Bilde
AKSJON: Kina

Fortalte verden om korona - nå kan hun dø i fengsel

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som signerte!

Helsetilstanden til Zhang Zhan er nå forbedret, men vi vil fortsette å jobbe for at hun løslates.

Les mer om det her

Del    
Journalist Zhang Zhan ble fengslet for å skrive om covid-19. I protest mot fengslingen, har hun sluttet å spise. Amnesty frykter at hun kan dø.
Publisert: 6. sep 2021, kl. 10:17 | Sist oppdatert: 24. Mar 2022, kl. 15:49

Zhang Zhan er en av de første journalistene som rapporterte om covid-19 fra Wuhan i Kina. For dette ble hun uskyldig dømt til 4 år i fengsel.

Som en protest mot fengslingen og torturen hun har blitt utsatt for, har Zhang Zhan startet en sultestreik. Familien er svært bekymret for henne.

31. juli ble hun overflyttet til sykehus på grunn av alvorlig underernæring. Zhang veide da under 40 kilo og led av hovne føtter.

Helsetilstanden hennes er nå så alvorlig, at Amnesty frykter for livet hennes.

Krev at fengselet gjør alt som står i deres makt for å ivareta Zhang Zhans helse og rettigheter – signer aksjonen!

Moren bekymret

Noen dager etter sykehusinnleggelsen fikk moren snakke med sin datter på sykehuset. Det var første gang de to snakket sammen på et halvt år.

Moren er svært bekymret for Zhang Zhan, og har bedt henne innstendig om å revurdere sultestreiken. Datteren er imidlertid fast bestemt på å fortsette, for å bevise sin uskyld og i protest mot fengselsdommen.

Tvangsmatet

For å slippe å bli matet med tvang, spiser hun snacks som kjeks og liknende. Under en tidligere sultestreik hun startet i fjor, tok hun ikke inn føde overhode. Det førte til at hun ble tvangsmatet på en måte som utgjorde tortur og annen mishandling.

Ifølge rapporter Amnesty har mottatt, deltok andre innsatte i å tvangsfore henne. Som straff for sultestreiken ble hun også påført håndjern døgnet rundt, og tidvis også iført fotlenker.

Uten regelmessig kontakt med sin familie, og uten tilgang til en advokat av eget ønske, risikerer Zhang Zhan ytterligere tortur og annen umenneskelig behandling av myndighetene, og spesielt dersom hun fortsetter sultestreiken.

Stå opp for den modige, kinesiske journalisten – som bare ville fortelle verden om covid-19!

Amnesty krever at ledelsen ved fengslet :

 • Respekterer Zhang Zhans rett til helse og selvbestemmelse, og hennes ytringsfrihet, og sikrer at hun har tilgang på raskt og regelmessig medisinsk tilsyn og tilstrekkelig medisinsk hjelp.

 • I påvente av løslatelse, sørger for at Zhang Zhan har regelmessig og uhindret tilgang til familien og advokater av eget valg, og at hun ikke utsettes for videre tortur eller annen mishandling.

Amnesty har tidligere hatt en aksjon for Zang Zhan. Den gang rettet vi våre krav mot Kinas president. Denne gangen sender vi signaturene til direktøren ved kvinnefengselet i Shanghai, Chen Jianhua.

Zhangs helse har blitt bedre

Zhang Zhan snakket i dag med moren sin i en videosamtale.

I løpet av den 20 minutter lange samtalen la Zhangs mor merke til at Zhangs helse har blitt bedre, og at hun kan gå uten hjelp.

Zhang Zhan fortalte at hun hadde stoppet sultestreiken og myndighetene stoppet tvangsmatingen.

Zhang Zhans helse er dermed ikke lenger i en kritisk tilstand. Likevel må vi fortsette kampen for å få henne løslatt. Lyst til å bidra? Signer aksjonen!

"Jeg tror ikke hun kommer til å leve mye lenger"

Helsen til Zhang Zhan er ytterligere forverret. Familien tror ikke hun overlever vinteren, dersom hun ikke snarlig blir løslatt av medisinske grunner.

"Jeg tror ikke hun kommer til å leve mye lenger. Hvis hun ikke klarer seg gjennom vinteren håper jeg folk husker henne for den hun en gang var», skriver broren hennes på Twitter.

Krev at Zhang Zhan sikres medisinsk hjelp - signer aksjonen!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
 • Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).
 • Ingen må utsettes for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).
 • Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg (artikkel 25).
 • Ifølge FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som Kina har sluttet seg til, har alle mennesker rett til den høyst oppnåelige helsestandarden (artikkel 12). For stater innebærer det en plikt til å sørge for forebygging, behandling og kontroll av epidemier og sørge for at alle innbyggere sikres helsehjelp ved sykdom.
Land
Kina og covid-19:
 • De første tilfellene av koronaviruset ble rapportert i byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember 2019.
 • Kinesiske myndigheter praktiserer streng sensur av nyheter og informasjon om koronaviruset og konsekvensene det har for folkehelsa. Siden utbruddet av covid-19 i Kina, har mange artikler om viruset blitt sensurert, både de skrevet av grasrotjournalister, men også de publisert i tradisjonelle medier. I tillegg har innlegg i sosiale medier, inkludert emneknagger knyttet til covid-19 og krav om ytringsfrihet blitt fortløpende slettet eller sensurert.
 • Les mer om Kinas sensur av informasjon om koronaviruset her.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Director Chen Jianhua

Director of Shanghai Women’s Prison

No 1601, Zhangjing Road, Sijing Zhen,

Songjiang Qu, Shanghai 201601

People’s Republic of China

Dear Director Chen:

I am writing to express grave concern for the life of citizen journalist Zhang Zhan (张展), whose health has deteriorated so dramatically over the last months that she has recently required hospitalization. A prisoner of conscience, imprisoned solely for peacefully exercising her right to freedom of expression, Zhang Zhan should not have spent a single day in prison.

While I was relieved to hear that Zhang Zhan was able to speak to her mother on 2 August, the first time since early February 2021, it was extremely upsetting to learn about her dire physical condition. According to the authorities, Zhang was admitted to hospital on 31 July due to severe malnutrition. With Zhang Zhan weighing less than 40 kg and suffering from swollen legs and feet, I am deeply concerned that she may die while in your care.

While Zhang is determined to continue her partial hunger strike to assert her innocence and protest her sentencing, it is important that she does not face any further incidents of torture and other ill-treatment as she experienced in Pudong New District Detention Centre. To that end, it is imperative that Zhang has regular access to her family and lawyers of her choice.

I therefore urge you to:

 • Respect Zhang Zhan’s right to health, autonomy and expression, and ensure that she has prompt and regular access to medical attention,

 • Pending her release, ensure that Zhang Zhan has regular, unrestricted access to her family and lawyers of her choice and is not subjected further to torture or other ill-treatment; and

 • Call for the release of Zhang Zhan immediately and unconditionally, as she has been imprisoned solely for peacefully exercising her human right to freedom of expression.

Yours sincerely,