Bilde
AKSJON: Afghanistan

Haster! Hjelp afghanske flyktninger

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har signert! Vi har overlevert signaturene til landets nye justisminister, Emilie Enger Mehl.

Del    
Mange frykter hva som venter etter at Taliban tok over makten. De trenger vår hjelp – krev at norske myndigheter hjelper afghanske flyktninger nå!
Publisert: 31. aug 2021, kl. 12:55 | Sist oppdatert: 8. nov 2021, kl. 12:45

Det kommer rapporter om stadig flere trusler fra Taliban mot utsatte grupper i landet. Amnesty jobber iherdig for å hjelpe mennesker som trenger beskyttelse.

Norge hentet nylig hjem alle norske soldater fra Afghanistan. Nå må myndighetene gjøre alt i sin makt for å gi sårbare afghanere beskyttelse.

Signer aksjonen og krev at Norge må ta ansvar nå!

Din signatur vil bli sendt til justis- og beredskapsminister Monica Mæland. (NB: i oktober ble Emilie Enger Mehl utnevnt til justisminister etter regjeringsskiftet. Signaturene vil derfor bli overlevert henne).

Norske Ayesha var på jobb i Kabul da Taliban tok over hovedstaten. Hun ble evakuert, men tankene hennes ligger hos venner, kolleger, familie og alle de andre som ikke hadde et flysete ut av Afghanistan.

Hva burde norske myndigheter gjøre?

Det er positivt at Norge og en rekke andre land har et felles krav til Taliban om at afghanere i risikogrupper må få reise ut av Afghanistan.

Samtidig er det flere måter Norge kan gjøre en viktig forskjell:

1. Gjør det mulig for flere å reise fra Afghanistan 

Opphev alle visumkrav for afghanske statsborgere - i det minste til sikkerhetssituasjonen gjør det mulig for ambassaden å åpne igjen og ha en rask og åpen visumprosess.

2. Ta imot afghanerne på flukt

Nyankomne og de afghanere som allerede er i Norge bør få beskyttelse. Slik kan det gjøres:

  • Tilby humanitære visum i et tilstrekkelig antall i forhold til krisens omfang, både til de som var i Afghanistan og de som var i Europa eller andre tredjestater fra midten av august 2021.

  • Gjør det lettere for afghanere å gjenforenes med familiemedlemmer som allerede er i Europa.

  • Fremskynd visum-behandlingen som gjelder muligheten til arbeid, studier og familiegjenforening for afghanske statsborgere.


Amnesty er også positive til at Norge har vedtatt en midlertidig stopp for alle returer av avviste afghanske asylsøkere. Vi ber nå den norske regjeringen om å oppfordre alle andre europeiske land til å gjøre det samme. Ingen bør returneres til Afghanistan mot sin vilje.

Hvor farlig er det å være i Afghanistan?

Situasjonen er fortsatt svært uoversiktlig, og det er usikkert hvordan Taliban kommer til å styre landet. Samtidig viser vår siste etterforskning hvordan Taliban på brutalt vis drepte og torturerte sivile.

Land
Situasjonen i Afghanistan:

I Afghanistan har regjeringen kollapset. På Kabuls flyplass har det utspilt seg kaotiske scener. Mange forsøkte å flykte etter Talibans maktovertakelse. Les mer om situasjonen i Afghanistan her.

Fristen for å evakuere folk fra Afghanistan gikk ut 31. August. Selv før den avtalte fristen mellom USA og Taliban utløp, stengte Taliban folks adgang til flyplassen i Kabul.

IS’ terroraksjon mot flyplassen 26. august drepte minst 170 afghanere, og amerikanske og britiske soldater som arbeidet for å evakuere afghanere.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse (artikkel 14).

Amnesty jobber for å stanse returer av flyktninger til Afghanistan. Vår etterforskning bekrefter at det er alvorlig risiko for menneskerettighetsbrudd i hele landet.

Retur til Afghanistan bryter med folkeretten - nærmere bestemt det internasjonale rettslige prinsippet om non-refoulement, som forbyr stater å sende folk tilbake til en fare for alvorlige menneskerettighetsbrudd. I dag, gitt den alvorlige sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen over hele landet, utgjør alle returer refoulement.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Kjære justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Aller først ønsker Amnesty å rose norske myndigheters innsats for å evakuere afghanere som har samarbeidet med norske myndigheter i Afghanistan, og å evakuere andre sårbare grupper.

Men, mange afghanere som trues og som er i alvorlig fare for forfølgelse befinner seg fremdeles i Afghanistan. For disse er det helt avgjørende at Norge og andre land gjør det de kan for å gjøre terskelen så lav som mulig for at disse menneskene trygt kan forlate Afghanistan og få beskyttelse.

Amnesty har derfor to konkrete krav til hva Norge bør gjøre for å hjelpe afghanerne som trenger beskyttelse:

Til sammen har Norge som kjent evakuert rundt 1100 personer fra Afghanistan. Flertallet av disse er vestlige lands egne borgere og personer med tydelige bånd til Vesten. Men hva med resten? Amnesty anbefaler nå fire grep for å hindre en flyktningkrise.

Opphev alle visumkrav for afghanske statsborgere - i det minste til sikkerhetssituasjonen gjør det mulig for ambassaden å åpne igjen og ha en rask og åpen visumprossess.

2. Ta imot afghanerne på flukt

Nyankomne og de afghanere som allerede er i Norge bør få beskyttelse. Slik kan det gjøres:

  • Tilby humanitære visum i et tilstrekkelig antall i forhold til krisens omfang, både til de som var i Afghanistan og de som var i Europa eller andre tredjestater fra midten av august 2021.

  • Gjør det lettere for afghanere å gjenforenes med familiemedlemmer som allerede er i Europa.

  • Fremskynd visum-behandlingen som gjelder muligheten til arbeid, studier og familiegjenforening for afghanske statsborgere.

Vi oppfordrer også norske myndigheter til å arbeide for at de europeiske landene får en god ansvarsfordeling med hensyn til å gi afghanere på flukt beskyttelse, og at alle returer til Afghanistan stanses.

Vennlig hilsen,