Bilde

Hjelp sårbare grupper i Afghanistan

Støtt Amnestys arbeid

Støtt arbeidet for å beskytte sårbare grupper i Afghanistan. Gi en donasjon på 200,- her. 

Slik behandler vi dine personopplysninger

Gi et bidrag for å beskytte kvinner og menn som risikerer å bli forfulgt av Taliban. Støtt vår innsamlingsaksjon.

Akkurat nå lever mange i frykt i Afghanistan. Med denne innsamlingen trapper vi opp arbeidet for å hjelpe flere afghanere som står i fare for forfølgelse.

Din donasjon vil blant annet:

  • Gi støtte og beskyttelse til de som jobber for menneskerettigheter i landet.

  • Bidra til traumebehandling og annen hjelp. Amnesty forventer at spesielt kvinner som arbeider for menneskerettigheter vil trenge støtte fra fondet.


Amnestys Global Relief Fund er et fond som gir støtte til forfulgte utsatte grupper og aktivister over hele verden.

En stor del av fondets midler går allerede til å hjelpe aktivister i Afghanistan. Gjennom denne innsamlingen vil vi kunne hjelpe flere mennesker i landet.

Takket være våre støttespillere har vi jobbet for å styrke menneskerettighetene i Afghanistan i årevis:

  • Våre etterforskere dokumenterer menneskerettighetsbrudd og varsler om forfølgelse og arrestasjoner av de som avslører diskriminering og overgrep.

  • Vi jobber opp mot norske myndigheter for å stanse returer av flyktninger til Afghanistan.

  • Sammen med våre støttespillere starter vi globale underskriftsaksjoner for personer som er i fare. Vi aksjonerer også mot dødsstraff.

Hva skjer i Afghanistan?

Amnesty er svært bekymret for sivilbefolkningens situasjon i Afghanistan etter at Taliban overtok makten. Kvinner som jobber for menneskerettighetene i landet er mest utsatt.

De trenger vår hjelp. Derfor lanserer Amnesty en innsamling for å støtte og hjelpe aktivister gjennom vårt fond, Global Relief Fund.

Tragedien vil bare forverres hvis det internasjonale samfunnet ikke handler raskt og beskytter de tusenvis av afghanere som risikerer å bli utpekt og forfulgt av Taliban.

Vi må ikke svikte dem.

Agnes Callamard, generalsekretær i Amnesty International

Med midlene kan Amnesty hjelpe forfulgte aktivister og andre som er utsatt i Afghanistan. Vi forventer at spesielt kvinnelige aktivister vil trenge støtte fra fondet.