Bilde
AKSJON: Myanmar

Fengslet for å ha forsvart lillebroren

Aksjonen er avsluttet

Nay Zar Tun er løslatt fra fengsel. Tusen takk til alle som engasjerte seg for henne!

Bli med og støtt vårt arbeidet for ytringsfrihet verden over.

Støtt vårt arbeid

Del    
Da lillebroren hennes ble urettferdig dømt til fengsel, stilte hun seg opp foran rettssalen for å protestere. For dette ble også hun fengslet. Krev at Nay Zar Tun løslates!

Publisert: 17. Mar 2020, kl. 09:32 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:14

Lillebroren ble dømt til fengsel for å fortelle pressen om da han ble bortført og tvunget til militærtjeneste som 13-åring.

Storesøster Nay Zar Tun ville stoppe det, og stilte seg opp foran rettssalen med en plakat. "Stopp urettferdige anklager og menneskerettighetsbrudd mot tidligere barnesoldat Ang Kwo Htwe", sto det.

For dette ble hun dømt til fengsel.

I april vil presidenten benåde fanger - derfor haster det å skape oppmerksomhet rundt saken hennes! Hjelp oss å kreve at Nay Zar Tun blir en av dem som blir sluppet fri.

Broren ble kidnappet av militæret

Broren til Nay Zar Tun ble fengslet etter et radiointervju der han fortalt om sine opplevelser som barnesoldat i den myanmarske hæren. Aung Kwo Htwe beskrev hvordan han bare 13 år gammel, ble bortført og tvunget til militærtjeneste. Kort tid etter intervjuet ble han arrestert og siktet for å ha "skapt frykt og oppmuntret til forbrytelser mot staten eller den offentlige ordenen". Amnesty hadde den gang en underskriftsaksjon for Aung Kwo Htwe.

Dømt for å kritisere myndighetene

Som en respons på denne urettferdige dommen mot broren samlet Nay Zar Tun og rundt 15 andre personer seg utenfor rettssalen og protesterte på fredelig vis mot myndighetenes urett.

Nay Zar Tun og de to vennene hennes Khin Cho Naing og Myint Zaw er nå dømt til fengsel i 12 til 18 måneders for dette. Dommen sier at de er skyldig i å ha "oppmuntret til forbrytelser mot staten eller den offentlige ordenen", kun fordi de protesterte utenfor rettssalen. To av dem er også dømt for å ha tråkket på en kopi av Myanmars grunnlov.

De tre ble dømt i desember 2019 og er nå fengslet i Insein-fengselet i den tidligere hovedstaden Yangon.

Kan bli benådet av presidenten

17. april feires nyttår i Myanmar. Det er en tradisjon at presidenten, som også kommer fra Aung San Suu Kyi sitt parti, løslater fanger i forbindelse med nyttårsfeiringen. Oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet kan derfor bidra til å øke sjansene for at Nay Zar Tun, Khin Cho Naing og Myint Zaw kan bli benådet.

I november 2020 er det valg i Myanmar. I tiden fram mot valget er det også viktig med nasjonalt og internasjonalt press på myndighetene med krav om at de undertrykkende lovene må endres og at journalister, menneskerettighetsforkjempere og alle som bruker sin ytringsfrihet på fredelig vis skal beskyttes fra trakassering og straffeforfølgelse.

Hvorfor skjer dette?

Myanmars straffelov har en rekke bestemmelser som landets myndigheter benytter seg av for å begrense ytringsfriheten til befolkningen. Bestemmelsene er vagt formulert, og kan brukes til å arrestere og fengsle nært sagt hvem som helst som uttaler seg kritisk til myndighetene.

Lovene er fortsatt i bruk på tross av at den tidligere menneskerettighetsforkjemper og samvittighetsfange Aung San Suu Kyi sitt parti, Nasjonalligaen for Demokrati, nå har flertall i parlamentet og dermed har makt til å endre eller ugyldiggjøre disse lovene.

Amnesty krever at myndighetene i Myanmar:

  • Løslater Nay Zar Tun, Khin Cho Naing og Myint Zaw umiddelbart og uten betingelser da de er fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.
  • Opphever eller reviderer alle lover som i dag brukes til å kneble ytringsfriheten i landet. Disse lovene må endres i samsvar med internasjonale bestemmelser og menneskerettighetslovgivning.
  • Sikrer at innbyggerne i Myanmar kan bruke sin ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet uten frykt for straff, represalier eller trakassering.

Hva skjer med din signatur?

Vi sender alle signaturer til President U Win Myint med kopi til Myanmars ambassade i Oslo. Hver signatur bidrar til å legge press på myndighetene, og vise at vi er mange som krever at befolkningen i Myanmar må få benytte sin ytringsfrihet uten frykt for å bli arrestert og fengslet.

Oppdateringer

Løslatt fra fengsel!

Vi har fått den fantastiske nyheten om at Nay Zar Tun er løslatt fra fengsel. Hun skal ha fått redusert tid for god oppførsel.

Khin Cho Naing og Myint Zaw har begge fått redusert sine straffer med en fjerdedel som følge av presidentens benådning av fanger i forbindelse med nyttårsfeiringen, og Myint Zaw er allerede løslatt.

Vi fortsetter å følge med på saken til Khin Cho Naing og håper og tror at hun også vil slippe ut av fengsel i løpet av de nærmeste ukene.

Vi tror den nasjonale og internasjonale oppmerksomheten har vært en medvirkende årsak til den positive utviklingen.

Tusen takk til alle som signerte aksjonen!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19) og rett til å delta i fredelige forsamlinger og organisasjoner (artikkel 20).

Land
Myanmar

Journalister, menneskerettighetsforkjempere, filmskapere, skuespillere og en rekke andre sitter i fengsel i Myanmar kun fordi de har engasjert seg i fredelige protester, uttrykt sin mening i media eller kritisert myndighetene eller militæret. Dette skaper frykt og mange tør ikke å uttale seg kritisk eller engasjere seg i samfunnsdebatten.

Lovene som ble brukt av den tidligere militærjuntaen, er i stor grad fortsatt i bruk. Disse lovene gir mulighet til å fengsle mennesker på tynt grunnlag og brukes ofte mot folk som fremmer kritikk av myndighetene eller militæret.

Les mer om menneskerettighetssituasjonen i Myanmar her.

President U Win Myint
President’s Office,
Office No. 18, Nay Pyi Taw
Republic of the Union of Myanmar
Fax: +95 1 652 624

Dear President U Win Myint:

I am writing to call for the immediate and unconditional release of activists Nay Zar Tun, Khin Cho Naing and Myint Zaw, who have been imprisoned solely for exercising their rights to freedom of expression and peacefully protesting the politically motivated charges against former child soldier Aung Ko Htwe. Speaking out against injustice is not a crime, and they should have never been arrested in the first place.

Aung Ko Htwe, a former child soldier, was formally charged on 17 January 2018 in connection with a media interview he gave about being abducted and forcibly recruited into the Myanmar military. In response to this injustice, about 15 people, including his sister Nay Zar Tun, Khin Cho Naing and Myint Zaw, staged a peaceful protest outside the court building, during which they objected about the unfair charges and criticized the presiding judge.

Following the protest, authorities charged Nay Zar Tun, Khin Cho Naing and Myint Zaw with making “statements conducing to public mischief” and “provocation to cause the offence of rioting” under Sections 505(b) and 153 of the Penal Code, respectively. Khin Cho Naing and Myint Zaw, who allegedly stepped on a photocopy of the Myanmar Constitution, were also charged under Section 7 of the Union Seal Law, which criminalizes “causing destruction of the whole or any part of the Union Seal”. They were found guilty and convicted of all charges on 24 December 2019 and sentenced to between 12 and 18 months in prison. They are currently detained in Insein prison in Yangon.

I am dismayed that these three activists have been imprisoned for peacefully standing up against injustice. They should have never been charged in the first place, just as Aung Ko Htwe should never have been prosecuted and imprisoned for giving a media interview. I am therefore writing to urge you to:

Immediately and unconditionally release Nay Zar Tun, Khin Cho Naing and Myint Zaw, who have been detained solely for the peaceful exercise of their human rights to freedoms of expression and peaceful assembly;
Repeal or amend all laws that hamper the right to freedom of expression, including Sections 505(b) and 153 of the Penal Code and Section 7 of the Union Seal Law, to bring them in line with international human rights law and standards;
Ensure a safe and enabling environment in which it is possible to defend and promote human rights without fear of punishment, reprisal or intimidation.

Yours sincerely,