Bilde
AKSJON: Burundi

Uskyldig dømt til 32 års fengsel

Aksjonen er avsluttet

16 669 signerte denne aksjonen

Germain har blitt løslatt fra fengsel, etter at retten 4. juni reduserte fengselsstraffen hans fra 32 til ett års fengsel.

Dette er et stort øyeblikk for Germain, hans familie og venner, og tusenvis av mennesker rundt omkring i verden som har kjempet for hans løslatelse. Det nytter!

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

 

Del    
Trebarnsfar Germain har ikke sett familien sin på flere år. Han ble arrestert for å jobbe mot tortur og annen urett. Krev at han løslates - signer aksjonen nå!
Publisert: 9. okt 2020, kl. 08:48 | Sist oppdatert: 2. jul 2021, kl. 15:03

Germain Rukuki har avslørt tortur og andre menneskerettighetsbrudd i Burundi.

For dette ble han dømt til 32 års fengsel. Kona hans har måttet flykte til utlandet sammen med deres tre små barn.

I Burundi blir personer som Germain ansett som en "trussel mot nasjonal sikkerhet" - kun fordi de utfordrer statens autoritet.

Signer aksjonen og krev at Germain løslates. Han må gjenforenes med familien sin!

En dramatisk pågripelse

Tidlig om morgenen den 13. juli 2017 ble Germain Rukuki og familien hans vekket av flere titalls sikkerhetsstyrker som tok seg inn i hjemmet deres, mens andre blokkerte veiene til huset. Både Germain og hans kone Emelyne, som på dette tidspunktet var høygravid, ble avhørt på stedet, i all hovedsak om deres arbeid med uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner.

Sikkerhetsstyrkene tok med seg Germain, mens Emelyne tok med deres to sønner og rømte landet i frykt for livene deres.

Germain ble fraktet til kontoret til den nasjonale etterretningsmyndigheten (SNR) hvor han ble avhørt uten advokat. Den 26. juli 2017 ble han så fraktet til Ngozi fengsel, hvor han fortsatt sitter fengslet. Fengselet er sterkt overbefolket, og besøk er ikke tillatt grunnet frykt for spredning av covid-19.

Dømt for å ha utfordret «statens autoritet»

Germain ble blant annet tiltalt for å ha «truet nasjonal sikkerhet», for å ha «deltatt i en opprørsbevegelse» og for «angrep på statens autoritet». I april 2018 ble han funnet skyldig og dømt til 32 års fengsel etter en urettferdig rettssak. Germain og advokaten fikk ikke mulighet til å være til stede under domsavsigelsen.

Anklagene mot Germain var basert på hans arbeid for organisasjonen Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT). I 2016 ble organisasjonen stengt av myndighetene, i likhet med en rekke andre organisasjoner, for å angivelig ha «svertet landets anseelse» og for å «skape hat og splittelse i befolkningen». I 2015 hadde ACAT deltatt i protester mot at den daværende presidenten Nkurunziza hadde bestemt seg for å stille til valg for en tredje periode - en beslutning mange mente var i strid med den burundiske grunnloven.

Germain ble også tiltalt for medvirkning til drap, fordi flere demonstranter hadde blitt skutt og drept av politiet under protestene, men dette tiltalepunktet ble avvist av domstolen.

Adskilt fra familien

Før arrestasjonen, brukte Germain mye tid på å leke med sønnene sine. Da han ble arrestert var kona hans bare uker fra å føde. Nå er kona og barna på flukt, og Germain har enda ikke fått møte sin tredje sønn, som nå er tre år gammel. Familien betyr alt for Germain, men fordi han også har engasjert seg i kampen for menneskerettigheter og rettferdighet i landet, er han adskilt fra dem.

Emelyne, Germains kone, er sterkt engasjert i ektemannens sak.

Hvor lenge skal mannen min utsettes for denne urettferdigheten?

Emelyne Mupfasoni

Nytt håp

Germain har anket saken, men ankedomstolen opprettholdt dommen mot ham. Den 30. juni i år satte derimot den burundiske høyesteretten denne beslutningen til side og ba ankedomstolen se på saken på nytt.

I mai i år ble det holdt valg i Burundi. Den nyvalgte presidenten Evariste Ndayishimiye har i ettertid lovet å utvide det demokratiske handlingsrommet i landet.

Dette betyr at vi har en gyllen mulighet til å gjøre en forskjell – for Germain, kona hans og deres tre små barn. Sammen kan vi legge press på de nye myndighetene og presidenten til å respektere menneskerettighetene.

Amnesty krever at:

  • Burundiske myndigheter umiddelbart og betingelsesløst løslater Germain Rukuki.

Signaturene sendes til Burundis president Evariste Ndayishimiye.

Oppdateringer

Ankehøring gjennomføres i dag

I dag gjennomføres det en høring i Germains ankesak. Høringen vil finne sted i Ngozi fengsel, hvor Germain har vært fengslet i nesten fire år.

Ankedomstolen i Ntahangwa skal gjennomføre høringen etter at Burundis høyesterett i juni 2020 bestemte at ankesaken må gjennomføres på nytt med nye dommere.

Vi fortsetter å kreve at Germain må løslates umiddelbart og uten betingelser!

Synger i solidaritet med Germain

Visesanger Geirr Lystrup har laget en sang til Germain med utgangspunkt i uttrykket «Komera Turikumwe!». Dette betyr “Stay strong, we are together!” på kirundi, det lokale språket i Burundi. Geirr har tidligere vunnet Spellemannsprisen for sin musikk.

Slike solidaritetsbudskap er en fin måte å sende omtanke og støtte på. Germain er glad i musikk og vil nok sette stor pris på en sang som denne.

Bildet viser sangteksten skrevet av Geirr Lystrup

Vil du også vise solidaritet med Germain og familien? I tillegg til å signere aksjonen, kan du lage din egen sang, skrive et brev eller sende et bilde. Ved å sende din egen solidaritetsmelding kan du gi Germain en oppmuntring og minne han på at han ikke er alene om å kjempe for rettferdighet. Du kan lese mer om hvordan du kan gå frem her.

Vil du gjøre mer?
Bilde
En dame smiler til kamera mens hun holder et stearinlys og har et barn barn på armen.
Emelyne, Germains kone, og sønnen han enda ikke har fått møte. Foto: Privat.

Send en solidaritetsmelding

Skriv en solidaritetsmelding til Germain Rukuki og kona Emelyne Mupfasoni for å vise at du støtter dem. Fortell dem hvem du er og hvor du er fra, at du tenker på dem, hva du har hørt om situasjonen deres og hvilke tanker du gjør deg. Du kan også ta bilder og dele beskjeder på sosiale medier ved å bruke emneknaggene #FreeGermainRukuki, #FreeDefenders.

Det er også hyggelig om du bruker ord på det lokale språket kirundi, som f.eks.: Komera Turikumwe! Dette tilsvarer “Stay strong, we are together!”

Send brevene til: Amnesty International, Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo. Merk konvolutten med: Germain.

Protester på sosiale medier

Den nye presidenten i Burundi er veldig aktiv på sosiale medier - @GeneralNeva på Instagram, Facebook og Twitter.

Forslag til melding:

@GeneralNeva Germain Rukuki is imprisoned solely for defending human rights in your country. You have the power to end this injustice today. Release Germain immediately and unconditionally! #FreeGermainRukuki, #FreeDefenders.

Lær mer om hva du kan gjøre og hvorfor ditt bidrag er viktig her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19). 

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10). 

Land
Burundi

Burundi har siden 2015 vært preget av politisk uro. Den politiske debatten i landet har blitt svært polarisert og det demokratiske handlingsrommet i Burundi er under stadig press.

Den politiske krisen oppstod i 2015 etter at den daværende presidenten i landet, Pierre Nkurunziza, erklærte at han ønsket å stille for en tredje periode som president. Sivilsamfunnet reagerte sterkt på denne beslutningen og organiserte masse-demonstrasjoner mot avgjørelsen som de anså som et brudd på grunnloven og fredsavtalen fra 2000 som gjorde slutt på borgerkrigen i landet.

Myndighetene har slått hardt ned på kritikken. I tillegg til omfattende og dels dødelige vold mot demonstranter, har kritikere blitt utsatt for vilkårlige arrestasjoner, straffeforfølgelse basert på falske anklager, vold, trusler og muligens også tvungne forsvinninger. Flere har blitt tiltalt for å ha tatt del i «opprør» og for «organisering av et statskupp». På grunn av den omfattende forfølgelsen har mange sett seg nødt til å flykte og søke asyl i andre land. De som har blitt i landet har blitt utsatt for trusler og represalier.

Evariste Ndayishimiye
President of the Republic
Ntare Rushatsi House
Bujumbura, Burundi

Dear Mr President,

I am writing to express my concern for Germain Rukuki, who is serving a 32-year prison sentence for defending human rights.

Germain Rukuki is a human rights defender who has worked for the prevention of torture and on other human rights issues for many years. He was arrested in his home in Bujumbura in July 2017, based on his earlier association with the organization Action by Christians for Abolition of Torture (ACAT-Burundi).

On 26 April 2018, he was found guilty of “rebellion”, “threatening State security”, “participation in an insurrectional movement” and "attack on the authority of the State" and sentenced to 32 years in prison. Neither Mr. Rukuki nor his lawyers were present when the verdict was delivered, having not been notified.

Germain Rukuki is a prisoner of conscience, being punished solely for his peaceful work to promote and protect human rights and his exercise of his right to freedom of expression and association. Therefore, I appeal to you for his immediate and unconditional release.

Yours sincerely,