Tre unge menn ble dømt til døden som tenåringer i Saudi-Arabia. I årevis levde de i usikkerheten om de kom til å oppleve en ny dag. Nå har nå de fått vite at dødsstraffen oppheves!
Publisert: 18. Feb 2021, kl. 13:09 | Sist oppdatert: 19. Mar 2021, kl. 08:30
Disse tre guttene ble dømt til døden da de var mindreårige. Nå er dødsdommen opphevet!

Den saudiske terrordomstolen har opphevet dødsstraffen til Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher og Dawood al-Marhoon. De tre unge mennene ble arrestert som tenåringer og dømt til døden i urettferdige rettssaker basert på «tilståelser» som ble gitt under tortur. Dommen er nå omgjort til 10 års fengsel, hvilket inkluderer tiden de allerede har sonet. Dette betyr at de kan løslates i 2022.

Takk til alle som har engasjert seg i saken! Årevis med internasjonalt press har vært viktig for å sikre at guttene snart kan gjenforenes med sine nære og kjære.

Kan få livet tilbake

Ali, Abdullah og Dawood har blitt frarøvet store deler av ungdomsårene som en forferdelig konsekvens av den urettferdige rettssaken og påfølgende dødsdommen. I nesten 10 år har de vært fraskilt fra sine nærmeste.

Nyhetene om at disse unge mennene ikke vil bli henrettet kommer uten tvil som en enorm lettelse for dem og familiene deres etter flere grusomme år på dødscelle.

Lynn Maalouf, assisterende direktør for Amnestys arbeid i Midtøsten og Nord-Afrika

Etterlengtede reformer

Beslutningen om å omgjøre dødsstraffen til fengselsstraff kommer etter en betydelig redusering av myndighetenes bruk av dødsstraff i 2020.

I januar 2021 uttalte den saudiske menneskerettighetskommisjonen at antallet henrettelser i 2020 var redusert med 85 prosent sammenlignet med 2019. Dette skyldes i stor grad et offisielt moratorium (midlertidig stans) på henrettelser for narkotika-relaterte lovbrudd, for å «gi flere ikke-voldelige kriminelle en ny sjanse».

I april 2020 publiserte dessuten saudiske myndigheter en kongelig resolusjon som annonserte planer om å avslutte bruken av dødsstraff for mindreårige i saker som ikke omfattes av anti-terror-lovgivning. I 2018 ble det også publisert en lov om mindreårige, som forbyr dommere fra å idømme dødsstraff for barn under 15 år. Disse kunngjøringene må følges opp med tydelige krav om implementering og reformen må også omfatte mindreårige som rettsforfølges under anti-terrorlovgivningen.

Bruken av dødsstraff i saker der den kriminelle handlingen er begått av en person under 18 år er et åpenbart brudd på internasjonal menneskerettighetslovgivning.

Disse utviklingene er høyest velkomne og utgjør en gyllen anledning for Saudi-Arabia å skape et vendepunkt i deres bruk av dødsstraff. Myndighetene må benytte denne anledningen til å sikre at barn under 18 år ikke dømmes til dødsstraff, uavhengig av hva slags kriminell handling som er begått. Ikke minst må dette være et steg i retning av å avskaffe dødsstraff i sin helhet.

Sammen utgjør vi en forskjell

I 2017 skrev Amnesty om Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher og Dawood al-Marhoon som alle ble arrestert i 2012. På det tidspunktet var de henholdsvis 17, 16 og 17 år. De ble arrestert som følge av deres deltagelse i demonstrasjoner rettet mot myndighetene i Saudi-Arabia under den arabiske våren. I 2014 ble de dømt til døden i terrordomstolen etter urettferdige rettsaker.

Siden den gang har Amnesty og våre støttespillere kjempet for at de ikke skal henrettes. I 2019 overleverte vi mer enn 32 000 signaturer fra Norge til den saudiske ambassaden i Oslo.

I august 2020 beordret Saudi-Arabias riksadvokat at dommen måtte vurderes på nytt.

Opphevelsen av dødsstraffen for Ali, Abdullah og Dawood viser at internasjonalt press virkelig nytter!

Tusen takk til alle som har engasjert seg for de unge mennene, og til alle Amnestys støttespillere som har støttet arbeidet mot dødsstraff.

Hvordan jobber Amnesty mot dødsstraff?

Amnesty International er imot dødsstraff i alle tilfeller, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål.

Én ting til du må vite om dødsstraff

Arbeidet med å få land til å forby dødsstraff krever penger. Vi har etterforskere i land som Saudi-Arabia, USA og Kina, som bistår i rettssaker, lobbyer mot myndigheter og dokumenterer dødsdommer og henrettelser. Nå trenger vi din hjelp til å fortsette arbeidet.

Støtt arbeidet

Siden 1977 har Amnesty jobbet aktivt med å avdekke og kartlegge antall henrettelser og dødsdommer i verden. Informasjonen som avdekkes gjennom etterforskning brukes blant annet til å øke internasjonal motstand mot dødsstraff. Dette gjør Amnesty ved å engasjere FN og andre internasjonale organisasjoner til å ta avstand fra dødsstraff.