Krev rettferdighet for Narges Mohammadi – send et digitalt postkort til iranske myndigheter! 

Den iranske menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi ble løslatt like før jul i 2020. Da hadde hun sittet mer enn 5 år i fengsel.

Nå har hun fått en ny dom – 30 måneder i fengsel, 80 piskeslag og bøter – bare for å ha demonstrert fredelig mens hun satt fengslet.

Bli med å legge press på Iran

Amnesty følger saken tett og krever at iranske myndigheter:

  • øyeblikkelig opphever Mohammadis dom.
  • gjennomfører en uavhengig gransking av Mohammadis anklager om at hun har blitt torturert og mishandlet mens hun var fengslet sist.

Send et postkort

Du kan være med på å kreve at iranske myndigheter opphever dommen!

Send dette digitale postkortet til iranske myndigheter på [email protected]

Last ned postkortet (PDF)

NARGES HISTORIE
Bilde

Narges Mohammadi er en fremtredende menneskerettighetsforkjemper i Iran. I årevis har hun protestert aktivt mot syreangrep på kvinner, kjempet for kvinners rettigheter, rettighetene til minoriteter og vært aktiv i arbeidet mot dødsstraff.

Amnesty betrakter Narges Mohammadi som en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

Narges ble fengslet første gang i 2012, etter å ha blitt dømt til 6 års fengsel. Fengselsoppholdet førte til at hun fikk store helseproblemer. Etter flere anfall og midlertidig tap av synet ble hun, etter to måneder, løslatt og innlagt på sykehus.

I 2015 ble småbarnsmoren på nytt hentet av politiet og brakt til fengsel for videre soning. Dette på tross av at en rekke leger og nevrologer har påpekt at Narges er for syk til å sone.

I mai 2016 ble Narges dømt til ytterligere 16 års fengsel for nye "forbrytelser". Blant annet ble hun dømt til:

  • Ti år er for å «grunnlegge en ulovlig gruppe».
  • Fem år for å «konspirere for å begå forbrytelser mot rikets sikkerhet».
  • Ett ekstra år for «å spre propaganda mot systemet».