Bilde
AKSJON: Kina

Livstid i fengsel for kritikk av staten

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som signerte.

Signaturene er sendt til kinesiske myndigheter med krav om at Ilham Tothi løslates umiddelbart og uten betingelser og at han får sine rettigheter oppfylt. Amnesty fortsetter vårt arbeid i denne saken.

Signer flere aksjoner her​​​​​​​

Del    
Ilham Tohti er dømt til livstid i fengsel for å ha kritisert kinesiske myndigheters diskriminering av uigurene.
Publisert: 26. sep 2016, kl. 13:18 | Sist oppdatert: 22. okt 2020, kl. 14:19

Ilham Tohti er økonomiprofessor ved «Central University for Nationalities» (Minzu University) i Beijing. For mange år siden startet han nettsiden «Uighur Online» hvor han kommenterte menneskerettighetsbrudd mot uigurere og andre minoriteter i Kina. Selv om alt rundt nettsiden var en legitim bruk av ytringsfriheten, har siden blitt stengt flere ganger.

Dømt til livstid

I januar 2014 ble Ilham Tohti arrestert og holdt i isolasjon i fem måneder. I følge advokatene hans fikk han ikke mat på 10 dager. Det tok seks måneder før han fikk treffe advokatene sine. Da hadde han gått ned 16kg.

I september 2014 ble Ilham dømt til livstid i fengsel for «separatisme», en anklage kinesiske myndigheter ofte tar i bruk mot uigurere som uttaler seg om menneskerettighetsbrudd.

I fengsel har han utviklet en rekke helseproblemer som han ikke får tilstrekkelig behandling for.

I denne filmen forteller datteren Jewer Ilham om hvordan det er å ha faren sin i fengsel. Videoen er laget i forbindelse med Ilham Tohtis 50-års dag 25.oktober 2019.

Angrep på uigurere

Uigurere er en etnisk minoritet som for det meste holder til i nord-vest-Kina. Flesteparten er muslimer. Siden 1980-tallet har de blitt ofre for systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd. Mange har blitt vilkårlig fengslet og utsatt for tortur eller annen mishandling. Den uiguriske kulturen er under sterk og systematisk press, blant annet gjennom omfattende begrensninger på uigurenes mulighet til å bruke sitt eget språk eller utøve religionen sin. Det er for eksempel forbudt for både statsansatte og barn under 18 år å be i moskeer.

Amnesty International anser Ilham Tohti for å være en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet på fredelig vis. Myndighetene overvåker også familien hans.


Amnesty krever at:

 • Kinesiske myndigheter løslater Ilham Tohti umiddelbart og uten betingelser.
 • Lokale fengselsmyndigheter sørger for at Ilham Tohti ikke utsettes for tortur eller annen mishandling i fengsel.
 • Lokale fengselsmyndigheter sørger for at Ilham Tohti får ha regelmessig kontakt med familien og advokatene sine, at det utføres en uavhengig medisinsk undersøkelse, og at han får den medisinske behandlingen han trenger.
Signaturene sendes til Kinas president, Xi Jinping.

Oppdateringer

Takk til alle som har signert!

Vi har nå stengt aksjonen for signering.

Vi vil fortsette å jobbe for Ilham Tohti og andre samvittighetsfanger i Kina - ingen skal straffes for å benytte seg av sin ytringsfrihet på fredelig vis!

Jewher Ilham mottok Sakharov-pisen på vegne av faren

I dag ble Sakharov-prisen utdelt til Ilham Tohti. Prisen er Europaparlamentets menneskerettighetspris. Det var datteren Jewher som mottok prisen på vegne av sin far.

Du kan lese mer i denne artikkelen fra BBC.

Sakharov-prisen 2019 til Ilham Tohti

I dag ble det kjent at Ilham Tohti er tildelt Sakharov-prisen for 2019.

Sakharovprisen for tankefrihet er en internasjonal utmerkelse som deles ut 10. desember hvert år av Europaparlamentet til personer eller organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter og demokratiske rettigheter.

Professoropprop fra Norge

I dag har vi postet et appellbrev til President Xi Jinping med krav om at Ilham Tohti må løslates umiddelbart og betingelsesløst. Brevet er undertegnet av 55 professorer og akademikere ved norske universitet.

Følgende universitet er representert:

 • Universitetet i Oslo
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Nord universitetet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Stavanger
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Tar pause fra studiene for å hjelpe faren

Tohtis datter Jewher har graduert fra universitetet i Indiana. Til Amnesty forteller hun at hun nå skal ta et friår fra studiene for å jobbe på heltid med å få faren løslatt. Hun ønsker samtidig å spre informasjon om uigurenes skjebne i Xinjiang.

16. juli talte Jewher i US Department of State på en koferanse for å fremme religionsfrihet. Her snakket hun om situasjonen til sin far og til uigurer som er fengslet i omskoleringsleirene i Xinjiang.

Påfølgende dag hadde hun et møte med president Donald Trump der hun tok opp det samme. Les mer om dette her.

Copy right: Jewher Ilham

Solidaritetsmarkering

Torsdag 25. oktober markerte Amnesty at den fengslede økonomiprofessoren tilbrakte sin femte bursdag i fengsel. Dette ble markert med en solidaritetsaksjon.

Tohti er dømt til livstid i fengsel for å ha kritisert den systematiske undertrykkingen av uigurene. Det er uvisst hvordan han har det i fengselet. Familien hans har ikke besøkt ham på mange måneder. Datteren til Tohti, Jewher Ilham, bor i USA og har ikke hatt kontakt med familien på lang tid. Hun frykter at de ikke tør å kontakte henne på grunnen av massearrestasjonene av uigur som pågår i Xinjiang-regionen.

Amnesty har rapportert om flere tilfeller der uigur har hatt kontakt med familie i utlandet og blitt arrestert og sendt til omskoleringsleirer etterpå. Dette skaper en enorm frykt.

Her er aktivister og frivillige i øst som deltar i solidaritetsaksjonen for Tohti.

Fire år siden arrestasjon

Den 15. januar var det nøyaktig fire år siden Tohti ble arrestert. Her kan du lese hvordan kinesiske myndigheter har sørget for at det autonome området Xinjiang Uygur nærmest fungerer som en politistat.

Forverret forfølgelse

Forfølgelsen av uigurene har forverret seg den siste tiden, og det er foretatt flere arrestasjoner. Dette gjør at kona til Ilham Tohti for tiden ikke tør å reise til Xinjiang for å besøke ham i fengselet.

Tohti sin datter, Jewher, har bekreftet overfor Amnesty at den 25 år gamle kusinen hennes ble dømt til 10 års fengsel i desember (2017). I likhet med Tohti er hun dømt for «separatisme». Trolig har 25-åringen vært fengslet siden desember 2016 etter at politiet overvåket mobiltelefonen hennes og fant bilder av Ilham Tohti og Radio Free Asias rapport om ham.

Tildelt menneskerettighetspris

Den 30. juni ble Ilham Tohti tilkjent 2017 Weimar Human Rights Prize. Les mer her.

EU gjentok kravet om løslatelse

I et møte i forbindelse med menneskerettighetsdialogen mellom EU og Kina, gjentok EU sitt krav om løslatelse av Ilham Tohti og Liu Xiaobo. Les mer her.

Soningsforhold noe bedret

Amnesty har fått informasjon om at Ilham Tohtis soningsforhold har blitt noe bedre. Det er blant annet gitt tillatelse til at kona kan besøke ham i fengselet én gang hver tredje måned. Det er dessverre kostbart for henne å reise til fengselet og hun får heller ikke fri fra jobben for å besøke ham, derfor vil det kun bli i sommerferier og vinterferier at hun kan dra på besøk. I tillegg får Ilham Tohti nå også motta penger fra familien hver tredje måned. Dette gjør at han kan handle litt ekstra mat som et tilskudd til fengselsmaten han får servert.

Sendt signaturer

I dag har vi sendt 27 715 signaturer til statsminister Li Keqiang. Tusen takk til alle som har signert!

Sendt solidaritetsbrev

I dag har vi sendt 401 solidaritetsbrev til Ilham Tohti i fengselet der han soner sin livstidsdom. Det er dessverre stor sannsynlighet for at han ikke vil motta disse solidaritetsbrevene, men etter det Amnesty kjenner til er det mulig at han vil få bedre behandling i fengsel som et resultat av at han mottar solidaritetsbrev fra hele verden.

Tusen takk til alle som har skrevet kort, brev og andre hilsener til Ilham Tohti. Det er uansett viktig at kinesiske myndigheter vet at det er internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen til Ilham Tohti.

Tre år siden fengsling

I forbindelse med treårsdagen for fengslingen av Ilham Tohti har Amnesty gjengitt en kinesisk transkripsjon av et intervju Ilham Tohti ga i desember 2012. Her går det frem at Ilham Tohti ble klar over at han kom til å bli fengslet da han innså at myndighetene samlet «bevis» fra 11 fengslede uiguriske studenter. Intervjuet avdekker hvordan Ilham Tohti og familien ble systematisk trakassert av myndighetene i årene før arrestasjonen. Blant annet ble den 6 år gamle sønnen hans hindret fra å gå på skolen da myndighetene fratok gutten sin husstandstilhørighet.

EU-parlamentet vedtok resolusjon om Kinas menneskerettighetsforpliktelser

Den 15. desember ble EU-parlamentet enige om å vedta en felles resolusjon om Kinas menneskerettighetsforpliktelser, da spesielt knyttet til Ilham Tohti.

Resolusjonen slår blant annet fast at Ilham Tohti og hans fengslede støttespillere må løslates umiddelbart og betingelsesløst, at Ilham Tohti får tilbake retten til å undervise og at han får full bevegelsesfrihet både i og utenfor Kina.

Videre legges det til at mens Xinjiang-regionen, der uigurene hovedsakelig er lokalisert, har opplevd gjentatte utbrudd av etnisk uro og vold, har Ilham Tohti alltid avvist separatisme og vold og søkte forsoning basert på respekt for uigurenes kultur.

Mottok pris for innsatsen for uigurenes rettigheter

Ilham Tohti fikk i dag Martin Ennal Award for sin årelange innsats for uigurenes rettigheter. Les mer om dette her.

Menneskerettigheter

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle mennesker rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Ved å fengsle Ilham Tohti på livstid kun fordi han har benyttet sin ytringsfrihet på fredelig vis, bryter Kina menneskerettighetene.

Land

Kinesiske myndigheter har lenge drevet en systematisk undertrykking av flere av landets etniske minoritetsgrupper. Uigurere og tibetanere er blant de som har vært mest utsatt for diskriminering og forfølgelse.

I 2017 startet styresmaktene i regionen Xinjiang en aggressiv kampanje mot uigurere og andre hovedsakelig muslimske etniske minoritetsgrupper. Under påskudd om å avvenne mennesker fra "ekstremistiske holdninger" har over en million mennesker blitt innesperret i såkalte politiske omskoleringsleire, uten lov og dom.

Bli med å samle underskrifter!

President of the People’s Republic of China Xi Jinping
Zhongnanhai Xichangan’jie Xichengqu
Beijing Shi 100017
People's Republic of China


Dear President,

I am writing to express my deep concern regarding the imprisonment of professor Ilham Tohti. Tohti has been sentenced to life imprisonment accused of “separatism” although he in reality only has spoken out against human rights violations against ethnic and religious minorities.

Ilham Tohti has commented on the situation of Uighurs in China for many years. His “Uighur Online” website reported human rights violations suffered not only by Uighurs but also by ethnic Han Chinese. The website has been shut down by the authorities several times.
Ilham Tohti was openly critical of government policies in the XUAR, where Uighurs face widespread discrimination in employment, education, housing, and curtailed religious freedom as well as political marginalization. He has consistently opposed violence and has worked peacefully to build bridges between ethnic communities in accordance with Chinese laws.

Tothi is a human rights defender and a prisoner of conscience. I therefore urge you to release him immediately and unconditionally.

I further call on you to ensure that local prison authorities guarantee that Ilham Tohti is not tortured or ill-treated in detention and that he has regular access to family and lawyers, that he receives an independent medical examination and any medical treatment he needs.

Finally, I request that you allow Ilham Tohti to move to a prison closer to his family, so that it is easier for them to visit him.

Yours sincerely,