. 
  • Myndighetene påser at de fire får nye, rettferdige rettssaker som følger internasjonale standarder uten bruk av dødsstraff. 
  • Alle anklager om tortur og mishandling av de mindreårige blir gransket av en kompetent og uavhengig instans. 
  • Myndighetene i Saudi-Arabia innfører et moratorium på alle henrettelser med siktemål å avskaffe bruken av dødsstraff i Saudi-Arabia.
Signaturene sendes til kong Salman Bin Abdul Aziz Al Saud

Bli med å samle underskrifter!

Sendte signaturer

Under dagens demonstrasjon foran Den saudiarabiske ambassaden i Oslo, leverte vi 27 790 signaturer til ambassadøren med krav om at dødsdommene mot de fire umiddelbart oppheves. Kopi av signaturene og brevet er også sendt til Kong Salman. Tusen takk til alle som har signert aksjonen og engasjert seg for de fire dødsdømte!

Bakgrunn

Den 2. oktober 2017 utførte Saudi-Arabia henrettelse nummer 100 så langt i år. De befester dermed sin posisjon som et av de landene i verden som gjennomfører flest henrettelser.

Ali al-Nimr:
Arrestert i 2012, 17 år gammel. Dømt til døden i mai 2014.

Dawood al-Marhoon:
Arrestert i 2012, 17 år gammel. Dømt til døden i oktober 2014.

Abdulkareem al-Hawaj:
Arrestert i 2014, 16 år gammel. Dømt til døden i juli 2016.

Abdullah al-Zaher:
Arrestert i 2012, 16 år gammel. Dømt til døden i oktober 2014.

Les de rørende ordene fra mødrene til de fire dødsdømte: Although the distance is painful, our hope must persist.

- Between the joy of his birthday and the incomparable sorrow that strikes deep in the soul, I yearn to hug him and feel his warm breath. - skriver Ali`s mor, Nasrah al-Ahmed.

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
  • Retten på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).
  • Retten til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
  • I tillegg brytes FNs barnekonvensjon.
Saudi-Arabia

Om du vil lese mer om Saudi-Arabia og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

His Majesty King Salman Bin Abdul Aziz Al Saud

Office of His Majesty the King 

Royal Court, Riyadh 

Kingdom of Saudi Arabia

 


Your Majesty,

I am writing to express my concerns regarding the cases of Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon, Abdullah al-Zaher og Abdulkareem al-Hawaj, who have been sentenced to death by the SCC. Al-Nimr, al-Marhoon and al-Zaher were all sentenced in 2014 and al-Hawaj in 2016 for a range of offences related to their alleged involvement in anti-government protests. The courts seem to have based their decisions on “confessions” which all four have stated were extracted under torture and other ill-treatment, and the courts have refused to look into these allegations. 

I  urge you to immediately stop the execution of the four individuals, who were under the age of 18 at the time of the alleged crime, and commute their death sentences without delay.

I also strongly urge you to open an independent investigation into the allegations of torture and other ill-treatment and remind you that any confessions extracted under torture cannot be used as evidence. 

I respectfully remind you that imposing the death penalty on anyone for crimes they may have committed while they were under 18 is strictly prohibited by the Convention on the Rights of the Child, which Saudi Arabia has ratified. I am urging you to establish immediately an official moratorium on all executions with a view to abolishing the death penalty in Saudi Arabia.

Thank you for your attention on these serious matters.

Sincerely,