Saudi-Arabia kunngjør at landet skal avskaffe dødsstraff mot mindreårige. Men den nye reformen har et unntak som betyr at barn tilsynelatende fortsatt kan bli dømt til døden. 
Publisert: 28. Apr 2020, kl. 12:48 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:16

Denne uken kunngjorde Saudi-Arabia at landet ville avskaffe dødsstraff for mindreårige. Dødsstraff vil bli erstattet med en maksimumsstraff på 10 års fengsel.

Selv om denne reformen er et skritt i riktig retning hvis den blir implementert, har den unntak som betyr at barn tilsynelatende fortsatt kan bli dømt til døden.

Amnestys eksperter har finlest informasjonen vi har fått tilgang til. Myndighetene har ikke offentliggjort all informasjon enda, men allerede nå kan vi avsløre at det skjuler seg en brutal sannhet bak dette tiltaket.

Myndighetene gjør et unntak for terrorsaker. Den nåværende terrorloven tilsier blant annet at:

  • Mindreårige fortsatt kan bli dømt til døden for handlinger som myndighetene anser som terror – som for eksempel å benytte sin ytringsfrihet for å kritisere myndighetene.
  • Det er uavklart om de mindreårige guttene som Amnesty har aksjonert for fortsatt står i fare for å bli henrettet. De er alle dømt under terrorloven.

Oppsummert er det så viktige forbehold i den delen av dekretet Amnesty har fått tilgang til, at dette ikke kan sies å være en total avskaffelse av dødsstraff for mindreårige.

Regimet forsøker altså igjen å fremstå mer reformvennlige enn de egentlig vil være.

Vi må fortsette å påvirke!

Det er positivt at myndighetene i Riyadh har innsett at de må forbedre imaget sitt, særlig i et år der Saudi-Arabia har presidentskapet i G20.

I tillegg til reformen om at landet skal avskaffe dødsstraff for mindreårige, har Saudi-Arabia bestemt at de skal avskaffe pisking som straffemetode.

Myndighetene ønsker å få bort oppmerksomheten om at de samtidig driver en klappjakt på kritikere og at antallet henrettelser øker. Reformene er altså et resultat av et omfattende og vedvarende internasjonalt press.

Det er fremdeles mye igjen å kjempe for i Saudi-Arabia. I vår årlige dødsstraffrapport avslørte vi at Saudi-Arabia henrettet et rekordstort antall mennesker i 2019, til tross for en samlet nedgang i henrettelser over hele verden.

Amnesty fortsetter å etterforske og rapportere brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia, og krever at landet avskaffer dødsstraff fullstendig.

AKSJON
Bilde

De ble dømt til døden som barn

Disse guttene var alle mindreårige da de ble dømt til døden i Saudi-Arabia. De ble arrestert for å ha deltatt på demonstrasjoner.

Be myndighetene stoppe dødsdommene deres - signer aksjonen nå!

FAKTA

Hva innebærer egentlig den nye reformen?

Ifølge informasjon innhentet av Amnestys eksperter ekskluderer den kongelige resolusjonen forbrytelser under den såkalte terrorloven. Vi har tidligere dokumentert hvordan myndighetene misbruker denne loven. Blant annet har loven vage definisjoner av “terrorisme” og en “terrorforbrytelse”, og inneholder en rekke bestemmelser som kriminaliserer fredelige handlinger.

Amnesty har lenge aksjonert for å stoppe henrettelsene av Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher og Dawood al-Marhoon. Disse tre unge mennene fra Saudi-Arabias sjiaminoritet ble arrestert mens de var under 18 år. Alle risikerer henrettelse etter grovt urettferdige rettssaker. Så vidt vi vet har familiene deres ennå ikke mottatt informasjon om hvordan den nye reformen vil påvirke dem.

Vi vil følge nøye med på hvordan myndighetene håndterer de nye reformene, og fortsetter å rapportere på landets bruk av dødsstraff.