Bilde

Iran: Advokat fengslet etter hijab-protester

Signer aksjonen

Se brevet vi sender

24 428 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Som advokat har Nasrin Sotoudeh forsvart kvinnene som ble fengslet etter å ha protestert mot hijab-påbudet i Iran. Nå er også hun blitt fengslet. Krev at hun løslates umiddelbart!
Publisert: 19. jul 2018, kl. 15:50 | Sist opdatert: 18. Jan 2019, kl. 15:40
Nasrin Sotoudeh (55) er en prisbelønnet menneskerettighetsadvokat. Hun ble arrestert og fengslet 13. juni etter å ha forsvart flere av kvinnene som deltok i de fredelige protestene mot hijab-påbudet i Iran. Nasrin ble overført til Evin-fengselet i Teheran med beskjed om at hun skal sone en dom på 5 års fengsel. Hun har aldri blitt dømt til denne straffen og fengslingen var derfor uventet.

Sist hun var fengslet protesterte tusener av mennesker over hele verden. Protestene førte frem og hun ble løslatt før tiden. Nå må vi kjempe for henne igjen!

Hijab-protestene

En av kvinnene Nasrin har forsvart er Narges Hossein, som var med på å starte hijab-protestene i desember 2017. Protestene begynte med en video som raskt spredte seg i sosiale medier. I videoen står Narges Hossein i et veikryss i Teheran og vifter med hijaben som hun holder opp ved hjelp av en pinne. Hossein ble senere fengslet, og siden den gang har 35 kvinner blitt arrestert. Kvinnene risikerer inntil 10 års fengsel for å ha "oppfordret til korrupsjon og prostitusjon". Iranske myndigheter har fornærmet kvinnene offentlig ved å konsekvent kalle dem for "idioter, infantile, perverse og onde".

Fortsetter sin kamp i fengselet

Nasrin fortsetter sin rettferdighetskamp bak murene. Siden fengslingen hindrer henne i å forsvare kvinnene som har ført an i hijab-protestene, de såkalte "Girls of Revolution Street", har hun bestemt seg for å fjerne sin egen hijab mens hun sitter fengslet. Med det vil hun vise at tvungen bruk av hijab er nedverdigende og i strid med menneskerettighetene.

Fabrikkerte og grunnløse anklager

Etter fengslingen har Nasrin Sotoudeh fått nye anklager rettet mot seg. Hun anklages for å ha "spredt propaganda om staten" og "med vilje satt nasjonal sikkerhet i fare". Hun har fått tilbud om løslatelse mot en kausjon tilsvarende 150 000 USD. For Nasrin vil det å takke ja til kausjon være ensbetydende med å innrømme skyld. Hun understreke at hun er fengslet på fabrikkerte og grunnløse anklager.  

Amnesty anser Nasrin Sotoudeh for å være en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sitt arbeid som menneskerettighetsadvokat.

Amnesty krever at iranske myndigheter:
  • Løslater Nasrin Sotoudeh umiddelbart og uten betingelser.
  • Sørger for at Nasrin Sotoudeh har tilgang til en advokat hun selv har valgt og at hun har regelmessig kontakt med familien sin.
  • Sørger for at advokater i Iran får utføre jobben sin uten hindring og uten fare for trakassering eller forfølgelse. Myndighetene må beskytte advokatenes ytringsfrihet og gi dem rett til å delta i den offentlige debatten om juridiske spørsmål og om beskyttelsen av menneskerettigheter. 
Signaturene sendes til Ayatollah Sadegh Larijani, leder for det iranske rettsvesenet.
 

Signaturer er på vei til Iran

I dag har vi sendt 23 913 signaturer til Ayatollah Sadegh Larijani, som er leder for det iranske rettsvesenet. Tusen takk til alle som har signert.

Tusen takk også til alle som har sendt e-post til den iranske ambassaden. 

 

Ektemannen fenglset

Iranske myndigheter har nå arrestert og fengslet også ektemannen til Nasrin, Reza Khandan. I forkant av fengslingen hadde han uttalt seg kritisk på Facebook om myndighetenes brudd på menneskerettighetene, inkludert myndighetenes forfølgelse av kvinnene som har protestert mot hijab-påbudet. Reza har også aksjonert offentlig for løslatelsen av kona, Nasrin.

Den 25. august startet Nasrin en sultestreik i protest mot fengslingen og mot myndighetens trakassering av familien hennes.

Bakgrunn

Nasrin Sotoudeh har også tidligere vært fengslet på bakgrunn av sitt arbeid som advokat. I tillegg til å forsvare kvinners rettigheter har hun engasjert seg for samvittighetsfanger og for mindreårige forbrytere som er dømt til døden.

I januar 2011 ble hun dømt til 11 års fengsel. Dommen ble senere redusert til 6 år ved anke, men hun ble løslatt i september 2013 etter å ha blitt benådet.

Som menneskerettighetsadvokat har Nasrin blitt utsatt for trakassering og forfølgelse i årevis. Hun fikk også forbud mot å praktisere som advokat, men forbudet opphørte etter at hun demonstrerte utenfor den iranske advokatforeningens lokaler hver dag i flere måneder.

Nasrin har den siste tiden uttalt seg kritisk til en klausul i den iranske straffeloven som sier at personer som er anklaget for visse forbrytelser, inkludert forbrytelser som myndighetene definerer som en fare for nasjonal sikkerhet, ikke får lov til å velge sin egen forsvarsadvokat. I stedet må de velge fra en liste på 20 advokater som har blitt forhåndsgodkjent av domstolene. På denne listen er blant andre en dommer som er kjent for å ha dømt hundrevis til døden. Nasrin Sotoudeh har selv fått beskjed om å velge forsvarsadvokat fra denne listen. Denne praksisen bryter fullstendig med prinsippet om en rettferdig rettssak.

Bli med å samle underskrifter!

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).
  • Retten til under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (...) (artikkel 10).
  • Retten til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling (...) (artikkel 11.1).
  • Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).
Iran
Iran er antakeligvis det landet i verden som henretter flest mennesker i forhold til folketallet. I 2017 registrerte Amnesty over 500 henrettelser i landet, men vi frykter at det kan være et stort mørketall. Minst 31 personer ble hengt offentlig.
Offentlig henretting er ikke unormalt og landet henretter regelmessig personer for handlinger de har begått som barn. I slutten av 2017 visste Amnesty om 92 mindreårige lovbrytere som var dømt til døden i Iran, men vi frykter at det reelle tallet er langt høyre.

Iranske myndigheter driver en aggressiv politikk for å hindre folk i å benytte seg av sin rett til ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet. Hvert år havner flere titalls personer i fengsel for å ha uttrykt kritikk av regjeringen, som oftest etter svært urettferdige rettssaker.
Head of the Judiciary

Ayatollah Sadegh Larijani

c/o Public Relations Office

Number 4, Deadend of 1 Azizi

Above Pasteur Intersection

Vali Asr Street, Tehran, Iran

 


Your Excellency,

I am writing to you in concern for Iranian human rights lawyer Nasrin Sotoudeh who has been held in Tehran’s Evin prison since her arrest on 13 June. She is facing charges in connection with her work as a lawyer defending women who have peacefully protested against compulsory veiling. Nasrin Sotoudeh is a prisoner of conscience and must be released immediately and unconditionally.

Awaiting her release, please ensure that she has regular access to her family and to a lawyer of her own choosing.

Finally; Iranian authoreties must ensure that lawyers in Iran are able to carry out their work without intimidation, hindrance, harassment, or prosecution, and be able to exercise their rights to freedom of expression and to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice, and the promotion and protection of human rights.

Yours sincerely,